Go to ...

29. maj 2024

ANALYSE: STATSMINISTEREN ER ET RØVHUL


Ny bog beskriver dagens samfund. Det er ren typologi over det masse-individualiserede klassesamfund. Find dig selv som knoldesparker, nikkedukke eller glatnakke.

Det er Center for vild Analyse, der har tegnet et illustrerende billede af danskernes tilbøjelighed til at finde en egnet plads i samfundet.

Af Mikkel Schou

Det er fristende at mene, at statsministeren er et røvhul. Og skal man tro Center for vild Analyse, så er den god nok. Det skriver de i bogen ”Knoldesparkeren, flottenheimeren og glatnakken”, der er udkommet på Informations Forlag.

Center for vild Analyse har en frisk tilgang til beskrivelsen af danskernes inddeling i klasser. Ikke mindst i navngivningen af de forskellige klasser eller måske snarere typer af individer.

Her tilhører statsministeren klassen af røvhuler. Det er nemlig dem, der er øverst i det økonomiske og administrative system. Egentlig kun overgået af Kong Gulerod, den virkelige majestæt, men også hovedrige personer.

Der er ikke tale om klassisk klasseanalyse. Center for vild Analyse går skridtet videre og tillægger borgerne hensigter med deres – i nogle tilfælde – frivillige placering i samfundshierakiet.

For eksempel nikkedukken, der kan være en ung borger, der knokler gratis i filmbranchen i håb om at skabe sig en karriere, når først foden er indenfor.

Knoldesparkeren er den, der er flest af. Det er dem, der egentlig holder hele samfundet i gang: Renovationsarbejdere, sygeplejersker, lærere osv. Og det er dem, som politikerne især bejler til: Fordi de er flest.

Det er en morsom bog, fordi den beskriver de forskellige arbejdsfunktioner og sociale positioner ud fra typen af menneske, der besætter posten – eller bliver besat af posten.

Den er updated, så de seneste skandaler indenfor politik og erhvervsliv kommer med og yderligere sætter fingeren på de menneskelige fejl og mangler, der også er med til at afgøre, hvilken slags samfund vi lever i.

Det er en bog, der gør sig morsom på vor alles bekostning uden at pege fingre – særlig meget.

Den hylder individualiteten, men ser frem til flokken, som det afgørende redskab for en fornyelse af samfundet.

Staten skal ikke væk – ifølge Center for vild Analyse – men når nu politikerne alligevel lefler for vælgerne, så skab dog mere plads til, at vi alle kan være med i et virkeligt demokrati. Hvis samfundet for alvor skal forandres til noget bedre, så skal alle være med, lyder det.

Tags: ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From KULTUR