Go to ...

29. maj 2024

SFI: GRATIS OFFENTLIG TRANSPORT ER EKSTREMISME


Anarkistisk bevægelse i Danmark hænges ud i statslig rapport for ekstremisme, fordi den agiterer for gratis kollektiv transport.

I en netop offentliggjort kortlægning af anti-demokratiske og ekstremistiske miljøer i Danmark optræder fire venstreradikale grupper. Den ene gruppe kalder sig Libertære Socialister.

Af MIKKEL SCHOU

Det er det nationale forskningscenter for velfærd (SFI), der har udarbejdet rapporten. Og det eneste eksempel på ekstremisme begået af Libertære Socialister, som rapporten nævner, er en opfordring til at køre gratis med offentlig transport og oprette bødekasser, så aktivisterne kan få dækket betaling af eventuelle bøder.

SFI skriver således i rapporten:

Libertære Socialister (LS) har arrangeret en foredragsrække om militans i 2012 med forskellige oplæg om, hvordan begrebet kan forstås og anvendes. Oplægget om hverdagsmilitans, der blev afholdt i januar 2012, omhandlede, hvordan civil ulydighed kan bruges til at agitere for gratis offentlig transport, fx ved at køre uden billet og i den forbindelse lave en bødeforsikring.

SFI skriver i rapporten om LS:

Libertære Socialister (LS) er i løbet af undersøgelsesperioden blevet registreret for aktiviteter i København. LS blev stiftet i 2009. Der er ingen tilgængelige oplysninger om medlemstallet. LS har lokalafdelinger i Aalborg, Østjylland og København. LS beskriver sig som en ”føderation af selvstændige lokalgrupper”, der har til formål at: ”fremme kampen for den libertære socialisme: et statsløst socialistisk rådssamfund baseret på føderalisme og direkte demokrati”. Libertære Socialister ønsker en politisk platform, der muliggør en slagkraftig, revolutionær og libertær socialistisk føderation. I omtalen af det revolutionære aspekt gives der udtryk for, at bevægelsens mål ikke kan nås gennem de etablerede demokratiske samfundsinstitutioner, men kræver en social revolution.

I en kommentar til rapporten skriver Libertære Socialister på facebook:

I tider, hvor det regnes som et eksempel på ekstremisme at afholde et offentligt møde om aktivisme for gratis offentlig transport, fremstår denne iver efter at “kortlægge ekstremister” stadig mere som en politisk motiveret kætterjagt, der skal levere skyts til “krigen mod terror” og legitimere politikernes angreb på almindelige menneskers retssikkerhed og demokratiske rettigheder.

Libertære Socialister udsendte den 15. september 2014 en pressemeddelelse.

1419-forsideweb

SE HELE SIF’S RAPPORT

Tags: ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER