Go to ...

24. juni 2024

ÅBENT FÆNGSEL FOR UNGE SKAL LIGGE I JYDERUP


Der er ingen åbne fængsler til unge mellem 15 og 17 år, som ikke må afsone sammen med voksne.

Nu vil Kriminalforsorgen bygge en afdeling til dem i Jyderup Statsfængsel. En åben afdeling uden kontakt med voksne indsatte.

Af Mikkel Schou for Holbæk Amts Venstreblad

FNs Børnekonvention og Danmarks egne regler siger, at det skal undgås, at unge sidder i fængsel sammen med voksne.

Når unge mellem 15 og 17 år skal afsone en straf, sker det derfor på en særlig beskyttet institution uden for Kriminalforsorgen.

Men nogle af de unge er så besværlige og belastede, at de alligevel afsoner i et fængsel.

Der er én afdeling for unge i fængslet i Ringe på Fyn, men det er en lukket afdeling.

– Vi savner desperat en åben afdeling for de unge. Både til dem, der skal udsluses i sidste ende af straffen, og dem, der kan afsone hele straffen i et åbent fængsel, siger fængselsinspektør Troels Bloch i Jyderup Statsfængsel.

Den sidste tælling af de unge indsatte viste, at der året rundt sidder ni fordelt på fængslet i Ringe, åbne fængsler, fængsler i København og arresthuse. Her er det – bortset fra fængslet i Ringe – vanskeligt både at give dem de behandlingstilbud, de har krav på, og ikke mindst at holde dem isoleret for voksne indsatte.

Nytænkning bag ide om fængsel til unge
Kriminalforsorgen har fået satspuljemidler fra Socialministeriet til i en 4-årig forsøgsperiode at oprette fem pladser til unge i Jyderup Statsfængsel. Det skulle dække behovet for unge, der egner sig til at afsone i et åbent fængsel.

– Vi planlægger en ny form for tværfaglig samarbejde, siger fængselsinspektør Troels Bloch.

– Fængselsfunktionærerne skal arbejde sammen med pædagoger i det daglige. Derudover vil der være tilknyttet psykologer og socialrådgivere, siger han.

Den første tanke var at købe en gård i nærheden af fængslet og så placere de unge dér. Men man indså, at de unge, der typisk er hårdt kriminelt og socialt belastede, ville udgøre en sikkerhedsmæssig risiko uden et fængsels overvågningsmulighed. Desuden indså man, at der ville være driftsfordele ved at lægge afdelingen i det eksisterende fængsel.

Alle indsatte har beskæftigelsespligt, hvad enten det er arbejde, undervisning eller afvænning.

– De unge får deres eget værksted i den planlagte bygning, siger Troels Bloch.

Den nye afdeling for unge skal ligge på fængslets nuværende boldbane. Her bliver den indhegnet, så de unge holdes adskilt fra de voksne indsatte. Og selvom der er tale om et åbent fængsel uden høje mure og hegn, har Kriminalforsorgen erfaring for, at der kun sjældent er indsatte, der undviger.

– De unge bliver udsat for en tæt personaledækning om dagen, og om natten bliver de låst inde, som de voksne indsatte, siger Troels Bloch.

Først trykt i Holbæk Amts Avis

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER