Go to ...

22. juli 2024

ANERKEND PALÆSTINA


Jerusalem er defineret af FN siden 1947 som corpus separatum. Byen er altså formelt under international kontrol.

Nogle israelere mener, at Jerusalem er Israels hovedstad, mens andre israelere siger, at hvis vi kan få fred ved det, så forær Jerusalem til palæstinenserne.

Under alle omstændigheder er det i strid med internationale aftaler, at israelerne har overtaget kontrollen med Jerusalem og store områder af Palæstina, som ikke tilfaldt Israel i 1948.

USA’s provokerende anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad er ikke uden fordele, mener en kommentator.

Mens EU og et flertal i FN’s Sikkerhedsråd er fordømmende over for Trumps udmelding.

Det mest uanstændige ved USA’s handling er, at den ikke kommer samtidig med en anerkendelse af palæstinensernes øjeblikkelige krav på en selvstændig stat. Informations Lasse Ellegaard om sagen.

TVflux kræver derfor en palæstinensisk stat med udgangspunkt i FN’s delingsplan fra 1947.

Tags:

4 Responses “ANERKEND PALÆSTINA”

 1. Niels Nielsen
  29. december 2018 at 6:38 pm

  Det er vist det man kalder “højtlæsning for dværge”, og i hvert fald må “tvflux” nok belave sig på at man nemt kan få ørerne i maskinen hvis ikke man har det fjerneste baggrundsviden 🙂

 2. 23. december 2018 at 3:34 pm

  Anbefalet læsning kære TVflux:

  “The 7 Pillars – Legal Rights to Jerusalem.
  http://www.keepjerusalem.org/View_all_e.php
  Kort og letlæsligt.

  (PS – Der er ingen grund til at kæde USAs anerkendelse af (en del af) Jerusalem som Israels hovedstad sammen med at være for eller i mod anerkendelse af Palæstina. Det Palæstinensiske Selvstyre har jo hovedsæde i Ramallah!)

 3. Torben Michael Kaae
  20. december 2018 at 4:11 pm

  Lasse Ellegaard sagde meget lidt korrekt og meget forkert, og fred så være med dette.

  Som af undertegnede nævnt, ligger Israels siden 1994 fastslåede Internationalt anerkendte grænse mod øst, som landet deler med Jordan, også øst for Jerusalem og dermed også øst for Samaria-Judæa, af ‘nogle’ bedre kendt som Vestbredden, som efter 1948 af jordanerne blev navngivet: Vestbredden.

  Dermed er hele området vest herfor: Israel.

  Enhver suveræn statsdannelse bestemmer naturligvis – helt SUVERÆNT – hvad både landets hovedstads placering er, og navnet på denne hovedstad turde være alle bekendt, for ingen anden nation end Israel har nogensinde haft Jerusalem som sin hovedstad, og byen har været kendt i vel omkring 3.500 år.

  Om disse arabere, der benævner sig som palæstinensere, mener at denne beslutning vil ødelægge fredsprocessen kan undre, for nu har araberne – siden Peel-Kommissionens Delingsforslag fra juli måned 1937, altså for nu 81 år siden – kontinuerligt afvist ethvert både tænkeligt og utænkeligt forslag om fred og Tostats løsning og andre konstellationer.

  Peel-Kommissionens Delingsforslag var endda det mest pro arabiske nogensinde – jøderne sagde, uden begejstring: JA, men araberne altså: NEJ.

  Også Lasse Ellegaard har fået CORPUS SEPARATUM i sin ‘gale hals, og det er jo både sørgeligt og dybt beklageligt, at han ikke har formået at orientere sig bedre indenfor sit stofområde.

  Det er FN´s opgave forpligtelse – jfr. FN -Pagtens kapitel 12, artikel 80 – at beskytte alle de juridisk bindende aftaler, der er blevet indgået under Folkeforbundets paraply, og som juridisk er gældende til evig tid, og derfor IKKE kan ændres – med mindre andre lovligt indgåede aftaler om tvistigheder mellem 2 direkte involverede parter – løses ved direkte forhandlinger omkring forhandlingsbordet !.

  Og der har været rigtig mange, senest her i januar 2018, som også blev forkastet – af araberne, forstås !

  M.v.h.
  / tmk.

 4. Torben Michael Kaae
  19. december 2018 at 10:04 pm

  Påstand 1: Jerusalem er defineret af FN siden 1947 som corpus separatum. Byen er altså formelt under international kontrol.
  EGO: Forkert ! Generalforsamlingsbeslutninger er iflg. FN Pagtens kapitel 4, Article 10 blot ANBEFALINGER og dermed uden lovgivende magt. Ved afstemningen stemte de arabiske FN medlemsstater mod resolutionen, der dermed er stendød – også Corpus Separatum som var en del af Planen.
  – – – – –
  Påstand 2) Nogle israelere mener, at Jerusalem er Israels hovedstad, mens andre israelere siger, at hvis vi kan få fred ved det, så forær Jerusalem til palæstinenserne.
  Forkert: ALLE tvistigheder skal afgøres direkte mellem de involverede parter ved forhandlingsbordet FN Pagtens kapitel 6, article 33 og Osloaftalerne er grundlaget.
  Jerusalem: Israels grænse mod øst blev ENDELIG fastslået ved fredstraktaten Jordan-Israel, 26. OKT 1994 og denne grænse, der er internationalt anerkendt, løber i Jordanflodens midte – ditto i Det døde Hav over land sydpå til Vest om den jordanske by Al-Aqabah.
  Alt vest herfor er derfor israelsk territorium – også Jerusalem.
  I beskæmmet håb om fred med Paleo-araberne afgav Israel delvis suverænitet til disse arabere i zonerne A og B – Zone C er israelsk, og ALT kan i princippet forhandles, også Jerusalems status.

  Påstand 3): Under alle omstændigheder er det i strid med internationale aftaler, at israelerne har overtaget kontrollen med Jerusalem og store områder af Palæstina, som ikke tilfaldt Israel i 1948.
  EGO: Ukorrekt – Den britiske mandatar opdelte den 24. APR 1922 mandatet i 2 dele – med delelinjen som ad pkt. 2 anført. Alle juridisk bindende aftaler, blev stadfæstet i Folkeforbundet, hvor det af 51 national medlemsstater i enstemmighed blev vedtaget.
  Sædvaneretten UTI POSSIDETIS JURIS = som ‘man’ lovligt besidder fastslår, at en ny magt arver ‘grænserne fra den forrige magthaver, som var den Britiske Mandatar. Når førnævnte grænse først blev officiel ved fredstraktaten Jordan-Israel, skyldtes det alene arabstaternes obstruktion af samme.
  – – – – –
  Påstand 4): USA’s provokerende anerkendelse af Jerusalem som Israels hovedstad er ikke uden fordele, mener en kommentator.
  EGO: Det har stor symbolsk værdi – men stadigvæk skal alt forhandles ved forhandlingsbordet.
  – – – – –
  Påstand 5): Mens EU og et flertal i FN’s Sikkerhedsråd er fordømmende over for Trumps udmelding.
  EGO: Det må de da selv om – de har ingen magt til at ændre noget som helst. Sikkerhedsråds Resolutioner under kapitel 6 i FN -Pagten SKAL IKKE FØLGES (det skal alene sikkerhedsrådsresolutioner udstedt på grundlag af FN Pagtens kapitel 7, under overskriften Trusler mod freden – Fredsbrud – Acts of Aggression.Kapitlet sluttes med Article 51 om den lovlige ret til selvforsvar når et medlemstat af FN bliver angrebet)
  – – – – –
  Påstand 6): Det mest uanstændige ved USA’s handling er, at den ikke kommer samtidig med en anerkendelse af palæstinensernes øjeblikkelige krav på en selvstændig stat. Informations Lasse Ellegaard om sagen.
  EGO: som allerede skrevet – dette afgøres alene ved forhandlingsbordet – præcedens for fremgangsmåden blev fastslået ved fredslutningen Egypten-Israel i 1979 – og, som allerede anført, fredsslutningen Jordan-Israel i 1994 !
  – – – – –
  Påstand 7): TVflux kræver derfor en palæstinensisk stat med udgangspunkt i FN’s delingsplan fra 1947.
  EGO: TV Flux plages ikke af mindreværdskomplekser, men mest af af alt af en mangel på faktuel viden ;o)
  M.v.h. / tmk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Israel