Go to ...

24. juni 2024

SYV ÅRS FÆNGSEL TIL PUSHERSTREET-BAGMAND


Syv personer blev i dag i København idømt i alt 32 års fængsel for levering af hash til Pusherstreet. Sagen drejer sig om opbevaring af 1,5 ton hash. Forsvarerne er uenige om, hvor stærke beviserne egentlig var. Dommen slår fast, at hashhandelen på Christiania er organiseret

 AF MIKKEL SCHOU, FOR DAGBLADET INFORMATION

Et kvarter før domsafsigelsen i dag i en sag om opbevaring af 1,5 ton hash, der skulle leveres til Pusherstreet i Christiania, stod dommer Jacob Scherfig uden for byretten i København og inhalerede to hurtige filtercigaretter. Kotymen tro ville dommeren ikke udtale sig om sagen.

Sagen har været højt profileret af politi og anklagemyndighed, fordi man for første gang havde fat i forbindelserne bag hash-boderne i Pusherstreet. Og netop måden, Christiania forsynes på, er et af beviserne for, at hashhandlen på Christiania er organiseret.

Retsforløbet startede den 13. marts 2014, da 80 personer med en formodet tilknytning til Christianias hashboder blev varetægtsfængslet. Yderligere ni personer, som politiet mente, havde stået for levering af varerne, blev varetægtsfængslet samme dag. Af disse var en et ledende medlem af rockerklubben Hells Angels. Han begik kort efter selvmord på Københavns politigård. En anden tilstod tidligt i forløbet og fik sin sag udskilt og modtog sin dom efter få måneder. Så var der syv tilbage, og de fik i dag deres dom.

Dommer Jacob Scherfig og hans to domsmænd idømte de syv tiltalte mellem to og et halvt år og syv års ubetinget fængsel. I dommen omtales forbrydelsen konsekvent som ”led i den organiserede hashhandel på Christiania.”

HA RØG UD AF SAGEN
Senioranklager Henrik Bergqvist var tilfreds med dommen, selvom retten reducerede mængden af hash fra 1,7 til 1,5 ton:

»Straffen var tæt på, hvad vi havde påstået. Der er sket en meget lille reduktion i mængden af hash, de er dømt for. Og så følger strafudmålingen den praksis, der er på området«, siger han.

1 Henrik Bergqvist
En tilfreds senioranklager Henrik Bergqvist efter dommen

»Det er fortsat vores overbevisning, at en person fra Hells Angels var involveret og højt placeret i gruppen. Men ved sin død røg han ud af sagen«, siger Henrik Bergqvist.

Forsvarsadvokat Nils Forsbys klient var den, der modtog den hårdeste straf.

»Hells Angels-delen faldt helt ud af sagen. Den har retten slet ikke taget stilling til. Det var ellers noget anklageren lagde meget vægt på i starten«, siger Nils Forsby.

Han mener, at hans klient fik en for hård straf i forhold til, hvad der ellers idømmes for omgang med 1,5 ton hash. Og heller ikke bevismaterialet var han imponeret af:

»Der er nogle indicier, men det mener jeg ikke er nok«, siger Nils Forsby der ankede dommen på stedet.

I dommen lægges der vægt på, at de syv har handlet i forening mod et betydeligt vederlag og, at fire af de tiltalte tidligere har været straffet for en lignende kriminalitet.

Advokat Henrik Stagetorn, der repræsenterede en anden af de tiltalte, mener, at det, at forbrydelsen er foregået i forening, også kaldet organiseret kriminalitet, har givet de tiltalte et halvt års ekstra fængsel.

»Normalt reducerer retten den mængde hash, som politiet mener, det drejer sig om, med mellem 40 og 50 procent. Så jeg er overrasket over, at der i denne sag kun blev reduceret med omkring ti procent. Men politiet har gjort et godt stykke arbejde. De har virkelig gjort sig umage«, mener Henrik Stagetorn.

EN NARKO-ORGANISATION
Ifølge senioranklager Henrik Bergqvist, som under sin procedure før jul sidste år kaldte de tiltalte for en narko-organisation, kom politiet på sporet af gruppen efter et tip fra miljøet. Det førte til en mere end et år lang efterforskning.

Politiet aflyttede de tiltaltes hjem, biler og mobiltelefoner. Ved et tilfælde opdagede politiet, at de tiltalte brugte særlige mobiltelefoner kun til at kommunikere med hinanden. På den måde havde de et lukket telefonsystem, som var svært at spore for politiet. De tiltalte blev desuden observeret i det fri, og deres opbevaringssteder, herunder en container på Amager, blev videoovervåget.

»Det var et overbevisende materiale, som anklageren kunne lægge frem i retten«, medgiver en af forsvarsadvokaterne, Michael Juul Eriksen.

De syv var tiltalt for hver deres rolle i sagen. En smuglede hashen fra Tyskland til havnen i Rødby. Her blev den hentet af to andre tiltalte og opbevaret i Maribo. Herfra blev hashen fragtet til depoter på Amager, hvorfra den endte på Christiania. To af de tiltalte havde ifølge dommen en overordnet og styrende funktion.

Under efterforskningen overvågede politiet, hvordan nogle sportstasker skiftede ejere på åben gade på Amager. En efterfølgende hemmelig ransagning afslørede, at taskerne indeholdt store mængder hash.

En af de tiltalte blev i dag idømt seks års fængsel for at have en organiserende rolle i gruppen. Men hans forsvarer, advokat Mai-Brit Storm Thygesen, er ikke imponeret over bevisførelsen. Hendes klient er ligesom de andre kendt skyldig i at have håndteret 1,5 ton hash:

»Problemet med de 1,5 ton hash er, at beviserne for at de har eksisteret, er løse. Mængden af hash er baseret på nogle løselige beregninger ud fra nogle udaterede regnskaber, som blev fundet i min klients lommebog. Det er spekulation fra politiets side«, mener advokaten, der ankede sin klients dom til Østre Landsret.

Tre af de tiltalte ankede dommen, tre modtog den, og en udbad sig betænkningstid.

Med dommen i dag lykkedes det altså for anklagemyndigheden at overbevise retten om, at hash-handlen på Christiania er organiseret. Et lignende bevistema kører i sagerne mod de øvrige oprindeligt 78 personer, der blev anholdt den 13. marts sidste år. De er tiltalt for at have solgt hashen fra forskellige boder i Pusherstreet. De mange tiltalte er delt op i seks sideløbende sager, der startede i september sidste år. Der ventes dom i den første af sagerne i februar i år.

Det er fremgået af sagerne, at politiet mener, at hashhandlen på Christiania er fortsat efter den store anholdelsesaktion i marts sidste år, men at boderne nu er tildækket og stemningen mere rå.

En politikommissær, der skulle vidne i en af sagerne mod Pusherstreet, udtalte i retten i mandags:

»Efter aktionen kom der sløringsnet over det hele. Det er ikke så velkommende mere.«

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER