Go to ...

29. maj 2024

GRYDEN ER KLAR


Anklager citerer Lenin under procedure. Tiltalt iraner skal ud. Vagt fængslet på ny.

Fra anklagerens procedure, den 20. juni 2005
Af Mikkel Schou

Anklageren drømmer om straffe til de tiltalte i sagen om Christianias særlige vagtkorps (CET) på: Fra 2 et halvt til 3 års fængsel til helt menige vagter og op til tre et halvt års fængsel for lederne.

I dag indledte anklageren sin procedure i sagen i dag i Københavns Byret. Han lagde ud med, at en Højesterets kendelse i januar, der førte til at politiet måtte løslade alle undtagen tre af de 20 tiltalte, skulle forstås sådan:

”Hvis de dømmes skyldige i tiltalen skal de have en straf, der skal stå i forhold til den straf pusherne bliver idømt.”

Anklager Bo Øskov sagde i retten i dag, at det var lige meget om de blev dømt for et halvt eller et helt ton hash. Det vigtige var hvor meget, der kunne konfiskeres fra hver enkelt. Det spørgsmål nåede anklageren ikke at belyse.

Det vil ske i morgen klokken 9.30, hvorefter de 13 forsvarere skal procedere for de 20 tiltalte i alderen 20-40 år.

Hos en af de tiltalte, lederen af vagtkorpset (CET), ville politiet først have konfiskeret omkring 4 millioner kroner.

Takket været tiltaltes advokat, Merethe Stagetorn, er beløbet nu endt på en halv million.

Anklageren mener nemlig at kunne bevise, at tiltalte har haft mindst en halv million kroner i løn fra CET samt fortjeneste fra hash-handel i efterforskningsperioden fra sommeren 2003 til marts 2004.

De tiltalte fra CET skal især dømmes på aflytning af tele- og radiokommunikation. Politiet har aflyttet mindst 100 menneskers samtaler i flere måneder, døgnet rundt, for at finde belastende vidneudsagn, der er blevet afspillet i retten i flere timer.

Lenin har talt
Bo Øskov fremstillede under proceduren de tiltalte som et kulørt galleri, med en central-leder, en daglig leder, en træner og en radioservicemand.

Der var yderligere et hierarki nedad i systemet, som anklageren enten sammenlignede med militære elitetropper, eller rockergrupper, hvor man også kunne komme i ”bad standing”.

En mellemleder i CET oplyser til Flix.dk, at han efter løsladelsen i januar er blevet ansat som konsulent i et stort internationalt computerfirma.

Om disciplinen i CET – som især en person, ifølge politiet, var ansvarlig for – citerede Bo Øskov Lenin:

”Tillid er godt, kontrol er bedre.”

Anklageren kunne berette om vagter, der ringede for at melde sig syge, og som blev talt på arbejde af lederen, uanset at de havde 40 i feber. Det siger vagten i al fald under en samtale, som anklageren afspillede i retten.

Når anklageren tager fat i morgen, vil han forlange mellem 50.000 og 90.000 kroner konfiskeret fra hver af de tiltalte.

De tjente 100 kroner i timen i det antal dage, som anklageren har søgt dokumenteret ud fra aflyttede samtaler og vagtskemaer, der blev fundet under hemmelige ransagninger.

Udover de beløb anklageren kan få konfiskeret af retten som udbetalt vagt-løn, kommer vagterne hver især til at skylde staten omkring en halv million kroner i advokat-bistand.

20-årig varetægtsfængslet igen
Fredag (17.juni) blev en ellers løsladt vagt varetægtsfængslet for 13 dage.

Han er sigtet for besiddelse af to et halvt kilo hash (2,5 kilo), 80 joints og omkring 20.000 kroner blev beslaglagt i mandens hjem. Manden er nu underlagt såkaldt besøgs- og brevkontrol.

Det vil også sige, at han ikke må tale med nogen i retslokalet. Derfor sad manden i dag ikke på sin plads i rækkerne af 13 forsvarere og 20 tiltalte.

Anklageren valgte at anbringe manden i vidnestolen med en fængselsbetjent ved sin side, der skulle forhindre, at den fængslede kunne tale med andre.

En anden tiltalt spurgte ham inden retsmødet skulle begynde, om han havde det OK.

Det fik den assisterende anklager til at fare op og trække den tiltalte i ærmet og beordre ham hen på sin plads, hvor kun halvdelen af de 20 tiltalte var mødt op.

Ud med den fremmede
En iraner er også tiltalt for medvirken til salg af omkring et ton hash. Ham har anklageren ikke kunnet finde noget belastende på i det centrale kriminalregister. Andre tiltalte har anklageren i retten kunnet minde om domme, de modtog for over ti år siden. Men Bo Øskov mener, at manden skal udvises fordi:

”Der er sket en stramning i Narkotikalovgivningen, der giver mulighed for at udvise dømte, der ikke har dansk statsborgerskab. Så siger Højesteret godt nok, at man skal tage hensyn til personlige forhold. Men tiltalte kom hertil som voksen, så han har ikke en gang fået en dansk opdragelse.”

“Og det kan da godt være, at tiltalte i mellemtiden er konverteret til kristendom. Men hvis det er sket for at opnå asyl, så kan de udvises alligevel. Udlændingestyrelsen er meget klar på det område.”

Selv siger iraneren til flix.dk, at han kom til Danmark som flygtning i 1993.

Anklagerens argument
Bo Øskov mener, at CET var nødvendigt for at der kunne sælges hash på Christiania. Om det kan kaldes straf efter kollektivt ansvar, interesserer ikke anklageren. Man kan kalde det hvad man vil, siger han – det var ulovligt og skal straffes.

”Vi er gudskelov ikke ene om den opfattelse”, sagde han med henvisning til Højesterets kendelse fra januar, som selv jurister har svært ved at tolke.
Således har statsadvokaten tidligere sagt til flix.dk, at der ikke er lignende fortilfælde i Danmark. Bo Øskov mener man kan sammenligne med retsopgøret efter skyderiet på Nørrebro den 18.marts 1993.

Anklageren mener det er bevist, at der var et vagtkorps på Christiania, der kaldte sig selv CET (Christianias Efterretnings Tjeneste). Retten må så tage stilling til, hvor vigtigt korpset var for hash-handelen på Christiania.

Som Bo Øskov også kunne sige:

”De tiltalte har fremtrådt fredeligt i retten. Men på Christiania blev der kastet sten mod politiet. Vi har hørt, her i retten, en vagt i sin telefon sige, at der skal lægges bomber ud for politiet, med 25 meters afstand.”

Anklageren mener ikke det er så vigtigt, hvor meget vagtarbejde de nåede at udføre. De er skyldige fordi de tilmeldte sig korpset. Og selvom de ikke vidste præcis hvad pusherne lavede og hvor meget de solgte, så:

”De var også på Christiania i deres fritid. Ikke kun når de stod vagt. De købte hash og røg det på Christiania, så de vidste hvad der foregik.”

Eller som den formodede leder af CET siger til sin kæreste under en aflyttet samtale efter en politiaktion på Christiania, hvor han hjalp civilklædt politi med at komme væk under stenkast:

”Så CET har et godt samarbejde med politiet.”

Hvad de 13 forsvarere har brygget sammen siden sagen startede i retten 10.maj rulles op fra i morgen (21. juni) og frem til den 30. juni. Dommen afsiges syv dage derefter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet