Go to ...

23. februar 2024

FOKUS PÅ ØKONOMIEN I ROJ-TV


07.12.11   Tv-stationen ROJ er tiltalt i Københavns byret for at være talerør for den kurdiske separatistbevægelse PKK og opfordre til terror i Tyrkiet.

Efter 28 retsmøder er beviserne lagt frem. Det handler især om, hvem der finansierer ROJ TV

Af Mikkel Schou for dagbladet Information

Betjente fra Politiets Aktionsstyrke (antiterrorkorps) sidder underligt vendt bort fra retten og det vidne, de skulle passe på.

Med høresnegl i øret, pistol i bæltet, skjorter der buler af radioudstyr og evigt skulende udover tilhørerne, som om et angreb fra PKK kan komme når som helst.

Uden for lokalet sørger et dusin uniformerede betjente for bevogtningen.

Det har været scenen i retslokale 27 i Københavns byret, når særlige vidner skulle afhøres i sagen mod ROJ TV. Andre dage bevogtede mindst fire almindelige betjente retslokalet og et tilsyneladende tilfældigt mønster afgjorde om tilhørerne skulle kropsvisiteres.

Sådan har det været siden midten af august i år, hvor ROJ TV har stået tiltalt for »at fremme terrororganisationen PKKs virksomhed«.

Efter 28 retsmøder med bevisførelse skal anklagemyndigheden i dag holde sin procedure.

ROJ TV har sendt fra Danmark over satellit til modtagere i Europa og Mellemøsten siden marts 2004 og sender stadig.

Ingen personer er tiltalt i sagen. Det er derimod to selskaber, der står bag ROJ TV.

Anklagemyndigheden vil have Københavns byret til at idømme selskaberne en bøde og fratage dem retten til at sende tv fra Danmark.

Hvorvidt PKK er en terrororganisation eller en bevægelse, der arbejder for kurdernes selvstændighed i Tyrkiet, skal Københavns byret også tage stilling til. PKK optræder på terrorlister i EU, USA, Canada, Australien og Tyrkiet, men det er baseret på politiske beslutninger, som danske domstole ikke er bundet af.

Siden 2005 har den tyrkiske ambassade i København klaget over ROJ TV, og tre gange har Radio- og Tvnævnet i København afgjort, at ROJ TV overholder dansk lovgivning. Men anklagemyndigheden mener ikke, at nævnet har kompetence til at forholde sig til en terrorsigtelse.

Follow the money
Anklagemyndigheden har i retten vist timevis af eksempler på indslag fra ROJ TV, hvor PKKs talsmænd i hele og halve timer får lov til at fremstille PKKs historie, den aktuelle politiske og militære situation i Tyrkiet og komme med opfordringer til unge kurdere om at søge op i bjergene.

Det sidste mener anklageren, er en opfordring til at tilslutte sig PKKs guerilla i bjergene i det østlige Tyrkiet og nordvestlige Irak.

Retten har også set eksempler på, at trusler mod navngivne personer, der samarbejder med de tyrkiske militære myndigheder, er blevet fremsat af PKKs talsmænd på ROJ TV. Ligesom der er vist eksempler på indslag, der hylder guerillaen, dens liv i bjergene og de faldne martyrer i kampen mod tyrkisk militær.

Men det meste af tiden har de to anklagere i sagen, vicestatsadvokat Anders Rissager og politiassessor Jakob Buch-Jepsen, brugt til at underbygge påstanden om, at ROJ TV er finansieret af PKK.

Først i 2010 fik politiet materiale, som menes at bevise en økonomisk sammenhæng mellem ROJ TV og PKK.

Materialet kom frem under ransagninger i Belgien af produktionsselskabet ROJ NV, som leverer udsendelser til ROJ TV, og under ransagning af ROJ TV’s lokaler i København.

Særligt påfaldende er regnskaber over indtægter til ROJ TV, der i de første år er opført som om de kom fra kurdiske kulturfonde. Da Civilstyrelsen i Danmark begyndte at undersøge fondene opførtes pengene fremover som stammende fra indsamlinger i Europa.

Anklagemyndigheden mener også at have fundet et parallelt regnskab, hvor indtægterne er opført under EMB, som menes at være PKKs økonomiske afdeling.

Da anklageren i retten afhørte ROJ TV’s revisor, måtte revisoren erkende, at han ikke havde interesseret sig for, hvor pengene stammede fra.

Revisoren mente dog ikke, at der havde været grund til at tro, at de stammede fra PKK. I så tilfælde ville han have protesteret.

»Det er måske ikke i sig selv ulovligt at modtage penge fra, hvad vi opfatter som en terrororganisation. Men det er en indikation på, hvem der faktisk bestemmer på ROJ TV«, siger politiassessor Jakob Buch-Jepsen om grunden til at anklagerne har brugt så meget tid på at forsøge at kortlægge økonomien bag ROJ TV.

Kronvidnet
Af regnskaberne fra ROJ TV fremgår det blandt andet, at en kurder bosat i Sverige i en årrække indbetalte millionbeløb.

Ifølge anklageren er det Ibrahim Ayas, en tidligere livvagt for lederen af PKK, Abdullah Öcelan. De blev begge anholdt i Kenya i 1999. Öcelan har siden været fængslet i Tyrkiet, mens de svenske myndigheder fik frigivet Ibrahim Ayas til Sverige.

Det var den tidligere direktør for og initiativtager til ROJ TV, den iranskfødte Manouchehr Zonoozi, der introducerede livvagten som kommende indbetaler for Danske Bank. Zonoozi mente i begyndelsen, at der var tale om livvagtens egne penge.

Zonoozi faldt i unåde på ROJ TV og blev fyret i begyndelsen af 2009. Han havde gennem årene angiveligt anvendt omkring 800.000 kroner fra ROJ TV på sig selv.

Men det er ifølge anklageren ikke den eneste grund til, at han blev fyret. Under ransagninger i Belgien hos ROJ NV finder politiet et dokument, der ifølge anklageren stammer fra PKK’s ledelse.

Her fremgår det, at med fyringen af Zonoozi og indsættelsen af den tidligere livvagt Ibrahim Ayas i bestyrelsen for ROJ TV har ‘man’ endelige opnået den fulde kontrol over tv-stationen.

Den tidligere direktør Zonoozi ender med at blive anklagerens kronvidne og afhørt i fire dage i retten. Det sker efter han i foråret 2010 går til Berlingske Tidende med sin historie og påstanden om, at ROJ TV er finansieret af PKK.

Det var lykkedes ham at kopiere indholdet af en computer hos produktionsselskabet ROJ NV i Belgien og hemmeligt optage samtaler, som han havde med blandt andre den danske bestyrelsesformand i ROJ TV, advokaten Henrik Winkel. Alt sammen materiale som han overgav til politiet.

I retten har han forklaret sit samarbejde med politiet med at han følte sig truet, dårligt behandlet i forbindelse med sin opsigelse, og at han mente at have indset sammenhængen mellem ROJ TV og PKK.

En ulige kamp
Forsvareren for ROJ TV, advokat Bjørn Elmquist, forsøgte fra starten at give sagen en særlig drejning.

Elmquist mener, at det er vigtigt at få belyst, at sagen er politisk. Kritikere mener nemlig, at sagen er anlagt efter pres fra Tyrkiet og USA.

Af et telegram fra den amerikanske ambassade i Ankara, som er blevet offentliggjort af Wikileaks, fremgår det, at Foghs kandidatur til posten som NATOs generalsekretær diskuteres.

Der tales om en dansk forsikring om, at der vil blive rejst sag mod ROJ TV for at undgå tyrkisk modstand mod Fogh i NATO.

Elmquist har også under retssagen forsøgt at få belyst, om kurderne er et undertrykt folk. Og om mediernes mulighed for at arbejde frit i Tyrkiet.

Til alt dette anmodede Elmquist om at føre en række vidner. Men de blev alle afvist af byretten.

Retten mente, at det var uden betydning om sagen var anlagt af politiske grunde. Retten skal nemlig udelukkende dømme i sagen ud fra bevismaterialet.

Om det kurdiske folk er undertrykt af den tyrkiske stat og medierne ikke kan arbejde frit i Tyrkiet kan ikke berettige til, at der begås terror. Og derfor er emnerne ikke relevante i sagen, mente retten.

Det lykkedes dog Elmquist adskillige gang at få anklagerens vidner i sagen til at udtale sig om netop de aspekter af forholdet mellem kurderne og den tyrkiske stat.

Sagen fylder godt 50 ringbind med dokumentation. 28 dage i retten tog det at få det hele frem.

Og så var der tonen mellem forsvareren og anklagerne, som retsformanden flere gange måtte bryde ind overfor med al sin juridiske neutralitet, som for eksempel:

»Jeg må henstille til, at anklageren ikke kommer med uordentlige kommentarer!«.

I dag procederer anklagerne i sagen. Forsvareren får sin chance den 14. december. Dommen ventes tidligst af falde i januar.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From ROJ TV