Go to ...

2. december 2023

HØJESTERET SKAL AFSLUTTE KOLD KRIG


Efter otte år og domme i by- og landsret skal Højesteret i dag og i morgen behandle injuriesagen mellem journalist Jørgen Dragsdahl og historiker Bent Jensen.

Jensen kaldte i 2007 i JyllandsPosten Dragsdahl for KGB-agent.

AF MIKKEL SCHOU

1 dragsdahl

Lidt før klokken ni ankommer journalist Jørgen Dragsdahl med sin forsvarer René Offersen til Højesteret ved Christiansborg.

Det bliver til et kort interview med TV-Avisen, inden parret går op ad trapperne til retten. Indenfor gør en ansat opmærksom på, at der altså ikke er flere ledige pladser i retslokalet.

Advokat Offersen gør til gengæld opmærksom på, at de er part i sagen, og det lykkedes også TVflux at finde en plads.

En højesteretsdommer indleder sagen ved at referere dommene fra Svendborg Ret og Østre Landsret, hvor Dragsdahl havde gjort gældende, at Jensens udtalelser, bortset fra at de var usande, var ærekrænkende.

I byretten blev Jensen dømt for ærekrænkelse og skulle betale en bøde, en erstatning og sagens omkostninger.

I Landsretten, derimod, blev Jensen frikendt. Ikke fordi retten mente, at Jensen kunne bevise sin påstand om Dragsdahls agentvirksomhed, for det kunne han ikke, men fordi retten mente, at Jensen havde en udvidet ytringsfrihed som forsker.

Desuden mente Landsretten, at Dragsdahl som offentlig person måtte tåle kritisk omtale.

Advokat Offersen indledte sagen med at slå fast, ligesom det blev gjort i by- og landsret, at sagen drejer sig om privatlivets fred, om forskeres og journalisters ytringsfrihed og om usande, ærekrænkende ytringer.

Desuden handler sagen ifølge advokaten også om, at Jensen ikke har overholdt de vilkår PET stillede Jensen mod, at han fik adgang til hemmelige arkiver. Jensen og hans forsvarer Karoly Németh har utrætteligt henvist til, at hvis bare de fik lov at fremlægge hemmelige notater, så ville retten kunne se, at Jensen havde ret.

Hverken Dragsdahl eller hans forsvarer har haft adgang til de hemmelige notater, som Jensen henviser til.

Dragsdahl var mistænkt af PET for at have for tæt omgang med medarbejdere på den sovjetiske ambassade i København i 1980’erne, men efter tre års efterforskning med overvågning, aflytning og hemmelig læsning af hans post, blev sagen opgivet uden, at der blev rejst en sigtelse.

I morgen skal Jensens advokat fremlægge sagen set fra den omstridte historikers synspunkt.

HER FINDES DRAGSDAHLS PROCESSKRIFT TIL HØJESTERET

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER