Go to ...

29. maj 2024

ANONYME VIDNER I CHRISTIANIA-SAG


Rocker-loven gav politiet mulighed for at bruge agenter i fristaden og nu lade dem vidne anonymt

Fra retsmøde den 9. november 2004
Af Mikkel Schou

Dørene vil en overgang i denne uge blive lukkede i sagen mod Bod 11 i Pusherstreet. Anklageren meddelte i dag, at to politifolk som har været agenter i Pusherstreet skal vidne. De har formentlig optrådt som købere af hash og joints. Anklageren vil have lukket dørene under deres vidneforklaring, formentlig for at beskytte vidnerne mod senere forfølgelse.

Under det lukkede retsmøde må de tiltalte og deres forsvarer være til stede. Men hverken forsvarere, retsformand eller domsmænd vil få oplyst vidnernes identitet. Dommeren, eller som her retsformanden, har ikke mulighed for at nægte anklageren at få lukket dørene, når politiets agenter skal vidne.

Rocker-lov
Det er et af de nye retstiltag i Rocker-loven, at dommeren ikke kan forlange et offentligt retsmøde. De fire forsvarere blev spurgt om de havde nogen bemærkning til de kommende lukkede døre. Dertil udbad de sig betænkningstid, men foreslog, at de anonyme vidner overfor retsformanden skulle vise deres politi-legitimation eventuelt med deres navne tildækket. Dette for at retten i det mindste kunne tillægge vidnet den troværdighed, der burde tilkomme en polititjenestemand. Justitsminister Lene Espersen udtalte i sidste uge, at politiets brug af agenter og anonyme vidner i Christiania-sagen var helt i orden. Loven var netop lavet for at politiet kunne komme ind på bagmændene, som hun sagde.

Dagens retsmøde var ellers endnu engang domineret af anklagerens fremvisning af video-sekvenser fra Pusherstreet optaget med skjult kamera. En forsvarer slog i dag fast, at det var video-billederne i sig selv, der var politiets bevis. Og påpegede dermed overfor retten, at de vidneudsagn der kom fra politifolk, der blot havde set videofilmene ikke kunne tillægges særlig betydning. Det er politifolk, der under vidneansvar identificerer personerne på videobillederne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet