Go to ...

14. juli 2024

CHRISTIANIA-SAG SKAL VÆRE PRØVEKLUD


Vagtkorps skal dømmes kollektivt. Pusher idømt to og et halvt års fængsel.

Fra Statsadvokaten den 23. december 2004.
Af Mikkel Schou

Det bliver en principiel sag når Christianias 18 vagter skal for retten en gang i maj næste år. Det siger statsadvokat Karsten Hjorth til Flix.

”Vi vil forsøge at få dem dømt kollektivt for det samlede salg af hash i den periode, hvor politiet har overvåget Pusherstreet”, siger han.

De tiltalte bliver betragtet som et samlet vagtkorps. De har udført deres arbejde efter fælles aftale. På den måde er de medvirkende til det samlede hashsalg, siger Karsten Hjorth.

Det er derfor underordnet hvor mange timer de har arbejdet. Nogle af pusherne er også tiltalt for at have solgt hash i forening med en eller flere andre. Men i den første dom den 1.december mente Byretten ikke at det var bevist at de to tiltalte havde handlet i forening.

”Hele princippet om kollektiv tiltale har ikke været prøvet før ved en dansk domstol”, siger statsadvokat Karsten Hjorth.

Statsadvokaten har i dag sendt spørgsmålet om de lange varetægtsfængslinger til Landsretten, der skal ekspedere sagen videre til Højesteret. Ti af de fængslede vagter fik i fredags Procesbevillingsnævnets tilladelse til at få Højesteret til at vurdere, om varetægtsfængslingen nu har varet så længe, at der er risiko for, at de vil sidde fængslet længere end den straf de må forvente ved domsafsigelse den 30.juni næste år.

Landsret sagde nej til løsladelse af dømt pusher
En 37-årig pusher fra Abegrotten fik i dag sin dom. Den lød på to og et halvt års fængsel for handel med 85 kilo hash. Byretten mente, at den dømte fortsat skal være fængslet og det kærede den dømte til Landsretten. Men Landsretten arbejdede hurtigt og kunne senere i dag meddele, at den dømte skal forblive fængslet. Byretten godkendte i dommen antallet af de handler, der var rejst tiltale for. Men ifølge anklageren mente Byretten ikke, at der ved hver handel var blevet solgt så meget som politiet påstod. Anklageren ville have den tiltalte dømt for mere end 100 kilo. Den dømte kunne selv vedgå at have solgt omkring fem kilo og han udbad sig betænkningstid til at overveje om dommen skal ankes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet