Go to ...

22. april 2024

DIFFUS ANKLAGE MOD MILJØ-AKTIVISTER


Anklageren fik afvist et anklagepunkt i sag mod to udlændinge.

De er nu tiltalt for at planlægge lovovertrædelser under klimatopmødet.

Forsvarer kaldet det hele spekulation og formodning.

Af Mikkel Schou for dagbladet Information

Den første sag mod aktivister, der påstås at have planlagt ulovligheder under klimatopmødet startede i dag.

En 27-årig mand fra USA og en 34-årig kvinde fra Australien var i dag tiltalt ved Københavns byret. Overskriften i anklageskriftet lød på overtrædelse af fire paragrafer i straffeloven.

Det drejer sig om vold mod politifolk, groft hærværk, grov forstyrrelse af offentlig ro og orden, samt overtrædelse af straffelovens paragraf 193, der handler om forstyrrelse af samfærdsel og forsyning.

Anklageren forlanger fængselsstraf og udvisning af Danmark.

Det fik de to forsvarere, advokaterne Hanne Reumert og Steen Leonhardt Frederiksen, til at opfordre retten til helt at afvise anklagerne.

»Anklageskriftet er så diffust, at vi, som forsvarere, ikke har nogen fornemmelse af, hvad der bliver nødvendigt i vores bevisførelse,« sagde Steen Leonhardt Frederiksen.

Politi bruger krystalkugle
Anklageren påstod, at de tiltalte ville have deltaget i de ulovlige aktioner under klimatopmødet, hvis de ikke inden var blevet anholdt af politiet.

»Vi tog en krystalkugle og beskrev, hvad der ville være sket, hvis planerne var ført ud i livet«, sagde anklager Line Steffensen.

Efter tyve minutters overvejelse uden for retslokalet besluttede retsformand Peter Lind Larsen og de to domsmænd, at tiltalen for overtrædelse af paragraf 193 skulle afvises.

Der var nemlig, ifølge retten, ikke nogen henvisning i anklageskriftet til, hvornår eller hvordan forbrydelsen skulle finde sted.

Retsformanden fik også i samarbejde med anklageren rettet anklageskriftet til, så det alene handlede om forsøg på at begå de øvrige påståede lovovertrædelser.

De to tiltalte blev anholdt og varetægtsfængslet få dage før de planlagte aktioner fandt sted. Der skete ingen overtrædelser som forudset af politiet.

Det forklarede anklageren i retten med, at netop politiets indgriben over for de tiltalte forhindrede, at de planlagte forbrydelser fandt sted.

Ifølge advokat Steen Leonhardt Frederiksen bliver det svært for anklageren at føre bevis for, at en forbrydelse ville have fundet sted.

Efter dagens retsmøde sagde han, at det meste af bevismaterialet er overvågede telefonsamtaler og sms-beskeder fra september til december sidste år.

»Det vil sige, at det mere handler om, hvad de tiltalte i mere end tre måneder har tænkt, og ikke hvad de rent faktisk har gjort«, siger Steen Leonhardt Frederiksen.

»Anklageren fortolker på det aflyttede. Der er meget spekulation i anklagerens materiale«, hævder han.

Store boltsakse
De to tiltalte blev i retten afhørt af anklageren.

Hun ville gerne vide, hvorfor den 27-årige amerikaner havde to mobiltelefoner på sig ved anholdelsen.

Han forklarede, at han havde fået den ene til et info-møde, og at han skulle bruge den til at meddele, om der på en særlig dag var politi til stede.

Det var for, at aktivister kunne undgå konfrontation med politiet. Der var nemlig rygter blandt udenlandske aktivister om, at dansk politi kunne agere meget voldeligt, sagde han.

Han har været i Danmark siden september sidste år, hvor han startede på en to-årig uddannelse på DTU.

Afhøringen af den australske kvinde drejede sig især om hendes notesbog som politiet havde beslaglagt. Her fremgik det blandt andet, at der skulle bruges nogle store boltsakse.

Boltsaksene, forklarede hun, var af papmache, og skulle bruges under en demonstration, som symbol på, at klimaflygtninge burde lukkes ud af de lejre, de blev spærret inde i.

Notaterne i bogen var for det meste stikord fra brain-storming på møder, hun deltog i, og var ikke tiltænkt anden brug end at minde hende om, hvad folk havde sagt.

Hun fortalte, at hun havde haft opgaver med at organisere møder og overnatningsmuligheder for aktivister.

Anklageren spurgte, hvorfor hun havde noteret, at man var bange for politiets tåregas og peberspray og hvorfor man behøvede sikkerhedsudstyr mod knippelslag. Australieren henviste også til rygter om, hvor brutalt politiet i Danmark kunne være.

Hun blev også spurgt til, hvor hun havde flyers fra og en særlig Action Guide med beskrivelse af kommende demonstrationer.

»Sikkert i Folkets Hus på Nørrebro. Men de lå over hele København«, svarede hun.

Den 34-årige er dansk gift og bor i Sverige.

Sagen skulle være afsluttet på fredag. Men retten besluttede, at der skal være to retsmøder mere. De kan tidligst finde sted i slutningen af august.

Fem danskere er også sigtet for at planlægge straffelovsovertrædelser i forbindelse med klimatopmødet, men der er endnu ikke rejst tiltale.

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER