Go to ...

14. juli 2024

HASH-DOMME ANKET: NÆSTE STOP LANDSRETTEN


I løbet af foråret skal Landsretten tage stilling til de første domme fra Byretten. Inden da skal Landsretten afgøre, om en varetægtsfængslet fra vagtkorpset på 11. måned skal være underlagt brev- og besøgskontrol

Af Mikkel Schou Tre af de dømte i sagen om Bod 11 har besluttet sig for at anke deres domme fra Byretten den 26. januar.

Det er to pushere, der blev idømt henholdsvis to år og seks måneder, og to år og tre måneders fængsel. De fik i retten konfiskeret henholdsvis 710.000 kroner og 1.470.000 kroner.

Den af de to såkaldte løbere, der fik den længste fængselsstraf, ni måneder, og fik mest konfiskeret, nemlig 170.000 kroner plus diverse indbo og smykker, har også anket.

Dommeren gik med til at de to pushere kunne løslades inden afsoning, men det kærede anklageren. To dage senere svarede Landsretten, at de ikke skulle løslades. De to løbere i sagen har ikke været varetægtsfængslet.

Anken over dommene fra Byretten skal nu behandles i Landsretten. Hvornår der falder dom der, afhænger blandt andet af om de tre forsvarere indenfor en overskuelig tid kan afse tid til retsmøder. Landsretten kan, for at fremskynde sagen, forlange at de tiltalte vælger andre forsvarere.

Det er den tredje dom i Christiania-sagen, der bliver anket. I de to andre sager er der sket løsladelse og derfor forventer anklagemyndigheden, at Bod 11 vil komme først for Landsretten, da to i den sag fortsat sidder fængslet.

Statsadvokaten skal føre sagen. Og fra hans kontor tør man lige nu ikke sige andet end, at man forventer, at sagen mod Bod 11 kan afsluttes i løbet af foråret.

Brev- og besøgskontrol
En af de tre tiltalte i Christianias vagtkorps, der sidder varetægtsfængslet på 11.måned, fik i en kendelse i mandags ophævet brev- og besøgskontrollen.

Det var byretsdommerens afgørelse efter forhandlinger for lukkede døre. Men den afgørelse kærede anklageren til Landsretten.

Landsretten havde i dag, onsdag, stadig ikke modtaget anklagerens kæreskrift. Da flix.dk derefter rettede henvendelse til anklageren, lød svaret, at kæreskriftet ville blive sendt i løbet af en halv time. Derpå svarer Landsretten, at en afgørelse muligvis kan foreligge fredag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet