Go to ...

28. februar 2024

Sympati for Bitten Vivi Jensen foran retten på Frederiksberg

JOBCENTER GØR FOLK SYGE


Tidligere sagsbehandler på Frederiksberg fik opbakning fra demonstranter både inde i retten og udenfor, da sagen mod hende startede i dag.

Den 57-årige Bitten Vivi Jensen er tiltalt for at opbevare og videregive informationer om syge borgere på Frederiksberg, der søgte førtidspension.

AF MIKKEL SCHOU

Retslokalet på Frederiksberg var i dag fyldt med Bitten Vivi Jensens sympatisører, da sagen mod hende startede.

Ifølge anklageren i sagen har Bitten Vivi Jensen ulovligt skaffet sig adgang til syge borgeres sager, opbevaret dem hjemme og videregivet dem til en journalist på dagbladet Information.

Bitten Vivi Jensen forklarede retten, at hun havde gjort det, fordi det måtte være i offentlighedens interesse, hvordan Frederiksberg kommune behandlede syge borgere, der skulle have deres sag afklaret.

»Borgere bliver mere syge af at møde systemet. Deres sag bliver behandlet af Jobcenteret i årevis. Folk går til grunde i beskæftigelsesindustrien«, forklarede Bitten Vivi Jensen.

»Jeg kunne ikke stiltiende se på den behandling af syge borgere. Min oplysningspligt kommer før min tavshedspligt«, sagde hun i retten.

Det kom også frem, at Bitten Vivi Jensen over for sin chef havde gjort opmærksom på afgørelser, som, hun mente, var ulovlige.

Det fik chefen til at sige, at det måtte hun enten dokumentere eller holde op med kritikken. Det var ifølge Vivi Bitten Jensen det, der fik hende til at begynde indsamling af sager. Hun nåede at indsamle omkring 90 personsager, inden hun blev fyret. Sagerne opbevarede hun i hjemmet.

Efter fyringen kontakter hun journalist Ulrik Dahlin på dagbladet Information. Han får sagerne til gennemsyn og ender med at bruge en af sagerne i en artikel, hvor Bitten Vivi Jensen også bliver interviewet.

Det var denne artikel, der fik Frederiksberg kommune til at politianmelde Bitten Vivi Jensen for uberettiget at videregive oplysninger om en borgers sag om førtidspension.

Hun forklarede i retten i dag, at det ikke var usædvanligt, at sagsbehandlere tog sager med sig, når de havde hjemmearbejdsdage. Hun blev på et tidspunkt af sin chef tvunget til psykolog for at håndtere mødet med borgeres elendighed.

»Jeg havde søvnløse nætter over de tragiske skæbner«, sagde hun.

Det kom også frem, at Bitten Vivi Jensen havde haft problemerne med Jobcentret tæt på i sit privatliv. Hendes egen søn havde haft en sag kørende, der skyldtes PTSD efter en udsending som soldat. Og hendes søster havde været gennem en langvarig arbejdsprøvning.

Inden Bitten Vivi Jensen gik til dagbladet Information havde hun gennem længere tid kontaktet politikere og Ombudsmanden uden resultat. Hun mener, at problemerne skyldes kommunens kassetænkning:

»Det gælder om at holde folk i limbo i årevis på kontanthjælpsniveau. Det er billigere end førtidspension.«

Bitten Vivi Jensen blev ansat i Frederiksberg kommune som ergoterapeut, men blev hurtigt en del af rehabiliteringsteamet, der afgør sager om førtidspension. I retten i dag tegnede hun et billede af en kommunal enhed, der var præget af stress og overfladisk sagsbehandling.

Sagen fortsætter den 5. og 19. februar.

Tags:

4 Responses “JOBCENTER GØR FOLK SYGE”

 1. Kirsten
  2. februar 2020 at 1:55 am

  Bitten Vivi Jensen er en helt, intet mindre..

  Syge på jobcentrene er helt uden retssikkerhed.
  Og udsat for magtmisbrug for at kommuner kassetænker…

  Alvorligt syge borgere er smidt på kontanthjælp i årevis uden afklaring til fleksjob eller førtidspension..

 2. Kenneth Pedersen
  30. januar 2020 at 11:37 am

  Jeg er under langvarig og intens tortur fra Kbh’s kommune, som på trods af erkendt ulovlig sagsmishandling siden 2010 og 4 hjemvisninger fra Ankstyrelsen, fortsætter deres ulovlige sagsmishandling fuldstændig bevidst. Kassetænkning holder mig ulovligt på lavest mulige ydelse uden tilsyneladende bagkant

  Den alvorlige psykiske tortur har bevirket min nuværende og blivende diagnose

  Kronisk paranoid psykose

  Jeg har i mit sagsforløb været udsat for et ulovligt håndteret tvangsindlæggelsesforløb med tilhørende ulovlig tvangsovermedicinering uden vidende og samtykke

  Østre Landsret dømte den ulovlige tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse lovlig, trods min advokats overbevisende procedering for ulovmæssighederne

  Dommen forsøgtes anket til Højesteret og siden ved EU domstolen. Begge instanser (Højesteret via procesbevillingsnævnet) afviste prøvelse uden begrundelse.

  Jeg befinder mig derfor i et komplet retsløst limbo, hvori jeg har mistet al tillid til alle myndigheder

  Bitten Vivi Jensen har lovet, efter endt egen retssag, at gennemgå mit samlede sagsforløb for ulovmæssigheder, samt fordre at Kbh’s kommune træffer gyldige afgørelser og at jeg kompenseres for 10 års ulovlig sagsmishandling

  Der venter Kbh’s kommune en stævning de nok ikke havde forestillet sig størrelsen af

  Men den skal stå mål med den forbrydelse de har begået imod mig og som de skriftligt har erkendt

  Tak Bitten for at bistå mig

  Først tager vi Frederiksberg pg så tager vi København

  Du er en vaske ægte folkehelt, der bibringer mig håb, det håb jeg overlever på

  Din oplysningspligt står over din tavshedspligt når uret bliver til ret

  Der foregår systemisk bevidst sagsmishandling i Danmark, der gør syge mennesker endnu mere syge

  De færreste mennesker i Danmark ved ikke at disse systemiske lovovertrædelser foregår

  Men det skal vi oplyse dem om

  Lige om lidt, så vi sammen kan stoppe

  De systematiske og bevidste forbrydelser imod menneskeheden

  Tak

 3. Christina
  30. januar 2020 at 12:30 am

  Jeg blev selv mere syg af job centret der mente at jeg skulle stå til rådighed med Tarm kræft. Takket være job centret udviklet jeg alvorlig trauma og kan ikke længere arbejde eller ha noget med systemet at gøre.

 4. 29. januar 2020 at 10:24 pm

  #FrikendBitten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER