Go to ...

29. maj 2024

HASH-SAG HVILER PÅ TOLDSKAT


Politiet forstår ikke sigtelse i Christiania-sag

Fra politi og anklager den 3. januar 2005
Af Mikkel Schou

En tiltalt pusher i Bod 11 fik i april beslaglagt væsentlige værdier i forbindelse med et fitness- og ride-center i Vestsjælland. Politiets afgørende argument i sagen er, at ridecentret i Toldskats vurdering har kostet over 1,6 millioner kroner mere end den tiltalte forklarer og som det er angivet til Toldskat. Derfor mener politiet i København, at tiltalte ikke kan redegøre for en tilsvarende indtægt, som derfor må stamme fra hash-handel.

Det er politiet i Slagelse der fører skattesagen. Ikke kun mod tiltalte, men også mod hans ex-kæreste, der drev fitness- og ridecentret. Hun mener ikke at hun er blevet sigtet, selvom hendes ejendom blev ransaget i april og alle hendes personlige og økonomiske papirer blev beslaglagt. De er først i dag blevet udleveret til hendes advokat. Også ejendommen, der huser fitness-centret er beslaglagt. Politiet i Slagelse siger at ex-kæresten blev sigtet mundtligt for overtrædelse af skattekontrolloven i forbindelse med ransagningen.

Uenighed i politi
Kilder i Københavns Politi anser det for helt usædvanligt ikke at give en skriftlig sigtelse i sager om alvor-lige straffelovsovertrædelser. Sigtelsen lyder på skatteunddragelse på ikke mindre end 1,6 millioner kro-ner. Politiet i Slagelse vil ikke sige, hvornår der rejses en ”egentlig” sigtelse, fordi man stadig efterforsker skattesagen, der startede i april. Ifølge politiet i Slagelse er efterforskningen stadig koncentreret om de dokumenter der har været beslaglagt. Hverken politiet i Slagelse eller Toldskat-Sydsjælland vil kommente-re hvor stort et omfang af skatteunddragelse der er tale om. Anklageren i Bod 11 mener at skattesagen står stille, indtil der er faldet dom i hash-sagen.

Tiltalte og ex-kæresten har ikke levet sammen i otte år. Alligevel mener anklageren, at de har haft fælles økonomi. Tiltalte har investeret i ridecentret, men det er dokumenteret at være sket over en forklarlig bankkonto, ifølge forsvaret.

Forsvareren i Bod 11 har i Byretten fremlagt prisen på en ridehal købt i og leveret fra Sverige, sådan som tiltalte har forklaret i retten. Det skete på retsmøde den 28. december 2004. Fakturaen viser angiveligt et beløb der er mere end 1,6 millioner kroner mindre end det Toldskat antager at ridehallen har kostet.

Anklageren i sagen siger til Flix, at hvis skattesagen falder vil det få afgørende betydning for sagen mod den tiltalte formodede pusher. De 1,6 millioner kroner, som Toldskat mener har eksisteret, er nemlig politiets bevis for at han har solgt hash. Den video-dokumentation som alle sagerne i Pusherstreet byg-ger på er tilsyneladende ikke tilstrækkelig i sagen mod ”pusheren” i Bod 11.

Ex-kæresten blev indkaldt til at vidne i sagen mod Bod 11 i december 2004. Efter råd fra sin advokat nægtede hun at vidne. Anklageren ville afhøre hende uden en sigtets rettigheder. Hvis hun vidnede mod Bod 11 ville hun derfor komme til at vidne mod sig selv i skattesagen.

Skattesagen mod de to startede længe inden rydningen af Pusherstreet den 16.marts. Tiltalte har ikke kunnet føre en ankesag mod skattemyndighederne under varetægtsfængslingen, fordi politiet har beslaglagt alle hans økonomiske og personlige papirer i forbindelse med anholdelserne i marts. Han bad derfor om udsættelse af skattesagen mod ham, men det blev afvist af skattemyndigheden. Det har i øvrigt givet hans forsvarer i hash-sagen vanskeligheder med at føre sagen at hun først fik sagens akter tilbage fra Toldskat, politiet i Slagelse og København, da hash-sagen startede i november 2004. En del af tiltaltes økonomiske dokumentation fik forsvareren først tilbage fra politiet i løbet af december. Dommen i hash-sagen falder i begyndelsen af februar. Det er uvist hvornår sagen mod den sigtede ex-kæreste kommer for retten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet