Go to ...

29. maj 2024

KOLLEKTIV STRAF TIL PUSHERSTREET


Ti personer blev i dag dømt i Københavns byret for at medvirke i den organiserede hashhandel på Christiania. De blev ikke dømt for, hvad de hver især havde solgt, men for det samlede salg i den bod, de var tilknyttet. Og det er en udvidelse af ansvaret for medvirken, mener både forsvarer og adjunkt.

AF MIKKEL SCHOU for DAGBLADET INFORMATION

Med en dom i dag har politiet måske fået et nyt redskab i kampen mod hashhandelen på Christiania. Politiet behøver ikke længere bevise andet end, at den tiltalte har været tilknyttet den organiserede handel i en periode og få vedkommende dømt for et beregnet salg. Det er resultatet af mindst halvandet års efterforskning mod Pusherstreet.

76 personer fra miljøet i Pusherstreet blev tiltalt efter politiets lange efterforskning og følgende masseanholdelse i marts sidste år. Københavns politi kaldte hele operationen for Nordlys. De tiltalte er fordelt på seks sager, fordi det ikke var praktisk muligt at have de mange personer med forsvarer siddende i samme retslokale. Det er ellers politiets opfattelse, at der er tale om en og samme sag. Nemlig den organiserede hashhandel på Christiania.

I dag faldt dommen så i den første af de seks sager. To personer, der har hjulpet til i boderne blev idømt fængsel i et år og ni måneder. Otte andre blev idømt fra to år og tre måneders fængsel til to år og ni måneders fængsel for at have været sælgere i boderne.

Anklager Line Steffensen er meget tilfreds med dommen:

»Retten siger, at hashhandlen på Christiania er organiseret. Og så får vi ret i den måde, vi har brugt bestemmelsen om medvirken på. De tiltalte er blevet dømt for den periode, de er observeret i og hæfter dermed for det samlede salg i boden, de er knyttet til«, siger hun.

Og heri ligger politiets nye værktøj, hvis dommen bliver endelig.

»Det er kontroversielt, at det er blevet bevist, at der er tale om en stor forbrydelse i stedet for specifikke forbrydelser begået af de enkelte tiltalte«, siger PhD og adjunkt i strafferet ved Aarhus universitet, Nicolaj Sivan Holst.

»Hvis det her bliver accepteret, altså stadfæstet i landsretten, så har politiet et nyt redskab i kampen mod hashhandlen. De sparer enorme ressourcer ved ikke at skulle bevise, hvor meget den enkelte har solgt, men kan nøjes med nogle observationer, der angiver en periode, hvor der menes at være solgt hash«, siger han.

I dommen skriver retsformand Merete Engholm:

»De tiltalte har ved deres tilstedeværelse og deltagelse i handlen med hash holdt den organiserede hashhandel i gang kontinuerligt. Den omstændighed, at man i en periode har været bortrejst kan ikke føre til et andet resultat, når den pågældende er kommet tilbage og har genoptaget salget.«

Advokat Rolf Gregersen er forsvarer i en af de andre fem sager mod Pusherstreet, og også ifølge ham er det en ny måde at anvende medvirkensansvaret på:

»Jeg har ikke set den formulering før i narkosager. Det er for mig at se nyt, at man dømmer folk for dage, hvor det ikke kan bevises, at de har været til stede. Her er de tiltalte set nogle gange i en periode på et års tid, og så bliver de dømt for hele perioden. Det er en udvidelse af bestemmelsen om medvirken. Man gør nærmest hver bod til et firma, som alle hæfter for«, siger han.

I dagens dom fremgår rettens opfattelse af, at de tiltalte udmærket godt vidste, at der foregik en omfattende handel med hash i Pusherstreet. Og dermed har de også accepteret et fælles ansvar. Når retten mener, at det er bevist, at handlen er organiseret, bygger det på observationer, som alle kan gøre sig. Nemlig, at der er vagter tilstede, at boderne har en regelmæssig åbningstid, at priserne generelt er ens, og at alle boder undtagen to var lukket på såkaldte aktionsdage.

Og det er ifølge Nicolaj Sivan Holst en af grundene til, at de tiltalte kunne dømmes kollektivt:

»Vidste de her mennesker, hvad det er, de er indgået i? Der behøver ikke være en eksplicit aftale. Det er nok, at man bidrager til en forbrydelse, som man er bekendt med«, siger han.

I domme om salg af hash er strafudmålingen baseret på, hvor meget hash, der er solgt. Det kvantum har Københavns politi regnet sig frem til ved at gennemgå sager, hvor formodede købere er blevet taget med hash i lommen i området omkring Christiania. På den måde mener politiet at nå frem til, at der gennemsnitligt handles 4,1 gram hash og en halv joint. Desuden har politiet observeret boderne for at få en fornemmelse af, hvor mange kunder der dagligt er i Pusherstreet. På baggrund af observationerne mener politiet, at der er 215 kunder i gennemsnit i hver bod om dagen.

Retten bemærker i dommen, at politiets beregningsmetode er usikker. Og for at tvivlen kan komme de tiltalte til gode, nedsatte retten den mængde, der skulle dømmes for. Politiet mente, at det drejede sig om 500 gram om dagen. Det fastsatte retten til 350 gram. Retten mente også, at det var bevist, at de tiltalte havde tjent 20 kroner for hvert gram hash, de havde solgt. Det førte til de omtalte straffe og en konfiskation af fortjeneste på handlen, som for de fleste blev skønnet til at være en million kroner. De to bodmedarbejdere menes at have tjent 800-900 kroner om dagen. Hos dem konfiskeres derfor 300.000 kroner. Flere af de tiltalte havde indestående i banker på op mod 800.000 kroner, som de hævdede var gevinst fra spil.

Der er procedure og dom i de resterende fem sager om Pusherstreet frem til april.

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER