Go to ...

22. juli 2024

LÆGER IMOD EPIDEMILOV


Rundt omkring i verden protesteres der imod restriktioner, der skal begrænse smitten med Coronavirus. I Danmark er en ny epidemilov på vej samtidig med, at resultatet af en dansk undersøgelse over mundbinds virkning holdes tilbage. Det har fået en dansk psykiater til at advare mod statens krænkelser af den personlige frihed. Krænkelser som ikke står i forhold til faren ved Covid-19, ifølge psykiateren.

AF MIKKEL SCHOU

Psykiater Lars Vibe-Hansen har skrevet et åbent brev til landets læger. Vi bringer her brevet, som læge Vibeke Manniche også har offentliggjort. Vi skal advare mod den barske tone, der anvendes i brevet. TVflux har ikke efterprøvet Lars Vibe-Hansens påstande, men anser, at det scenarium, der skildres, bør vække til eftertanke.


Kære lægekolleger!

Nu har jeg fået nok!
Med regeringens nye udkast til epidemilov bliver udviklingen hen imod rendyrket fascisme ikke tydeligere.
De tvangsforanstaltniger der skitseres her overgår enhver bananrepubliks hedeste drømme.

Internering og tvangsbehandling, inklusiv tvangsvaccination, på basis af en “formodning” om en ikke nærmere defineret “samfundskritisk sygdom” …. – så bliver det ikke bedre!
Hele dette totalitarisme-stinkende projekt er opstået på baggrund af en relativt banal (i epidemiologisk forstand) ny coronainfektion og drevet frem af en global myndigheds- og mediepropaganda som ikke er set siden den Joseph Goebbelske maskine var i fulde omdrejninger i det nazistiske Tredje Rige.

Det er den selvsamme propaganda, der nu har banet vejen for at dette udkast til en ny epidemilov overhovedet ser dagens lys.
Kultiveringen af frygten har i høj grad været med til at hensætte befolkningen i en passiv ukritisk tilstand af accept af helt unødvendige tiltag med nedlukning af stort set alle samfundsaktiviteter. Og der er ingen tvivl om at disse “heroiske” tiltag i sidste ende vil medføre mere lidelse og død end virussen selv. Dette stemmer meget dårligt overens med det grundlæggende Hippocratiske princip: “Primum non nocere”- altså – “først og fremmest – undgå at gøre skade”.

En fremragende metode til at dyrke frygten er den udbredte brug af den ret tvivlsomme RT-PCR-test (se f.eks https://www.globalresearch.ca/covid19-pcr-tests-scientifically-meaningless/5717253 )som angiveligt viser antallet af nye smittede – og som selv med en ganske lav procent af falsk-positive, når den bruges på den almene befolkning, vil give et helt misvisende resultat.
Her kan indskydes at Kari Mullis, som er opfinderen af PCR-Testen (som han modtog Nobelprisen for i 1993), gentagne gange gjorde opmærksom på at testen var uegnet til diagnosticering!

Maskespillet er en historie for sig selv. Der findes flere kontrollerede forsøg fra før COVID-19 der klart viser at ansigtsmasker ikke hindrer smittespredning. Venter nu spændt på resultatet af Rigshospitalets store maskestudie, som af en eller anden grund er blevet afvist af flere af de store internationale lægetidsskrifter?……Hvorfor mon?….

Masker har en uhørt stærk signalværdi – både som signal på politisk korrekt adfærd – men nok i endnu højere grad som et signal på underkastelse og dehumanisering.

Hele det etablerede informationsudbud er nu præget af et næsten krampagtigt forsøg på at inddæmme enhver form for kritik og modstand af det officielle narrativ. Dette viser sig aktuelt i form af regulær censur på YouTube og diverse sociale medier.
Hele forløbet siden den påståede pandemis start har virket som et globalt orkestreret projekt som i sidste ende ikke udspringer af en bekymring for verdens befolknings sundhedstilstand – men mere af et ønske om centralisering af magt og kontrol af befolkningen.

Den magtudøvelse der ligger i det nye lovudkast vil negere enhver etisk barriere ved at tildele personer uden lægefaglig kompetance magten til at tilsidesætte den naturgivne og grundlæggende menneskelige frihed, suværenitet og autonomi – hvilket per definition er en totalitær forbrydelse.

Jeg håber at flere og flere af mine lægekolleger vil få øjnene op for at den officielle “coronafortælling” er fyldt med løgn og misinformation.
Vi har som læger et særligt ansvar for at forholde os nøgternt, sagligt og kritisk og ikke lade os rive med i den propagandaskabte panik, og ikke mindst må vi undgå at havne i en situation hvor vi fungerer som magthavernes og myndighedernes villige redskaber.

Hvis ikke vi går forrest i afsløringen af det bedrag der finder sted i dag pådrager vi os et enormt ansvar for en mulig realisering af en umenneskelig dystopisk fremtid med overvågning og totalitært indskrænkede frihedsrettigheder! – En dystopi der ganske er i samklang med flere elementer i det nye udkast til epidemilov som nu ligger til høring.
Med de bedste ønsker for fremtiden!
Lars Vibe-Hansen
Speciallæge i psykiatri

Tags: , ,

One Response “LÆGER IMOD EPIDEMILOV”

  1. peter schou
    26. oktober 2020 at 4:19 pm

    der er igen som har påstået at masker er 100% sikre, type II masker beskytter ca 90 % og det står der også på pakken, det bedste er at holde afstand, derfor anbefales det også at undgå myldre tid .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Debat