Go to ...

28. februar 2024

PUSHERSTREET-SAG FORSINKES


Massive protester fra 75 tiltalte pusheres forsvarere venter svar fra Østre Landsret. Derfor kommer den stort anlagte sag mod Pusherstreet ikke i gang, som anklagemyndigheden har planlagt.

Af MIKKEL SCHOU, for dagbladet INFORMATION

Siden Københavns byret i marts varetægtsfængslede 80 personer med en mulig forbindelse til hash-handlen på Christiania, har der været en regulær juridisk krig mellem forsvarere og anklagemyndighed.

1 idioti
Demonstration for legalisering af hash i maj i år

Anklagemyndigheden er endt med at tiltale 75 personer, der fordeles på seks sager. Den første skal starte i morgen, fredag. Men nu tyder alt på, at sagen forsinkes.

Forsvarerne har nemlig henover sommeren blandt andet protesteret mod, at sagerne i byretten er planlagt til at strække sig over hen ved seks måneder. De har også protesteret mod, at forsvarsadvokaterne skal være til stede i retten, også når retten behandler forhold, der ikke vedrører deres egen klient. Det sidste er med til at gøre advokatregningen større for de tiltalte. Og de har protesteret mod, at sagerne deles i seks, sådan som vi beskrev i onsdags. Forsvarerne har ønsket enten 19 sager – der indgår 19 hashboder i sagen – eller 75 enkeltsager.

Københavns byret har i afsagte kendelser i første omgang givet anklagemyndigheden medhold og altså afvist forsvarernes protester og ønsker. Forsvarerne har anket byrettens kendelser til Østre Landsret. Men Østre Landsret når ikke at træffe en afgørelse, inden den første af retssagerne starter, i morgen, fredag.

»Der kommer ikke en afgørelse i denne uge«, siger sektionsleder ved Østre Landsret, Peter Jansen.

Østre Landsret har nemlig udbedt sig flere oplysninger fra anklagemyndigheden, forsvarere og Københavns byret for at kunne træffe en afgørelse.

Men Københavns byret har allerede fastsat, hvornår sagerne skal begynde. Og den første altså allerede fredag. Det indledende retsmøde vil dog blive forsøgt afholdt som planlagt:

»Jeg forventer ikke, at vi kommer voldsomt meget i gang med selve sagen. Men retsmødet fredag fastholdes«, siger advokaturchef Steen Bechmann Jacobsen ved Københavns politi.

RISIKO FOR AT SAGERNE SKAL PLANLÆGGES FORFRA
Parterne vil på fredagens retsmøde skulle blive enige om, hvad man kan gå i gang med, så længe Østre Landsret ikke er kommet med en afgørelse. Afgørelsen vil nemlig få betydning for, hvordan alle seks sager videre kan forløbe. De to næste af de seks sager er planlagt til at begynde i næste uge. Sagerne bliver langvarige i retten, blandt andet fordi anklagemyndigheden skal bevise, at der er tale om organiseret kriminalitet.

Hvis forsvarerne får medhold i Østre Landsret risikerer Københavns byret, at de 75 tiltaltes sager skal planlægges helt forfra. Og det har fra begyndelsen været en møjsommelig proces at få Byrettens kalender til at passe med anklagemyndighedens og de mange forskellige forsvarsadvokaters.

En af forsvarerne forsøgte at få Procesbevillingsnævnets tilladelse til, at spørgsmålet om at opdele de 75 tiltalte i kun seks sager bringes for Højesteret. Det afslog Procesbevillingsnævntet onsdag i denne uge med henvisning til, at spørgsmålet ikke var principielt og at ingen andre særlige grunde talte for, at sagen kunne komme for Højesteret. Det fortæller Procesbevillingsnævnets sekretariatschef, Hanne Kjærulff.

Københavns byret besluttede desuden i løbet af sommeren, at de tiltalte skal sidde fængslet, indtil de har fået deres dom. Den beslutning stadfæstede Østre Landsret og i næste uge vil Procesbevillingsnævnet afgøre om det spørgsmål kan bringes for Højesteret.

 

One Response “PUSHERSTREET-SAG FORSINKES”

  1. Zid
    5. september 2014 at 11:49 am

    …jeg har svært ved at forstå hvordan du kan konkluderer at de tiltalte vitterlig ER pushere… de er anklagede – men ikke dømt , så som udgangspunkt ville jeg da gerne opfordre til en mere objektiv betragtning af en ikke afgjort sag frem for at misinformere til der er sat punktum – af dem der kan sætte punktum i denne sag.

    mvh Zid

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER