Go to ...

28. februar 2024

SURPRISE I VAGT-SAG


Det som alle vidste, kunne anklageren i dag overbevise Byretten om. Der var et særligt vagtkorps på Christiania indtil 16.marts sidste år, da Pusherstreet blev ryddet.

Fra retsmøde den 12. maj 2005
Af Mikkel Schou

Anklageren i sagen mod det som politiet kalder CET (Christianias Efterretningstjeneste) afspillede i retten i dag telefon- og radiosamtaler mellem de tiltalte vagter.

En tiltalt, som politiet mener har været arbejdsleder, nævner CET i en samtale med sin kæreste. Han beder også kæresten om at udfylde et skema. Anklageren formoder, at det er et skema over vagternes arbejde. Tiltalte beder også kæresten om at fjerne genstande fra hjemmet, da politiet er meget aktivt på Christiania.

Andre samtaler over radio handler om vagter, der ikke er mødt til tiden. Og der fremgår instrukser til de formodede vagter. En person nævner navne på en halv snes vagter, der ventes på arbejde. Politiet har endog et vagtskema med initialer og telefonnumre, der kan føres tilbage til nogle af de tiltalte.

Der tegner sig efterhånden et billede af en virksomhed, der er opbygget som andre virksomheder på Christiania. Arbejdet fordeles for eksempel en gang om ugen. Strukturen er temmelig løs og ledelse baseres på et ”den klarer jeg”-niveau.

Der venter nu anklageren en træg vandring, hvor det skal bevises at Christianias særlige vagtkorps har en direkte forbindelse til hash-handelen i Pusherstreet.

Havde vagtkorpset særlige opgaver? Eller havde vagtkorpset, som forklaret af en tiltalt i retten i tirsdags, til opgave at opretholde ro på Christiania og i nødvendigt omfang at samarbejde med politiet i tilfælde, hvor Christiania ikke formåede at holde justits. For eksempel udlevering af eftersøgte og psykisk syge, der var utilregnelige.

Og så skal anklageren anskueliggøre, hvor meget hver tiltalt har arbejdet som vagt. Anklageren mener, at CET var nødvendigt for at der kunne sælges omkring et ton hash i de ni måneder politiet observerede fra omkring juni 2003 til marts 2004. Derfor vil anklageren have alle 20 tiltalte vagtfolk dømt for medvirken til salg af et ton hash.

Det har åbenbart været almindelig kendt på Christiania, at der var et særligt vagtkorps. Under en radio-samtale, der blev gengivet i retten i dag, diskuterer to personer om de må visitere folk på Christiania (for at afsløre om de er politifolk).

Den ene forklarer, at ifølge en aktivist (der tilsyneladende er modstander af den åbenlyse hash-handel) har Christianias Fællesmøde besluttet, at vagtkorpset skal holde op med at visitere folk. Den anden siger, at det skal han ikke tage alvorligt.

Under en anden radio-samtale siger en person, at man skal stoppe visitationer, fordi de giver problemer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet