Go to ...

22. april 2024

DOMMER SPÆNDER BEN FOR ANKLAGER


Anklager inddrager kæreste i Christiania-sag

Fra retsmøde den 16.juni 2005
Af Mikkel Schou

På mandag skal alle sagens mundtøj på gled, for da starter mindst seks dages procedure fra anklageren og de 13 forsvarere i sagen om det særlige vagtkorps på Christiania, af anklager kaldet CET (Christianias Efterretningstjeneste).

Anklageren kom skidt fra start i formiddags i byretten, da han ville fremlægge bevis i sagen mod en erklæret invalid, der regnes for at være lederen af CET. Advokat Merethe Stagetorn påpegede, at det bevis, anklageren ville fremlægge, ikke var juridisk underbygget.

Det drejede sig om revisionsrapport, som politiet har bestilt.

Dommeren trak sig tilbage i et kvarter og kom så med en kendelse: Anklageren måtte ikke bruge revisionsrapporten som bevis i sagen, fordi den omhandlede kærestens økonomiske forhold. Kærestens advokat havde desuden gjort indsigelse mod rapporten og dens konklusioner.

Anklageren bad om udsættelse af retsmødet i en halv time, for at indhente brugbare beviser mod den tiltalte. Men det opgav anklageren at nå og bad så om udsættelse til efter frokost.

Efter frokost var det lykkedes anklageren, at indkalde et vidne fra Vordingborg. Det var en arkitekt, som politiet havde bedt om, at lave en økonomisk rapport over en bygningsistandsættelse, som politiet mener tiltalte har del i. Politiet har bedt revisionsfirmaet lade arkitektens rapport indgå. Arkitekten sagde i retten i dag, at hans rapport var et overslag.

Det fik advokat Stagetorn til at spørge: ”De har lavet et overslag over deres skøn? Er overslag og skøn ikke det samme?”

”Det kan man godt sige”, sagde arkitekten.

Arkitekten har tidligere udarbejdet rapporter for politiet og han afstod fra at modtage 80 kroner i vidnesgodtgørelse af retten.

Arkitektens overslag indeholdt blandt andet en skønnet timeløn for udført arbejde på 430 kroner i timen plus moms.

Anklageren brugte derefter 10-15 minutter på at afspille en telefonsamtale mellem tiltaltes kæreste og en håndværker, der har udført arbejde på en ejendom, som politiet mener parret har sammen. Under den lange samtale om arbejdets udførsel, omtales andre arbejdsmænd, som håndværkeren ikke kendte. Politiet har tidligere afhørt håndværkeren og fra en politirapport kunne advokat Stagetorn læse op for retten, at håndværkeren havde fået en timeløn på 100 kroner inklusive moms.

Under sagen har ejendommen været sat til salg. Efter den store anholdelsesaktion i Pusherstreet i marts sidste år kneb det med at betale terminerne. Tiltalte sidder stadig fængslet og tiltaltes formodede kæreste sad varetægtsfængslet i to måneder, heraf en måned i isolation.

Anklager Bo Øskov kunne i dag oplyse retten om, at politiet havde været behjælpelig med at ordne handlen om ejendommen over for tredje part. Idet, sagde anklageren, huset truedes af en tvangsauktion, da tiltalte eller tiltaltes kæreste tilsyneladende ikke formåede at indfri økonomiske krav på ejendommen. En mulig køber ville helst undgå en tvangsauktion og derfor gennemførte politiet, hvis man skal stole på anklagerens ord i retten, handelen på vegne af tiltaltes kæreste, som var ejer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet