Go to ...

24. juni 2024

CHRISTIANIAS SPISEVANER NORMALISERES


Gymnasieelever og pensionister rammes

Af MIKKEL SCHOU
den 12. oktober 2005

Som endnu et led i lovliggørelsen af fristaden Christiania er Miljøkontrollen i København skredet ind over for salg af ”letfordærvelige fødevarer” i den lokale grøntsagsbutik, Grønsagen.

I to år har Grønsagen solgt frokost og aftensmåltider til stor glæde for elever fra Christianshavns Gymnasium, der ikke har nogen kantine, og lokale pensionister, der foretrækker maden her for den kommunalt udbragte.

Men i går var det slut. Miljøkontrollen har påbudt en række forbedringer før der igen må sælges ”letfordærvelige fødevarer”.

Hvis Grønsagen vælger kun at tilbyde ”takeaway” skal følgende gøres:

1. Der skal laves forrum til toilet. 2. Papir ved håndvasken. 3. Rottesikring af gårdareal. 4. Istandsættelse af køkken. 5. Der skal være opvaskefaciliteter i form af maskine.

”Det er slet ikke urimelige krav”, siger Elsa fra Grønsagen. ”Men det er jo ikke alt sammen noget vi har råd til at udføre her og nu”.

I forvejen går et lille overskud i Grønsagen til forbedringer, siger hun. Så derfor vil hun foreslå at Christianias Fælleskasse giver et økonomisk tilskud til de nødvendige forbedringer.

”Her kommer gymnasieelever, pensionister, psykisk syge, og christianitter, der er glade for vores mad. Turisterne roser os og ingen er blevet dårlige af vores mad i de to år”, siger Elsa.

Alle medarbejdere, der håndterer maden, har også gennemført de lovpligtige kurser om hygiejne.

Flix henvendte sig til Miljøkontrollen for en kommentar, men deres betænkningstid er endnu ikke overstået. Københavns kommunes sundhedsborgmester svarede ikke på telefonen.

Tags:

More Stories From CHRISTIANIA