Go to ...

29. maj 2024

LOV MØDER MODSTAND


Foran Christiansborg demonstrerede op mod 1.200 mennesker i dag mod det forslag til ny epidemilov, som regeringen har udarbejdet. Ved mørkets frembrud blev der båret fakler.

I dag var også sidste frist til at komme med indsigelser mod loven fra organisationer og institutioner.

Det ser ikke ud til, at regeringen på forhånd har flertal til forslaget om den nye lov. Venstre, SF og Enhedslisten har meldt ud, at de er imod regeringens forslag. Modstanden er mest begrundet i, at det er Sundhedsministeren, der alene kan iværksætte tvangsforanstaltninger som vaccination og indespærring for at begrænse smitterisiko.

Det er også Sundhedsministeren, der afgør om en virus eller anden sygdom er samfundskritisk og dermed udløser de mulige tvangsforanstaltninger.

Modstanden i Folketinget er således foreløbig begrundet med, at det er udemokratisk, at Sundhedsministeren alene afgør, hvornår epidemilovens magtmidler skal anvendes. Partierne forestiller sig, at det skal være et bredt sammensat udvalg i Folketinget, der træffer den beslutning.

Blandt de demonstrerende foran Christiansborg i dag blev der derimod demonstreret mod, at Folketinget i det hele taget skal have magt til at vaccinere mennesker mod deres vilje og til at holde dem indespærret på ubestemt tid alene på grund af mistanke om, at de udgør en smitterisiko.

Det er også blevet kritiseret, at Sundhedsministeren kan gribe ind i tilfælde af “samfundskritisk” sygdom. Det vil sige, at Sundhedsministeren kan træffe beslutninger ud fra andre hensyn end lægefaglige.

Forslaget til ny epidemilov giver i det hele taget Sundhedsministeren mulighed for voldsomme indskrænkninger i den personlige frihed. Også mulighed for tiltag, der er voldsommere end de, der foreløbigt er kendt som restriktioner. LÆS FORSLAGET.

Tags: , ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER