Go to ...

23. februar 2024

OPRØR´s TALSMAND DØMT FOR TERRORSTØTTE


Patrick Mac Manus blev i dag idømt seks måneders betinget fængsel for forsøg på økonomisk støtte til PFLP og FARC, som Københavns byret med henvisning til Højesteret mener, er terrororganisationer.

Advokat mener, at lovgivningen gør det umuligt for danskere at vide på forhånd, om de støtter terrororganisationer eller frihedsbevægelser.

Af Mikkel Schou

I en tidligere sag om salg af T-shirts til fordel for det palæstinensiske PFLP og det colombianske FARC har Højesteret afgjort, at de to bevægelser udøver terror.

Derfor blev de seks tiltalte fra foreningen Fighters and Lovers, der solgte T-shirts, idømt fængselsstraf for at yde økonomisk støtte til terrorbevægelser.

Højesteret gjorde dog straffene betingede, fordi Højesteret mener, at lovbestemmelsen omkring finansiel støtte til bevægelser er for unøjagtig.

Da Patrick Mac Manus i dag i Københavns byret blev idømt seks måneders fængsel for en lignende aktivitet, blev der også henvist til Højesterets tidligere afgørelse.

Og derfor blev dommen gjort betinget. Men det er altså også Højesterets afgørelse, der fik Københavns Byret til at mene, at PFLP og FARC er terrorbevægelser.

Dommeren bemærkede også, at der i dommen var lagt vægt på personlige forhold. Det skal måske tolkes som svar på, at dommen lød på seks måneders fængsel og ikke 18 måneder, som anklageren havde ønsket.

Pengene aldrig overført
Københavns byret fandt det bevist, at foreningen Oprør samlede penge ind til PFLP og FARC. Det blev ikke bevist, at pengene blev overført. Så Patrick Mac Manus blev dømt for selve indsamlingen og forsøg på at overføre pengene.

Dommer Helle Hastrup sagde under domsafsigelsen, at Patrick Mac Manus blev dømt fordi han var foreningens hovedmand. I dommen fremgår det, at det ikke taler til Mac Manus fordel, at ingen andre i foreningen er tiltalt for de påståede ulovligheder.

Dommer og domsmænd var ikke enige om afgørelsen. Et af rettens medlemmer mente ikke, at der havde fundet en indsamling sted.

Mac Manus blev også dømt for i en såkaldt appel at have opfordret andre organisationer til at støtte PFLP og FARC. Et af rettens medlemmer mente ikke, at det var bevist, at opfordringen var rettet specielt til fordel for PFLP eller FARC.

Skuffet forsvarer
Anklageren, Jakob Buch-Jepsen, vil gennemgå dommen for at se, om der skulle være grund til at anke dommen for at få straffen skærpet.

Forsvarer, Thorkild Høyer, er skuffet over dommen, men ikke overrasket:

»Når byretten lægger sig op af Højesterets afgørelse i Fighters and Lovers-sagen, så er dommen i dag ikke overraskende. Men det viser jo, at bestemmelsen om finansiering af terror stadig er usikker«, siger Høyer.

Danskere kan ikke på forhånd vide om de ved en indsamling bidrager til en terrorbevægelse.

»De internationale terrorlister er ikke bindende for Danmark. Det vil sige, at det i hvert enkelt tilfælde er op til domstolene at afgøre, hvad der er terror«, siger Thorkild Høyer.

Han mener, at usikkerheden skyldes lovsjusk i forbindelse med terrorlovens indførelse, der skete meget hurtigt efter 11. september 2001. Dermed er det en politisk opgave at få ryddet op i bestemmelserne, mener Høyer.

Flere beviser afvist af retten
Retten fandt det ikke bevist, at penge var overført til Colombia. Et foto af latinamerikansk udseende personer iklædt militært udstyr og med en Irma-pose med penge kunne ifølge retten være konstrueret.

Også takkeskrivelser fra PFLP og FARC, mener retten ikke, er nagelfast bevis, da de kun foreligger som omtale i pressemeddelelser og ikke i original.

Patrick Mac Manus egne udtalelser inden han blev tiltalt, om at Oprør havde overført penge til Colombia og Palæstina er ikke tilstrækkeligt, hvis det ikke kan bevises, at pengene er overført.

Mac Manus er derfor blevet dømt for at stå bag indsamling af penge og forsøg på at overføre dem.

Mac Manus har i retten ment, at indsamling var bluff og kun var et humoristisk forsøg på at udfordre terrorlovgivningen. Retten afgjorde, at selvom der var tale om et mediestunt, var der tale om en strafbar handling.

Det er usikkert, om Mac Manus vil anke dommen. Ifølge Mac Manus er Københavns byret slet ikke kompetent til at afgøre, om der er tale om terrorbevægelser.

Efter dommen sagde han: »Vi vil fortsætte, for vi mener ikke, at PFLP og FARC er terrorbevægelser.«

Mac Manus blev også idømt at betale 55.000 kroner i sagsomkostninger til sin forsvarer. Staten skal tilsvarende betale 55.000 kroner til forsvareren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Terror