Go to ...

29. maj 2024

»VI KAN OG BØR REAGERE PÅ KLIMA-KRISE«


»Jeg er så lille, at jeg ikke kan gøre noget. Og Danmark er så lille, at vi ikke kan gå forrest i løsningen af klimaproblemerne. Men nogen skal jo starte«, siger filosof Peter Kemp.

Filosoffen savner en ny ideologi-kritik.

»Det eneste politikerne taler om, er at skabe job«, siger Peter Kemp, der mener, at Bjørn Lomborg har været med til at fordumme debatten om klimaet.

 Af MIKKEL SCHOU

På et møde i går på Nørrebro om klimabevidsthedens barrierer efterlyste filosoffen Peter Kemp en ny ideologi-kritik.

»Vi har en falsk forestilling om vores handlingers betydning for klimaet. Vi kan gøre noget i fællesskab. Og Danmark er ikke for lille til at være et foregangsland«, sagde Kemp på mødet.

peter kemp1
Filosof Peter Kemp på Grobunds offentlige møde på Nørrebro

Efter et nyligt besøg i Kina mener Peter Kemp, at med de forureningsproblemer, der er dér, vil Kina nok komme til at gå foran USA i bekæmpelse af forurening.

»Tingene skal være meget slemme for, at folk ser det. Men det gør de i Kina«, sagde Kemp.

Klimabevidsthedens barrierer
Der opereres med tre barrierer for bevidsthed om og handling i forhold til klima-krisen.

Den første er den fysiske: Det er svært at erkende en fare, der er snigende og usynlig.

»Skal vi virkelig tro på videnskabsmænd ?« spurgte Kemp retorisk.

Han kunne fortælle om, hvordan forskere bliver jagtet, hvis de udtaler sig om problemerne med menneskets påvirkning af det globale klima.

»Der plantes tvivl, især i USA, om respekterede forskeres konklusioner. Og så er det tilmed fordummelse, at vi skal lytte til Bjørn Lomborg, som ikke har forstand på klima«, sagde filosoffen.

Den anden barriere er psykisk eller ideologisk: Vi tror, at vi ikke kan gøre noget. Enten fordi, at alt styres af naturlove, eller fordi mennesket ikke kan se, at mennesket gør noget forkert. Ifølge Peter Kemp er det også en kortslutning, at individet mener, at det ikke selv kan gøre noget. For det kan det i fællesskab med andre, ifølge Kemp.

Den tredje barriere er kortsynethed: Vi overlader problemerne til fremtidige generationer.

Politisk uansvarlighed
»Politisk tales der kun om at skabe job. Det er blevet helt underordnet, hvordan vi er ansvarlige for samfundet og dets udvikling«, sagde Peter Kemp.

Det er ifølge Kemp systemet, der skal kritiseres – ikke kun ansvarlige enkeltpersoner. Han så gerne, at der kom en politisk regulering af produktionen, så forbrugsgoderne for eksempel havde en længere levetid.

Og det var ifølge filosoffen en stor fejl ved klimatopmødet COP 15 i København, at det hele absolut skulle ordnes for oven:

»En af grundene til at det gik galt var, at man holdt græsrødderne helt uden for«, sagde Peter Kemp, der desuden kritiserer medierne for at have været mere optaget af, hvornår USA´s præsidenrt Obama ankom til København, om han var forsinket og hvor længe han blev.

Peter Kemp afsluttede sit indlæg på Grobunds møde med disse ord om muligheden for at gøre noget ved klima-krisen:

»Mennesket har hang til det onde, men evne til det gode.«

asfalt1
Forårets første tidsler bryder asfalten på Nørrebro

Tags: ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER