Go to ...

22. april 2024

DØMT I BOD 11 VIL FOR HØJESTERET


Og Månefiskeren holdt møde med advokat Hanne Reumert om politiets mange ransagninger, visitationer og lukninger af cafeen.

Af Mikkel Schou
den 12. december 2005

Den ene af mændene fra Bod 11 vil søge Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at få prøvet sin sag ved Højesteret. Det meddeler Ritzau.

Flix.dk traf mandens advokat Hanne Reumert til et brugermøde på cafe Månefiskeren på Christiania.

Advokaten ville ikke forklare Flix, hvad der begrunder en prøvelse ved Højesteret, men henviste til den dømte, som ikke var tilstede.

Klager over politi
På brugermødet på Månefiskeren redegjorde Hanne Reumert for hvilke rettigheder gæster og personale har på cafeer og værtshuse på Christiania.

Både gæster og personale klagede over udstedelse af tilhold, dvs at gæster får forbud mod at opholde sig på cafeen, hvis politiet f.ex. mener, at gæsten har været i besiddelse af hash.

Der blev også klaget over tilfældige visitationer på cafeen og udenfor.

Advokat Hanne Reumert kunne ikke anbefale andet end at indsamle bevismateriale og dernæst klage til politi og statsadvokat.

Dog mente Hanne Reumert, at personalet har krav på en skriftlig fremstilling, når politiet lukker cafeen for resten af dagen.

Ellers kan cafeen i princippet vælge, at åbne igen, når politiet kun fremsætter kravet om lukning mundtligt.

Efter nye regler skal klager over politiets dispositioner, f.ex. uberettiget anholdelse, sendes til politidirektøren.

Klager over politiets adfærd, hvis den er fornærmelig eller på anden måde ulovlig, skal sendes til Statsadvokaten.

Hvis Månefiskeren mener, at stedet som sådan udsættes for chikane, skal der klages til Justitsministeriet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet