Go to ...

29. maj 2024

DOMMER PÅ GLATIS I HASH-SAG


Retten ser ud til på forhånd at forlænge fængsling. Vidner risikerer at blive sigtet i sagen.

Af Mikkel Schou
Fra retsmøde den 24. november 2004

Dommeren måtte fortryde sine ord på et retsmøde onsdag i Københavns Byret om Bod 11 i den store Christiania-sag. Sagen mod Bod 11 skulle slutte torsdag, men på grund af en uventet langtrukken bevisfremførelse fra anklageren har det ikke været nok med de afsatte 15 retsmøder. Derfor skulle der findes tre dage mere til retsmøder.

Der var enighed mellem retten, de fire forsvarere og anklager om at mødes den 6. december. Men næste mulighed for at alle fire forsvarere kunne møde frem var i slutningen af april. Det mente dommeren ikke var forsvarligt og tvangsberammede i stedet to lørdage i januar næste år.

To forsvarere protesterede mod at skulle møde på lørdage. Dommeren afviste protesten og sagde, at der tidligere i Landsretten var afsagt kendelse om, at lørdage kunne inddrages i arrestantsager. Og det skulle dommeren ikke have sagt. For en forsvarer spurgte om dommeren da allerede nu betragter det som en arrestantsag i januar. Det vil sige, at de tiltalte sidder fængslet under rettens behandling af sagen. Det mente forsvareren var meget beklageligt, da forsvaret torsdag i retten vil argumentere for, at to af de tiltalte i sagen bør løslades efter otte måneders varetægtsfængsling. Ifølge retsplejeloven skal de varetægtsfængslede stilles for en dommer hver fjerde uge, hvor forsvarer og anklager skal begrunde en løsladelse eller fortsat fængsling.

Forsvareren mente derfor det var meget betænkeligt og i strid med Retsplejeloven, hvis dommeren på forhånd havde besluttet, at de tiltalte ikke skulle løslades. Det mente dommeren ikke, at hun havde givet udtryk for, men slog fast at der ville blive afsat to lørdage i januar. Forsvarerne forlangte at der blev afsagt en kendelse om, at de skal møde på lørdage. Først når den er fremlagt kan forsvarerne kære kendelsen til Landsretten.

Vidne eller sigtet
I sagen mod Bod 11 ønsker både forsvarer og anklager at afhøre en formodet pushers mor og tidligere samleverske. Anklageren mener at moderen gennem bankoverførsler har dækket over den tiltaltes skjulte økonomi. Den tidligere samleverske har ifølge anklageren haft fælles økonomi med den tiltalte, også de seneste otte år, hvor de ikke har været samlevende. Problemet for retten i dag var, om moderen og eks-kæresten skal afhøres som vidne eller som sigtet i sagen. Anklageren kunne i dag ikke give nogen garanti for om der senere vil rejses sigtelse mod de to, eventuelt udfra udtalelser de kommer med i retten. Anklageren skønnede derfor, at de to vil få en sigtets rettigheder, når de skal afhøres. Det vil sige, at de har krav på advokatbistand og ikke har pligt til at tale sandt. Anklageren meddelte retten, at det spørgsmål vil blive afgjort i god tid inden de to den 6. december forventes at skulle møde i retten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet