Go to ...

23. februar 2024

KLAR SEJR TIL KLIMA-DEMONSTRANTER


Masseanholdelser under COP 15 var ulovlige og i strid med menneskerettighederne.

Nu forventer forsvarerne, at politikerne griber ind.

De borgerlige vil stramme loven til politiets fordel.

AF Mikkel Schou for dagbladet Information

250 demonstranter fik erstatning for uberettiget frihedsberøvelse under COP 15 i Københavns byret i december 2010. Den dom ankede Københavns politi og i går kom Østre Landsrets afgørelse.

Af de 250 der havde fået erstatning i byretten mente landsretten, at tre af dem var anholdt på lovlig vis, og de får derfor ingen erstatning.

Tilbage står, at også Østre Landsret mener, at politiets øvrige 247 præventive anholdelser var ulovlige og i strid med menneskerettighederne. Det afgørende har været, at politiet ikke kunne dokumentere, på hvilken måde demonstranterne hver især udgjorde en fare eller overtrådte en lov.

Store erstatninger
»Det er en lettelse at få stadfæstet byrettens dom. Landsretten har præciseret, at anholdelserne var ulovlige og i strid med den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMK) om blandt andet tortur. Nu må vi have en uforbeholden undskyldning fra politidirektøren i København og få politikerne til at se på politiloven, der giver mulighed for præventive anholdelser«, siger advokat Knud Foldschack, der førte sagen for nogle af de 250 demonstranter.

Erstatningerne udmåltes til mellem 2.200 og 5.500 kroner afhængig af, hvor længe demonstranterne var frihedsberøvet. Dertil kommer yderligere en erstatning på 4.000 kroner i de tilfælde hvor EMK’s artikel 3 er overtrådt.

Østre Landsret slår i dommen fast, at fire artikler i EMK er blevet overtrådt. For mere end 900 demonstranter skete det, da de i flere timer blev anbragt på fortovet i såkaldte futtog på Amager.

Det kalder landsretten for nedværdigende behandling og det hører under artikel 3 i EMK om forbud mod tortur. Men kun fordi anbringelsen på fortovet i frostvejr, uden vand at drikke og uden adgang til toilet var langvarig. Den foregik i op til fire timer.

Politiet mente, at der blandt de anholdte var voldelige demonstranter, der blandt andet ville begå hærværk.

Dommen handler om i alt seks episoder, hvor politiet anholdte demonstranter for at undgå ‘betydelig fare for den offentlige orden og sikkerhed’.

Men fordi anholdelserne var ulovlige, er de også en overtrædelse af EMK artikel 5, der forbyder ulovlig arrestation. De overtrådte artikler 10 og 11 handler om ytrings- og forsamlingsfrihed.

Advokat Christian Dahlager, der også var forsvarer i sagen, mener, at politiloven bør revideres:

»Dommen er en klar sejr. Den viser, at der mangler retningslinier i politiloven for, hvornår politiet må gribe ind. Det er ikke før sket, at politiet er dømt for at overtræde en lov om tortur. Danmark er hermed havnet i en forkert bås«.

Borgerlige giver lov
Men det generer ikke Venstres medlem af folketingets retsudvalg Karsten Nonbo:

»Dommen er et gok i nødden på politiet. Jeg håber ikke, at det efterlader dem handlingslammet. Det skal være muligt at anholde hele mængder af mennesker, når man skal have fat i nogle få gerningsmænd«, siger han.

Karsten Nonbo vil tage dommen til efterretning, men fastholder, at politiet skal have de nødvendige arbejdsbetingelser:

»Hvis der kun er denne sag, så fred være med den. Men hvis politiloven ikke tillader det, der skete under COP 15, så har den ingen værdi for politiet«, siger han.

Også justitsminister Morten Bødskov tager dommen til efterretning. I en pressemeddelelse skriver han:

»Mit udgangspunkt er, at reglerne i politiloven afspejler en rimelig afvejning mellem hensynet til politiets opgave med at forebygge uroligheder og borgernes retssikkerhed.«

Justitsministeren henviser i øvrigt til, at der er indgået en aftale henover midten i folketinget om at finde en bedre balance i rets- og udlændingepolitiken.

Og de drøftelser ser man frem til hos Enhedslisten:

»Dommen er en sejr for demokrati og forsamlingsfrihed. Men vi har en helt utydelig politilov, hvis politiet har troet, at de kunne foretage disse præventive anholdelser uden konkret mistanke mod den enkelte«, siger Enhedlistens retspolitiske ordfører Pernille Skipper.

Politi skal styrkes
Men står det til det Konservative Folkeparti, skal signalet være et helt andet:

»Jeg er meget forundret. Folketinget har jo netop med politiloven givet politiet lov til at foretage præventive anholdelser. Nu må vi læse præmisserne for dommen. Men det kan da ende med, at vi foreslår en skærpelse af politiloven. Det skal vi muligt for politiet, at trække uromagere ud af en demonstration,« siger retsordfører Tom Behnke.

Københavns politi udsendte i går en pressemeddelelse efter dommen. Her udtaler politidirektør Johan Reimann blandt andet:

»Hvis jeg skal sammenfatte Østre Landsrets dom, så siger den, at vi handlede rigtigt i situationen ved at gribe håndfast ind, men at vi skulle have gjort det anderledes og bedre. Det vil vi lære af. Vi vil gerne benytte lejligheden til igen at beklage over for demonstranter og andre, hvis frihedsberøvelse nu er anset for ulovlig, at de kom til at lide under, at der blandt demonstranterne var en del, som havde ondt i sinde.«

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER