Go to ...

24. juni 2024

REVISOR-STRID I HASH-SAG


Forsvarer og anklager stillede med hver to revisorer i et forsøg på at komme videre i sagen mod en formodet pusher fra ChristianiaAf Mikkel Schou
Fra retsmøde den 16. november 2004

I sagen mod Bod 11 har politiet bedt revisionsfirmaet PriceWaterhouse om at lave en revisionsrapport over den ene formodede pushers økonomi. Rapporten skal anklagemyndigheden bruge både som bevis for at der er handlet hash og som grundlag for konfiskation af væsentlige værdier. Forsvareren har siden rapporten kom frem i retten for en måned siden ment, at den var fuld af fejl og at den byggede på et forkert grundlag. Derfor har forsvareren forlangt, at der bliver lavet en ny rapport. Men det mener anklageren ikke er nødvendigt.

Anklageren mener, at forsvaret bare kan aflevere de oplysninger og rettelser som er nødvendige.

Derfor mødtes anklager og forsvarer i dag hos retsformanden med hver to repræsentanter for et revisionsfirma. PriceWaterhouse forklarede, at de havde lavet deres rapport på det grundlag som politiet havde forlangt. I rapporten skriver de da også, at der kan være mangler i de oplysninger de har fået. Men PriceWaterhouse mente at de sagtens kunne lave en revideret rapport, hvis forsvareren og den tiltalte havde yderligere oplysninger.

Men det ville forsvareren ikke være med til. Da det drejer sig om konfiskation i henhold til straffelovens §76a, er det forsvaret der skal bevise, hvordan de påståede værdier er opstået og ikke som ellers i straffesager anklageren. Derfor er det mest naturligt at forsvareren får udarbejdet revisionsrapporten, mener forsvareren. Hun beklagede endnu en gang over for retsformanden, at politiet uden hendes og tiltaltes medvirken havde lavet den første rapport. PriceWaterhouse har udarbejdet rapporten uden at tale med tiltalte og har skønnet sig frem til værdier, som tiltalte mener er anskaffet væsentligt billigere eller slet ikke anskaffet. Forsvarerens revisorer fra AP Revision mente desuden at PriceWaterhouse havde forsømt at undersøge, hvad der var blevet leveret af varer mod dokumenterede udgifter.

Enden på det blev, at retsformanden accepterede, at forsvaret kunne bruge omkring 100.000 kroner til at udarbejde en ny rapport. De to revisionsfirmaer blev enige om at mødes for at se om dele af PriceWaterhouse’s udarbejdede materiale kunne genbruges.

Retsmøderne om den tiltaltes økonomi kommer til at vare tre hele dage. De dage har ikke været afsat i forvejen og derfor kommer sagen til at blive udsat, muligvis til foråret. Sker det forventer forsvaret en løsladelse af de to tiltalte i sagen. Anklageren vil undgå at skille den ene tiltaltes sag ud fra den andens, da tiltalen går på at handlen med hash er foregået i forening. To andre er tiltalt for at have været medhjælpere. De blev løsladt ti timer efter den store anholdelsesaktion den 16. marts.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet