Go to ...

28. februar 2024

VIDNE I ROJ-SAG TRUET MED PISTOL


16.08.11   Et af anklagerens vidner i sagen mod den kurdiske tv-station ROJ blev i går aftes truet af en maskeret mand med pistol.

Det fremgik i dag i Københavns byret, da forsvarer og anklager argumenterede for, hvorfor modpartens vidner ikke skulle bruges i retten.

Af Mikkel Schou

Nærmest som en sidebemærkning nævnte advokat Bjørn Elmquists, at et af anklagerens vidner er blevet truet på livet.

Det skete i dag under sagen mod den kurdiske tv-station ROJ, da forsvarer og anklager diskuterede, hvilke vidner modparten kunne føre i sagen.

Ifølge Bjørn Elmquist blev manden, der er bosat i Danmark, truet med en pistol i går aftes til at afgive den samme forklaring i byretten, som han tidligere har afgivet i Tyrkiet.

Det er ifølge Elmquist indgivet politianmeldelse om hændelsen.

De to anklagere i sagen ville over for TVflux ikke bekræfte det skete, men sagde kryptisk, at der vil være betydelige sikkerhedsforanstaltninger, når nogle af vidnerne skal afhøres.

Til Ritzau siger Elmquist, at man ikke kan forvente en sandfærdig forklaring fra vidnet, hvis vedkommende er blevet truet til at sige noget bestemt.

Sagen drejer sig om, hvorvidt ROJ TV har været talerør for og finansieret af PKK, som er på EU’s liste over terrorgrupper.

Hvis ROJ TV har opfordret til terror i Tyrkiet, kan tv-stationen idømmes en million-bøde og fratages retten til at sende tv fra Danmark.

Lang diskussion om vidner
Hele eftermiddagen i Københavns byret gik i dag med, at forsvarer og anklager hver især protesterede over de vidner modstanderen ville have afhørt.

Vicestatsadvokat Anders Riisager mente, at det var ligegyldigt i bevisførelsen, at høre om kurdernes forhold i Tyrkiet.

Det vil Elmquist gerne have fire tidligere fængslede borgmestre fra Tyrkiet til at fortælle om.

Men ifølge anklageren er det lige meget, hvorfor terror udføres – det er strafbart under alle omstændigheder.

Elmquist kunne derimod henvise til forarbejderne i Folketinget op til terrorlovens udfærdigelse.

Her stod der ifølge Elmquist, at terror skal ses i den politiske sammenhæng, og at vold mod et diktatur eller en besættelsesmagt ikke er terror.

Retten skal derfor også, uanset hvad der står på EU’s terrorliste, tage stilling til om PKK er en terrororganisation, mente Elmquist.

Han spurgte også, om tidligere PKK-medlemmer – som anklageren vil føre – er bedre vidner end borgmestre fra Tyrkiet.

Konspirationsteorier og pølsesnak
Anklageren har protesteret mod, at forsvareren vil afhøre lektor Oluf Jørgensen fra Danmarks Journalisthøjskole om, hvordan medier fungerer.

Desuden formanden for Radio- og Tvnævnet, der tidligere har frikendt ROJ TV for at lave propaganda for PKK, to danske journalister om at arbejde i Tyrkiet og to repræsentanter for menneskerettighedsorganisationer om forholdene i Tyrkiet for kurdere.

Sidst men ikke mindst vil Elmquist gerne afhøre den tidligere ambassadør for USA i Danmark, James P. Cain.

Elmquist henviser til lækkede dokumenter fra Wikileaks, der afslører, at den amerikanske ambassade i København havde opfordret Danmark til at udvise kreativitet i forsøget på at få ROJ TV dømt for terrormedvirken. Og at USA kunne være behjælpelig med det.

Den slags konspirationsterorier var ifølge vicestatsadvokat Anders Riisager det rene pølsesnak, sludder og vrøvl.

Fair retssag
Advokat Bjørn Elmquist understregede flere gange, at han som forsvarer stod over for en overmagt:

To anklagere, der havde to politifolk med i retten til at hjælpe sig. Hele politiet, PET og statsadvokaturen kunne de trække på.

Derfor var det urimeligt, at anklageren stod så stejlt i sine protester mod forsvarerens vidner.

Elmquist kunne desuden henvise til en kendelse fra Højesteret, som siger, at et vidne kan føres “hvis det ikke kan udelukkes, at vidnet kan bidrage til at belyse en sag”.

Elmquist protesterede over, at anklagerne vil føre vidner, der er fængslet i Tyrkiet. Han ville gerne vide, om de har fået rabat i deres straf mod at give aftalte forklaringer om ROJ TV eller PKK.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From ROJ TV