Go to ...

23. februar 2024

PROTEST I LANDSRETTEN OVER TILBAGEHOLDELSE AF BEVISER


Anke-sagen mod Bod 11 startede i dag i Østre Landsret.

Fra Landsretten den 4. oktober 2005
Af Mikkel Schou

Tre flyttekasser med økonomiske bilag er dukket op hos Slagelse politi i en af sagerne mod pusherne på Christiania. Papirerne indgår i sagen mod Bod 11 i Pusherstreet i Christiania, hvor der faldt dom i Københavns Byret i januar i år. Tre forsvarere og anklageren ankede dommen.

I går startede ankesagen i Østre Landsret. Her protesterede advokat Hanne Reumert over, at hun først fik besked om de mange bilag i sagen pr fax sent fredag. Hun mente slet ikke hun kunne føre sagen uden at have gennemgået de tre flyttekasser med sin klients personlige økonomiske papirer og bilag, som politiet beslaglagde ved sagens start i marts 2004.

Forsvareren, Hanne Reumert, bad derfor om at sagen udsættes til en revisor har gennemgået bilagene. Det brugte politiets revisionsfirma, PriceWaterhouseCoopers, seks måneder på ved sagens start i byretten.

Desuden anmodede Hanne Reumert om at hendes klients sag blev skilt ud fra de øvrige tre tiltaltes, fordi hendes klient er tiltalt efter den særlige §76a i straffeloven, hvor det er tiltalte, der skal sandsynliggøre, at han er kommet retmæssigt til sine penge.

Det er altså forsvareren, der skal bevise sin klients uskyld. Københavns Byret konfiskerede 1 million kroner hos den tiltalte, et beløb der ifølge domsudskriften er skønsmæssigt fastsat og desuden hviler på politiets beregninger af, hvor meget hash, der blev solgt i Pusherstreet på Christiania.

Hanne Reumert mente ikke, at hun havde nogen mulighed for at bevise noget som helst, når Slagelse politi havde tilbageholdt bilag i sagen.

Bilagene lå hos Slagelse politi, fordi ToldSkat i Kalundborg mener, at der kan rejses tiltale efter skatteloven i forbindelse med en ejendom på Vestsjælland, som tiltalte er medejer af.

Skattesagen har ligget i bero hos Slagelse politi, fordi man venter en afgørelse i Landsretten omkring hash-handelen.

Dommeren og nævningene bestemte sig efter 20 minutters drøftelse for, at Hanne Reumerts sag ikke skal udskilles, da tiltalen mod de tre fra Bod 11 bygger på, at de tiltalte efter aftale og i forening har solgt hash på Christiania.

Sagen blev heller ikke udsat. Men dommeren sagde at spørgsmålet kunne rejses igen i retten, når det nærmere kunne begrundes, hvorfor forsvareren skal bruge tid på at gennemgå de mange økonomiske bilag, der pludselig er dukket op.

Anklageren, statsadvokatfuldmægtig, Christina Tassing, mente at politiet havde fået lavet en uvildig rapport fra revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers som indgik i sagen ved Byretten og at forsvareren kunne bruge den.

Anklageren fastholdt i det store hele anklageskriftet fra Byretten, men ønskede at straffene mod de tre blev skærpet.

Christina Tassing beklagede, at de tre flyttekasser med bilag i sagen uden hendes vidne havde befundet sig hos Slagelse politi indtil nu.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet