Go to ...

29. maj 2024

PASSIV RYGNING I HØJESTERET


Højesteret skal afgøre om en bilist burde have vidst, at han blev skæv af at stå i en rygekabine på en erotik-messe. Både by- og landsret har tidligere frakendt manden kørekortet i tre år. Helt efter bogen.

AF MIKKEL SCHOU

En tidligere bilist har givet to forskellige forklaringer på, hvornår han sidst havde røget hash, da han i september 2014 blev standset af politiet.

Ifølge mandens første forklaring var det 18 måneder siden, han havde røget. Den næste forklaring var, at det var næsten fire år siden.

Under alle omstændigheder blev der fundet THC – det aktive stof i hash – i mandens blod i en koncentration over bagatelgrænsen.

I by- og landsret mente manden, at det måtte skyldes, at han 40 timer inden havde været til erotikmesse. Dér var han flere gange gået ud i en rygekabine for at ryge cigaretter i op til 20 minutter ad gangen.

Manden havde set, at der var mange, der røg hash i kabinen, og han syntes også, at der lugtede af det.

Derfor mente manden, at han måtte have været udsat for passiv rygning.

Både by- og landsret accepterede mandens forklaring om passiv rygning, men mente, at manden burde have indset, at han selv derfor også ville få hash i lungerne og blodet.

Sagen menes at være af så principiel karakter, at den skal prøves ved Højesteret.

TILTALTE BURDE HAVE VIDST
Rigsadvokaten, der førte sagen i dag ved Højesteret, gjorde gældende, at bilisten som tidligere hash-ryger burde have vist, at han kunne påvirkes af passiv rygning. Også 40 timer efter.

Desuden kunne Rigsadvokaten henvise til, at bilisten tidligere havde været straffet for ikke at give et barn sikkerhedssele på i bilen og have overhalet højre om.

Efter den administrative inddragelse af kørekortet havde bilisten overskredet hastighedsgrænsen med mere end 30 procent og ikke synet sin bil.

Mandens forsvarer mente, at klienten skulle frifindes, fordi han havde stået i en rygekabine, hvor man måtte forvente, at luften blev skiftet ud, så man undgik at blive påvirket af hash-røg.

USANDSYNLIG FORKLARING
Rigsadvokaten kunne ikke fremlægge et tal for koncentrationen af THC i mandens blod, men blot konstatere, at den meget lave bagatelgrænse var overskredet.

Ifølge lovgivningen straffes enhver overskridelse af bagatelgrænsen med en fradømmelse af kørekortet i tre år og en bøde svarende til en månedsløn.

Rigsadvokaten gjorde desuden opmærksom på, at der kom flere og flere sager, hvor den tiltalte påstod, at han havde været udsat for passiv rygning.

I tidligere sager har Retslægerådet slået fast, at passiv rygning – med mindre den har været meget massiv – kun kan spores i blodet i 30 minutter.

Den eneste mulighed for frifindelse i sager om passiv rygning er, at den tiltalte ikke havde mulighed eller evne for at se risikoen for passiv rygning, eller ikke havde kendskab til risikoen.

I dagens sag ved Højesteret mente Rigsadvokaten, at tiltalte burde have kendt til risikoen og derfor undladt at køre bil.

Ifølge Retslægerådets tidligere udtalelser er det helt usandsynligt, at manden har været påvirket af passiv rygning 40 timer senere. Men det skal Højesteret ikke tage stilling til.

Dommen afsiges næste onsdag og handler kun om, hvorvidt den tiltalte burde have indset, at han havde THC i blodet på grund af passiv rygning i en kabine på en erotikmesse.

Foto: Højesteret

Tags: ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER