Go to ...

22. april 2024

TORTUR LOVLIGT I DANSKE FÆNGSLER


Folketinget har netop vedtaget en lov, der accepterer tortur i Danmark. Loven strider mod Den Europæiske Menneskerettighedskonventions regler for brug af isolationsfængsling, men er vedtaget af alle partier, undtagen Enhedslisten og SF.

Af Mikkel Schou
den 27. maj 2005
Det er brugen af ”solitary confinement”, eller enrums-anbringelse, der strider mod internationale regler om anvendelse af tortur.

Den nye lov åbner for enrums-anbringelse i op til 23 timer i døgnet. Det såkaldte fællesskab, hvor indsatte er sammen med andre indsatte, kan begrænses til en time med en anden indsat i en celle eller på gårdtur.

Justitsministeriet mener kun der er tale om tortur, hvis den indsatte bliver syg af anbringelsen. Det fremgår af lovforslagets anden behandling i Folketinget i februar.

Advokatådet advarer om traumer
Advokatrådet advarer om de psykiske traumer, der opstår ved enrumsanbringelse (isolation), selvom den indsatte har nogle timers fællesskab med én anden, som lovforslaget tillader.

Landsforeningen af beskikkede advokater mener, at en anbringelse som foreslået har helbredsnedbrydende effekt og modvirker en resocialisering.

Både Landsforeningen og Institut for Menneskerettigheder finder, at der er for stor risiko for at der træffes afgørelser om anbringelse uden fællesskab på et ufuldstændigt eller direkte urigtigt grundlag, når den indsatte ikke kan få aktindsigt.

Loven tillader desuden for meget skøn for de administrative myndigheder, der skal træffe afgørelse om enrumsanbringelse, siges det.

I Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel tre forbydes tortur og anden umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Justitsministeriet skriver i lovforslaget, at enrumsanbringelse (isolationsfængsling), efter ministeriets opfattelse, kun i konkrete tilfælde strider mod EMRK, nemlig når den indsatte udvikler psykisk sygdom på grund af anbringelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER