Go to ...

14. juli 2024

HASH-DOMME FORMILDES


12 personer, der var dømt for handel med hash i Pusherstreet, skal ikke afsone hele deres straf. Det har Østre Landsret afgjort i en dom, der blev meddelt i dag. Sagen har været udsat i mere end tre år, siden det blev afsløret, at anklageren havde løjet for Landsretten og forsøgt at få politividner til at vidne falsk.

Anklageren blev dømt i december 2018.

Advokat Kim Bagge er godt tilfreds på sin klients vegne:

»Den dom kan vi sagtens leve med. Min klients straf blev nedsat med et halvt år, og der blev konfiskeret et langt mindre beløb, end det Byretten mente han havde haft som fortjeneste. Og for min klient bortfaldt samtlige sagsomkostninger. Også dem fra Byretten«, siger han til TVflux.

Kim Bagge havde ikke forventet, at hans klient ville blive frifundet af Landsretten. Og de seks måneders fængsel klienten i dag blev idømt i Landsretten, har klienten for længst afsonet under den tidligere varetægtsfængsling.

Sagen var en del af det store kompleks fra 2014, der blev kendt som Operation Nordlys.

I Københavns byret blev de tiltalte straffet med fængsel mellem to og fem år. Østre Landsret har også fundet de tiltalte skyldige i omfattende hashhandel. En blev dømt for at opbevare 350 kilo hash. Men Landsretten ændrer på, hvordan straffene skal fuldbyrdes.

Tre af de tiltalte får deres straf nedsat. Men de tiltalte har også fået nedsat tiden, som de skal afsone.

Fem af de tiltalte, der ikke siden er blevet dømt for hashhandel, skal ikke afsone mere end det, de afsonede under varetægtsfængslingen. De andre syv skal afsone et halvt år, mens resten af dommen gøres betinget. For de fem tiltalte nedsættes det beløb, som betragtes som fortjeneste ved hashhandel, og som de skal betale til staten.

En del af de tiltalte får også helt eller delvist eftergivet kravet om at skulle betale sagens omkostninger.

I dommen siger Østre Landsret, at sagen har trukket så længe ud, at det har krænket de tiltaltes rettigheder i henhold til Den Europæiske Menneskerettighedskommission.

AF MIKKEL SCHOU

Tags:

One Response “HASH-DOMME FORMILDES”

  1. Brian Rasmussen
    2. februar 2020 at 8:25 pm

    Det var der også på tide at der endeligt skete noget ….

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER