Go to ...

23. februar 2024

PUSHERSAG GÅR IKKE OM


Østre Landsret afgjorde i dag, at en af sagerne i et stort anlagt kompleks af sager mod Pusherstreet skal begynde forfra i landsretten. Den bliver altså ikke sendt tilbage til byretten, sådan som forsvarerne havde forlangt. I sagen blev anklageren dømt for at lyve over for landsretten.

AF MIKKEL SCHOU

I seks sager med i alt omkring 80 tiltalte personer fra Pusherstreet tyder alt på, at anklagemyndigheden arbejdede alt for tæt sammen med politiet, da sagerne var for retten.

Og ifølge det fremlagte begyndte det allerede i Københavns byret. Anklageren forsøgte at instruere politividner i, hvad de skulle sige og forberedte dem på, hvordan de ville blive afhørt i retten.

Da det blev afsløret i september 2016, at en anklager løj om sit samarbejde med politiet, blev sagen udsat. Men da var der allerede faldet dom i de andre fem sager.

I de sager har Den særlig Klageret afgjort, at dommene står fast.

I den sidste har Østre Landsret i dag besluttet, at sagen begynder forfra i landsretten men med andre dommere.

Forsvarerne havde kollektivt forlangt, at sagen skulle tilbage til byretten, da alt pegede på, at det alt for tætte samarbejde mellem politividner og anklagere var begyndt der. Forsvarerne forlangte også, at de involverede politividner ikke måtte vidne igen, når sagen blev genoptaget.

Men intet af det valgte Østre Landsret at følge.

Med henvisning til, at både anklageren og politividnerne tidligere har påstået, at anklageren ikke fik vidnerne til at fremsætte falske forklaringer i retten, har Østre Landsret bestemt, at vidnerne gerne må bruges igen.

Østre Landsret mener heller ikke, at det tætte samarbejde, som er blevet fordømt alle steder også af Østre Landsret, havde betydning for udfaldet af dommen i byretten.

De tiltalte og deres forsvarere har mulighed for at søge om tilladelse til at sagen prøves ved Højesteret.

Østre Landsrets kendelse i dag får formentlig ingen betydning i de fem sager, hvor der tidligere er faldet dom.

Tags:

One Response “PUSHERSAG GÅR IKKE OM”

  1. Kurt Kruse Larsen
    28. marts 2019 at 4:59 pm

    Systemet er bare så pilråddent,så det er næsten forsent,desværrer…..:(

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER