Go to ...

29. maj 2024

VAGTER I RETTEN FOR ÅBNE DØRE


17 vagter skal forsat sidde fængslet, fordi anklageren mener at de vil fortsætte deres gerninger og samstemme deres forklaringer.
Anklagemyndigheden træg i processen om at få prøvet sagen ved Højesteret.

Fra retsmøde den 8. december 2004
Af Mikkel Schou

De 17 tiltalte vagtfolk fra Christiania blev i dag fremstillet i Københavns Byret. For første gang siden varetægtsfængslingen i marts i år skete det for åbne døre. De tiltalte blev fremstillet i retten for at dommeren kunne forlænge fængslingen eller gribe til løsladelse.

Anklageren forlangte ved hver enkelt fremstilling at retsmødet foregik for lukkede døre. Forsvarer og Dagbladet Information samt DRs P1 protesterede mod lukkede døre, og dommeren afgjorde inden den første tiltalte blev ført ind, at dørene skulle være åbne. Fordi efterforskningen er afsluttet og i forhold til sagens stadie. Dog på den betingelse at der ikke under retsmødet fremkom noget uforudset, som for eksempel at de tiltalte ville afgive en forklaring.

Kun to af de tiltalte har udtalt sig om deres sag til politiet og i retten. Anklageren forlangte at alle 17 skulle fængsles for yderligere fire uger. Dommeren gav medhold i at der stadig er grund til at holde de 17 varetægtsfængslet, fordi Højesteret den 29. november i sagerne om handel med hash har afgjort at de fængslede vil spolere efterforskningen og samstemme deres forklaring, hvis de sættes på fri fod, ligesom der er risiko for at de vil genoptage deres kriminelle aktiviteter.

Dommeren henviste også til en Landsrets afgørelse fra den 29. november, hvor det siges, at varetægtsfængslingerne endnu står i forhold til den straf de tiltalte må forvente. Over for en af de tiltalte forklarede dommeren begrundelsen for byrettens afgørelse og tilføjede:

”Så, desværre, var jeg lige ved at sige, skal du fortsat sidde fængslet.”

Heller ikke en formodet vagt, der lider af klaustrofobi, og som Byretten tidligere har løsladt, men som Landsretten har bestemt skal blive i fængslet, blev i dag løsladt. Byretten mente at Landsrettens afgørelse stadig er gældende da den kun er godt en uge gammel.

Forsvarerne i sagen gjorde opmærksom på, at anklagerens påstand om at de tiltalte ville afstemme deres forklaring ikke var relevant. En har hele tiden været på fri fod, fordi politiet ikke kan finde ham, en er løsladt på grund af sygdom. Og så har forsvarerne ikke fantasi til at forestille sig, hvordan 18 personer skal samstemme en brugbar forklaring. Desuden har to af de tiltalte afgivet forklaring i retten. Politiets bevismateriale er overvågning og aflytning som de tiltalte heller ikke kan påvirke, siger forsvarerne.

To af fængslingerne blev kæret til Landsretten på stedet. Omkring halvdelen af de 17 tiltalte søger om prøvelse af de lange fængslinger ved Højesteret. I den forbindelse har Rigsadvokaten skulle fremkomme med en udtalelse til Procesbevillingsnævnet. Anmodningen om en udtalelse fra Rigsadvokaten blev sendt den 20. oktober i år og i dag fremkom svaret. En forsvarer forventer ikke at Procesbevillingsnævnet kan tage stilling til en prøvelse ved Højesteret før i januar næste år.

En af de formodede vagter anmodede anklageren om tilladelse til at få kone og børn på besøg uden politiets kontrol. Dette blev pure afvist af anklageren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet