Go to ...

24. juni 2024

EUROPAS BIER TRUET


Omkring 60 – 70 % procent af vores mad kommer fra planter bestøvet af bier.

Der skal nemlig bier til for at sprede pollen ud over planterne, så de kan vokse sig store og stærke.

Men de senere år er bibestanden begyndt at falde drastisk.

Nyhedsbrev nr 32, 2010 fra Europa-parlamentets repræsentation i Danmark, sakset af Mikkel Schou.

Onsdag bakkede landbrugsudvalget op om et forslag, der kommer med en række bud på, hvordan man kan løse den dramatiske nedgang i bibetsanden.

I beslutningen opfordrer MEP´erne til, at der udarbejdes en handlingsplan med henblik på at bekæmpe bidødeligheden i Europa, og at der stilles flere midler til rådighed til biavlerne. MEP´erne opfordrer desuden Kommissionen til at overveje en obligatorisk høring af biavlere fra de europæiske og nationale myndigheders side i forbindelse med udarbejdelsen af europæiske biavlsprogrammer. Endelig anmodes Kommissionen om at medtage bisygdomme i den europæiske veterinærpolitik.

FLERE NYHEDER FRA EUROPA-PARLAMENTET

Alojz Peterle (EPP), der er tidligere formand for den slovenske biavlsforening, mener at en ambitiøs miljøpolitik er det bedste våben i kampen mod bidødelighed: “Bier er ved at blive mindre og mindre modstandsdygtige, hvilket skyldes miljøforureningen. Det er ikke nok med bedre medikamenter. Det som vi virkelig har brug for er at mindske brugen af pesticider”.

Kommissionen godkendte i sidste måned de 27 medlemsstaters nationale programmer for forbedring af produktion og afsætning af biavlsprodukter for perioden 2011-2013. EU-støtten til finansiering af programmerne er øget med næsten 25 % i forhold til den foregående periode (2008-2010), nemlig fra 26 mio. euro til 32 mio. euro om året.

Selvom flere af de nationale programmer har været effektive, mener landbrugsudvalgets formand Paolo De Castro (S&D, Italien), at der er behov for en “markant styrkelse” af biavlspolitikken efter 2013. Støtten skal overvejende være øremærket til”biavlere og nationale forskningsprojekter”, mener han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From EU