Go to ...

24. juni 2024

EFTERRETNINGSTJENESTE VAR HUMBUG


Første forklaring fra tiltalt – forsvarere kræver mere indsigt i vagt-sag

Fra retsmøde den 10.maj 2005
Af Mikkel Schou

Endelig kunne de 20 tiltalte og 13 forsvarere tage plads i Københavns Byret for at starte på sagen om Christianias særlige vagtkorps, af politiet kaldt CET, Christianias Efterretningstjeneste.

En tiltalt nåede at blive afhørt på dagens retsmøde. Han kunne fortælle, at han, efter en henvendelse fra en politibetjent på Christiania, på to dage fik stoppet CET. Den tiltalte forklarede, at CET var en flok drenge på 10-12 år, der fotograferede politibetjente på Christiania og hængte billederne op som plakater. Politibetjenten sagde til tiltalte, at politiet så plakaterne som uønskede, hvorfor tiltalte efterfølgende greb ind.

Det er anklagerens påstand at CET består af flere end de 20 tiltalte, hvoraf fire stadig sidder varetægtsfængslet. Anklageren mener, at alle 20 skal dømmes for medansvar i salg af ikke under et ton hash.

Tre af de varetægtsfængslede, mener politiet, har været ledere af CET. Dagens tiltalte var netop en af lederne. Han fremstillede sig selv i retten som en slags selvbestaltet politibetjent, som ældre christianitter og aktivister på Christiania bad om hjælp, når politiet var på Christiania. Tiltalte forklarede at han flere gange havde forhindret uromagere ude fra byen i at kaste sten mod politiet. Tiltalte mente ikke, at optøjer i forbindelse med politibesøg var godt for Christianias rygte.

Han forklarede sit engagement med, at han gerne vil have at hans kæreste og to børn kan færdes fredeligt på Christiania, hvor de bor. Tiltalte er nu invalidepensionist efter trafik-ulykke og fik for halvandet år siden inddraget sin pension, fordi han ikke ville lade sig arbejdsprøve. Manden er uddannet som blikkenslager og har siden pensionen blev frataget ernæret sig ved jobs på Christiania.

Anklageren afspillede optagelser af telefonsamtaler, som tiltalte havde ført med sin kæreste og en kammerat. Anklageren hævder, at der på et tidspunkt tales om de walkie-talkies som politiet mener CET anvendte under vagt, for at alarmere om politiets ankomst forud for en razzia.

Men advokat Rolf Gregersen påpegede, at der var to versioner af politiets udskrift. En hvor der står skrevet, at en sætning ikke er forståelig. I den anden version er ordet walkie-talkie som det eneste anført. Den tiltalte kunne ikke høre, at der blev talt om walkie-talkie og han mente, at han aldrig selv havde talt i en på Christiania.

Første kendelse allerede i dag
Advokat Thorkild Høyer forlangte tidligt på retsmødet, at anklageren fremlagde en plan for sagen og en liste over beviser og vidner, der skal føres i retten. Det nægtede anklageren med henvisning til at det kunne forsvarerne selv gøre ud fra det materiale de havde fået udleveret. Flere af forsvarerne bakkede op om Høyers krav.

Dommeren skal nu tage stilling til Høyers krav om at anklageren kommer med en plan for, hvordan sagen skal køres. Dette af hensyn til forsvarernes mulighed for at føre sagen for deres klient. Desuden er det ikke nødvendigt, at alle 13 advokater er til stede under samtlige retsmøder, hvis det planlægges tilstrækkeligt.

Thorkild Høyer protesterede i øvrigt over at anklageren stadig ikke har sendt ham papirer i sagen, som han udbad sig i april. I januar bad han om en oversigt over hvilke bilag, der indgår i sagen. Det er heller ikke modtaget.

Han mente derfor at retsplejelovens § 834 om oplysningspligt var krænket. Det mente dommeren ikke, og derfor bad Høyer om at få det skrevet i en kendelse. Dommeren vil senere i dag formentlig afgive en kendelse om, hvordan anklageren skal imødekomme Thorkild Høyers krav.

Fiktive millioner
Anklageren påstår at de tiltalte har været på vagt seks ad gangen på Christiania. Der var et dag- og et aftenhold og de blev betalt med 100 kroner i timen.

Hos en anden af de tre formodede ledere af CET fandt politiet et påstået vagtskema med telefonnumre og initialer. Nogle af telefonnumrene kan politiet sætte i forbindelse med de tiltalte. Anklager Bo Øskov er bekendt med at det såkaldte vagtkorps samarbejdede med politiet i forbindelse med personer på flugt og i forbindelse med opklaring af forbrydelser begået på Christiania.

Men Bo Øskov mener, at den primære opgave var at alarmere, når politiet nærmedes sig og desuden at visitere personer for at se om de var politifolk. Øskov mener at der er solgt mindst et ton hash i den ni måneder lange periode, hvor de tiltalte menes at udføre arbejde i CET.

I anklagen mod dagens tiltalte hævder anklageren på baggrund af revisionsrapport fra PriceWaterhouse, at tiltalte og kæresten i fællesskab må have tjent 2-3 millioner kroner mere end de har opgivet til skattevæsnet. Den tiltalte henviste til kæresten, hvis hendes økonomi skal inddrages i sagen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet