Go to ...

23. februar 2024

HELLERE EET FLY I HÅNDEN…


Det gælder ikke kun om at vælge det bedste kampfly til Forsvaret.

Det gælder også om at få en kontrakt, der giver flest ordrer til dansk industri.

Af Mikkel Schou

”Kort før Folketinget træffer beslutning vil vi sende nogle konkrete spørgsmål til producenterne, hvor vi skal have nogle juridisk bindende svar. Det er vigtigt, at der bliver lavet en håndfast aftale”, siger Karsten Nonbo, Venstres forsvarspolitiske ordfører.

Det handler om at afgive en ordre på det næste kampfly til Forsvaret. Valget af fly forventes at blive truffet inden nytår. Alene anskaffelsesprisen for de 30 fly, som Forsvarskommissionen mener er det nødvendige antal, vil løbe op i mindst 20 milliarder kroner. Prisen for at have flyene på vingerne i 30 år anslås til 100 milliarder kroner. Plus brændstof og ammunition.

Både Forsvaret og et tværministerielt udvalg har længe barslet med en analyse og en anbefaling af, hvilket fly Forsvaret er bedst tjent med og ikke mindst, hvilket fly, der bedst gavner dansk økonomi. På Christiansborg venter man, at have papirerne i hænderne, når Folketinget træder sammen til oktober.

Tre producenter byder sig til overfor Forsvaret. Det er de amerikanske Lockheed-Martin med Joint Strike Fighter (JSF) og Boeings Super Hornet. Og så er der det svenske SAAB med Gripen.

Usikker kæmpeordre
Karsten Nonbo understreger, at det skal være det militærfaglige, der tæller mest, når beslutningen skal træffes. Men han siger samtidig:

”JSF har den fordel, at der bliver mulighed for nogle meget store ordrer til danske virksomheder, hvis vi vælger at købe JS”, siger Karsten Nonbo.

Karsten Nonbo skal dog ikke forvente at få nogen håndfast aftale med Lockheed-Martin, hvis Folketinget vælger at købe JSF.

”Lockheed-Martin underskriver ikke de såkaldte tilbagekøbsklausuler. Så der er ingen garanti for, at Danmark får nogle ordrer. De ni lande, der som Danmark hele tiden har været med i JSF-projektet, har en berettiget forventning om, at dele til flyet købes inden for de ni lande. Men der fastsættes ingen specifik fordeling på landene”, siger John Dyrby, forsvarspolitisk ordfører for Socialdemokraterne.

Spørgsmålet er også om politikerne kan få en fast aftale om pris og dato for levering. I foråret kritiserede USA’s Government Accountability Office (GAO) JSF-projektet for at være yderst risikabelt, både hvad angår den endelig pris, som forudses at stige yderligere, og muligheden for at fastsætte en deadline for en endelig produktion af flyet. GAO svarer til den danske Rigsrevision.

Der advares desuden om, at flyets forskellige evner måske heller ikke bliver som forventet. Testflyvningerne er stadig på børnestadiet og udsættes konstant. Udviklingsomkostningerne alene forventes nu at stige med op til 7,4 milliarder dollars.

”Det giver anledning til bekymring, at den amerikanske rigsrevision omtaler JSF som et meget risikofyldt projekt, så det følger vi nøje. Problemet er jo, at vi skal vælge flyet nu, men at kontrakten først skal underskrives i 2011 eller 2012”, siger John Dyrby.

Rapporten fra GAO er også set af Venstres forsvarspolitiske ordfører.

”Det gør indtryk, at GAO siger sådan om JSF. Alt der stritter skal undersøges, og vi skal have det sidste nye med i vores beslutning. Men det handler altså ikke om, at vi bare skal have et billigt fly. Det skal være et anvendeligt værktøj for Forsvaret”, siger Karsten Nonbo.

JSF-projektet har været undervejs siden midten af 1990’erne, hvor den daværende socialdemokratiske regering valgte at Danmark skulle deltage i udviklingsprocessen. Det har foreløbigt kostet staten omkring en milliard kroner. I Dansk Folkeparti er man ikke så imponeret over projektet.

”JSF er god. Hvis den kommer op at flyve og hvis det bliver til en fornuftig pris. Det er et skrivebordsprojekt endnu og det vægter negativt. Vi har i forvejen dårlige erfaringer med den slags i Forsvaret, for eksempel med helikoptere og førerløse fly, der slet ikke levede op til forventningerne”, siger DF’s forsvarspolitiske ordfører Ib Poulsen.

Overflødig teknologi
”Hvis vi vælger JSF, skal vi have en garanti for, at de kan producere til tiden og til en fastsat pris. Vi har ingen favorit på forhånd. Man kan endda spørge om stealth er så meget værd set i lyset af den øvrige teknologiske udvikling, der sker”, siger Ib Poulsen.

Den såkaldte stealth-teknologi blev udviklet i slutningen af 1980’erne. Ved at forme flyet på en særlig måde er den vanskelig at spore på radar. I alt fald når det drejer sig om gamle radarsystemer. Men ifølge en australsk militæranalytisk tænketank, Air Power Australia, er der i både Rusland og Kina udviklet radarsystemer, der også fanger fly med stealth.

For Karsten Nonbo (V) er stealth stadig en af parametrene. Det er det ikke for Socialdemokraterne.

”Det er slet ikke vigtigt for os. Vi skal have et kampfly, der kan det hele. Fleksibilitet er nødvendigt, for vi kan ikke forudse udviklingen i verden for de kommende 20 år”, siger John Dyrby (S).

Siden Folketinget valgte at deltage i udviklingen af JSF i midten af 1990’erne har man i SF haft fornemmelsen af, at både den forrige og den nuværende regering havde lagt sig fast på at købe JSF. Men sådan er det ikke længere, da SF nu for første gang har valgt at deltage i et forsvarsforlig.

”Når vi er med, så er JSF ikke valgt på forhånd. Den væsentlige forskel på de tre fly, vi skal vælge mellem, er stealth. Men stealth er kun afgørende ved angreb på højt udviklede lande med radarsystemer, og det er jo ikke det, der er udsigt til, at flyene skal bruges til”, siger SF’s forsvarspolitiske ordfører, Holger K. Nielsen.

”Det er vigtigt, at vi giver os god tid til at analysere de tre fly, og at vi får en offentlig diskussion. Det må ikke ende som i Norge, hvor beslutningen kom som en tyv om natten lige inden jul. I Norge kom debatten først bagefter, og især fordi den norske regering påstod, at det svenske Gripen ville koste 150 milliarder kroner mere, end det den svenske producent havde sagt. Det svenske tilbud til Danmark er interessant, fordi de lover at placere ordrer også udenfor forsvarsindustrien, og at de allerede har kontakter til mindre virksomheder i Danmark. Men viser det sig, at JSF har det bedste tilbud, så er vi med på den”, siger Holger K. Nielsen.

Det amerikanske Boeing og det svenske SAAB har i deres tilbud stillet garanti om, at de vil købe produkter i Danmark svarende til henholdsvis 100 og 180 procent af den pris de leverede fly koster. SAAB har endda tilbudt, at det ikke som normalt, nødvendigvis skal være militær-industrielle produkter, så ordrene kan også falde i den civile industri.

Den militære ekspertise
”Ingen politiker kan træffe en faglig beslutning om køb af kampfly uden eksperters vurderinger”, siger Karsten Nonbo (V).

”Vi vil helst udskyde beslutningen så længe som muligt, så vi får alt nyt med i overvejelserne. Men vi vil også gerne have bestemt os for et af flyene i år”, siger han.

Og mens eksperterne har arbejdet på en indstilling til Folketinget har der i det forløbende år været en livlig debat internt i Forsvaret om indkøb af nyt kampfly. Blandt andet i officerernes fagblad.

Her har forskellige officerer fra Hæren og Søværnet forsøgt at gøre opmærksom på flere problemer ved valget af det amerikansk kampfly JSF.

I officerernes fagblad gør de opmærksom på, at hvis Forsvaret bruger 100 milliarder kroner på kampfly i hele deres levetid, som menes at være en optimistisk pris, vil det udsulte hæren og søværnet.

Kritikken blandt de debatterende officerer går også på, at Forsvaret netop i de situationer, som fremtiden vil byde på – kamp mod oprørere i Mellemøsten og Afrika – mere har brug for transporthelikoptere. Og førerløse fly, der både er i drift længere tid af gangen, billigere og ikke koster menneskeliv, hvis de forulykker eller skydes ned.

Det er naturligvis vigtigt at have herredømme i luften, når man udfører militære aktioner på landjorden. Men hverken i Mellemøsten eller især ikke i Afrika kan de lokale luftstyrker måle sig med de vestlige.

Flere officerer mener derfor også, at Danmark skal bidrage med andet end flystyrker under internationale operationer. En vis flystyrke skal dog bevares for at bevare herredømmet over dansk territorium og de territorier Forsvaret har forpligtet sig til at bidrage med et forsvar af, for eksempel i Island og Estland.

Men den opgave mener flere officerer sagtens kan løses af et mindre avanceret fly end det amerikanske JSF. Til at våge over luftrummet i Danmark og nærområdet er en renovering af den nuværende F-16 flystyrke tilstrækkelig, eller man kunne købe det svenske Gripen, som er indgået i det svenske luftforsvar de seneste ti år, og som Danmark tilbydes en opdateret version af. Eller Boeings Super Hornet, som også allerede har været i brug i en årrække.

Tags: , ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER