Go to ...

14. juli 2024

INGEN YTRINGSFRIHED FOR ROJ-TV


08.12.11  ROJ-TV kan ikke påberåbe sig ytringsfriheden.

Det blev anklagerens sidste bemærkning under dagens procedure, hvor ROJ-TV blev beskrevet som et instrument for den kurdiske separatistbevægelse PKK.

Af Mikkel Schou for dagbladet Information

I sagen mod ROJ-TV skulle anklagemyndigheden i går i sin procedure samle op på de forudgående 28 retsmøder.

Vicestatsadvokat Anders Riisager sluttede af med at konstatere, at ROJ-TV ikke kan hævde, at ytringsfriheden er krænket.

Den gælder nemlig ikke ytringer, der indeholder propaganda for en terrororganisation, hvervning til en guerilla eller opfordringer til vold.

Og det er netop, hvad ROJ-TV er tiltalt for: at være talerør for det kurdiske arbejderparti PKK, der med militante midler kæmper for kurdisk selvbestemmelse i Tyrkiet.

Anklageren mener, at der er tale om en terrororganisation, fordi PKK har udført voldelige angreb, der har ramt både myndighedspersoner og civile. PKK optræder på blandt andet EU’s terrorliste.

Bred terrorlovgivning
Med terrorpakke 1 fra 2002 blev bestemmelsen om, hvornår det opfattes som medvirken til terror udvidet.

Nu skal der ikke længere henvises til medvirken ved konkrete terrorhandlinger. I tilfældet med ROJ-TV, er det ifølge anklagemyndigheden tilstrækkeligt, at tv-stationen ukritisk videregiver vigtige meddelelser fra PKK, giver PKK ensidig positiv omtale og forherliger dens aktiviteter.

På den måde »fremmer ROJ-TV terrorvirksomhed«.

»Der er en grænse mellem sympatitilkendegivelse og så propaganda, hvervning og opfordring til vold,« sagde Anders Riisager under proceduren.

Og netop det sidste mener anklagemyndigheden, at den har vist tilstrækkeligt med eksempler på fra ROJ-TV.

»ROJ-TV distancerer sig ikke fra PKK-propaganda, men undetstøtter det. For eksempel ved at vise baggrundsbilleder af biler i brand, når PKK-talsmænd på skærmen opfordrer kurderne til at demonstrere,« sagde Riisager.

Anklagemyndigheden delte i går beviserne op i fire temaer.

Der er udsendelserne som anses for at være propaganda for PKK med billigelse af militante angreb. Det er det tungeste bevis, mener anklagemyndigheden,.

Derudover har anklagemyndigheden forsøgt at bevise, at det i virkeligheden er PKK, der styrer ROJ-TV. Flere journalister på ROJ-TV, der produceres i Belgien, menes at være nuværende eller tidligere medlemmer af PKK. Men også beslaglagt korrespondance bekræfter ifølge anklagemyndigheden den antagelse.

Tidligere forbudt
Som det tredje gjorde anklagemyndigheden i proceduren i går gældende, at ROJ-TV blot er en fortsættelse af tidligere tv-stationer, der blev forbudt og opløst i Storbritannien og Frankring, fordi de udsendte propaganda for PKK.

Ligesom Tyskland har forsøgt at forbyde ROJ-TV, men ved EF-domstolen fik besked om, at det var en sag for Danmark, da det var her tilladelsen til at sende tv var udstedt.

Anklagemyndighedens fjerde tema har, som omtalt i Information i går, været økonomien bag ROJ-TV. Det er forsøgt bevist, at det i virkeligheden er PKK, der finansierer ROJ-TV.

Det mener Anders Riisager er et yderligere argument for, at det er PKK, der bestemmer, hvad der sendes på ROJ-TV:

»Ville PKK bruge 80 procent af deres mediebudget på ROJ-TV, hvis de ikke fik noget for pengene? Så dumme er de ikke«, sagde han i retten i går.

Det drejer sig ifølge anklagemyndigheden om omkring 227 millioner kroner i de fem år, der er undersøgt.

Forsvareren, advokat Bjørn Elmquist, skal procedere sagen for ROJ-TV onsdag den 14. december.

Dommen ventes i januar, hvor anklagemyndigheden har krævet en bøde på 10 millioner kroner til hver af de to selskaber i Danmark, der er tiltalt. Desuden kræves den danske sendetilladelse inddraget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From ROJ TV