Go to ...

6. december 2023

40 RETSDAGE TIL ROJ-SAG I LANDSRETTEN


29.10.12  I dag startede ankesagen mod ROJ-TV i Østre Landsret.

ROJ-TV vil frifindes for terroranklage, mens anklageren har anket for at få inddraget ROJ-TVs sendetilladelse.

Af Mikkel Schou

Østre Landsrets 17. afdeling var bevogtet af politi, og tilhørere blev visiteret, da ankesagen mod ROJ-TV i dag blev indledt.

Men blandt tilhørerne var også Tyrkiets ambassadør i Danmark.

Der er afsat 40 retsmøder i sagen, der efter planen slutter midt i juni næste år.

Retten skal se mere end 30 timers tv-klip, der ifølge anklageren beviser, at ROJ-TV har opfordret kurdere til at melde sig til PKK. PKK er opført på blandt andet EU’s terrorliste og fører en væbnet kamp for et selvstændigt Kurdistan i Tyrkiet.

Anklageren vil også som i byretten argumentere for at ROJ-TV er finansieret af PKK, og at det er PKK, der bestemmer det redaktionelle indhold af ROJ-TV’s udsendelser.

ROJ-TV blev i byretten i januar i år idømt en bøde på 5,2 millioner kroner. Men sendetilladelsen blev ikke frataget af byretten, der mente, at det kun var Radio- og tvnævnet, der kunne inddrage tilladelsen.

ROJ-TV har anket byrettens dom for at blive frifundet for anklagerne om at ”fremme en terrorbevægelse”, som det kaldes.

Anklagemyndigheden har kontra-anket byrettens dom for at få inddraget ROJ-TV’s sendetilladelse.

ROJ-TV sendte inden byrettens dom over satellit. Men udbyderen af satellitforbindelsen trak stikket for ROJ-TV efter dommen – efter sigende for ikke også at blive involveret i terroranklager.

Otte mænd er efter sagen i Københavns byret mod ROJ-TV blevet sigtet for at samle penge ind til PKK.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From ROJ TV