Go to ...

22. juli 2024

GENETIK UDEN ETIK


Nu kommer det frem, at politiet skal have adgang til oplysninger i det kommende National Genom Center. Altså at politiet i særlige tilfælde skal kunne få oplysninger om borgernes DNA.

Men allerede inden denne afsløring har blandt andre Biodynamisk Forbrugersammenslutning kritiseret tanken om at samle oplysninger om alle danskeres genetiske særpræg.

Her er biodynamikernes bemærkninger:

I Danmark har staten, forskerne og medicinalindustrien fuldstændig tabt det etiske kompas når det gælder genetisk forskning. Alt bliver nærmest tilladt ud fra en falsk forudsætning.

De involverede forskere siger, at vi kan slippe afsted med det vi gør i Danmark, fordi vi har så strenge etiske, juridiske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Men sandheden er den modsatte, nemlig at det kun kan lade sig gøre fordi de etiske og juridiske rammer i DK er så ekstremt vide, – og at sikkerheden så også sejler gør det blot værre.

RESULTAT AF MODSTAND
Det er nu indskrevet i loven, at DNA-kortlægninger foretaget i sundhedsvæsnet i forbindelse med behandling før oprettelsen af Genom centret ikke skal indsendes til Genom Centret; hvilket kun er rimeligt, da det ville være selvtægt fra statens side at bemægtige sig borgernes DNA med tilbagevirkende kraft og uden samtykke!

Men efter oprettelsen af centret er det et krav, at DNA-kortlægninger både foretaget i sundhedsvæsnet ved behandling, og i forskningsprojekter ledet af forskere og industrien, skal indsendes til Genom Centret.

INGEN RET TIL AT FORTRYDE
Danskerne får ikke ret til at tilbagetrække DNA-data, som er indsamlet i forskningsprojekter før Centrets oprettelse. Og hermed har staten sikret sig dispositionsret i Nationalt Genom Center over flere hundredetusinde danskeres unikke genom. Her vil staten beholde de følsomme patient oplysninger til evig tid og give dem videre til både sundhedsvæsenets og industriens forskere uden borgernes samtykke, hvilket strider imod retten til privatliv! (Visse særlige DNA-forskningsprojekter skal dog ikke sendes til Genom Centret).

Da både sundhedsvæsenets og industriens forskere har adgang til at sammenkøre danskernes gendata med stort set alle andre persondata, vil det sige at danskernes personlige DNA og helbredsdata kan blive spredt til et ubegrænset antal andre forskere og medicinalvirksomheder i Danmark og i udlandet, helt uden danskernes samtykke! Der er derfor meget stor risiko for, at danskeres følsomme data bliver lækket til stor skade for deltagerne i forskningsprojekterne.

DE ØKONOMISKE INTERESSER
Sandheden er, at staten tilbyder danskernes DNA og helbredsdata til den internationale medicinalindustri for at få selskaberne til at lægge filialer i Danmark. Gør selskaberne det, så får de nem adgang til at lave tidlige (og derfor risikable) medicinske Fase1. og 2. forsøg på danskerne. Det tjener både staten og hospitalerne gode penge på! Men det er ikke til danskernes fordel at blive udnyttet til forsøg!

Her er eksempel på misbrug af danskernes følsomme data:
50.000 psykiske syge har fået kortlagt deres DNA uden samtykke med dispensation fra den Videnskabsetiske komité, som skulle beskytte borgernes rettigheder ved forskning. Det er dybt uetisk!

Det drejer sig om iPsych studiet, hvor man ved hjælp af de danske sundhedsregistre har fundet alle 50.000 patienter med alvorlige diagnoser så som ADHD, skizofreni, anoreksi, manio-depression, der er født mellem 1981 og 2005. Herefter har man fisket deres gamle hælprøver frem og sendt dem til USA til kortlægning af DNA for at afdække arveanlæg for psykiske sygdomme. Også hælprøver fra tilfældige danskere er på den måde blevet DNA-kortlagt.

Disse DNA-data er derefter blevet sammenkørt med sundhedsregistre og andre data over eksempelvis sociale ydelser og socioøkonomiske data. Danske og internationale medicinalfirmaer har fået adgang til de fortrolige oplysninger, og det hele er sket uden at informere og spørge deltagerne om lov. I alt har 80.000 danskere fået deres DNA kortlagt i iPsych studiet. Og dette er kun et blandt mange studier…

TOTAL OVERVÅGNING
Regeringen er ved at skabe total overvågning af den danske befolknings privatlivsdata. Samkøring af DNA med personhenførbare data skaber meget præcise billeder af den enkelte borger på CPR- og DNA-niveau.

Flere eksperter i samfundsret samt IT-Politisk Forening advarer mod, at dette kan føre til en overvågning af befolkningen, som nemt kan misbruges; hvilket er direkte i modstrid med den ny EU-dataforordning om borgernes ret til privatliv og selvbestemmelse over personlige oplysninger.

I Danmark har staten og politikerne tilsyneladende helt glemt hensynet til borgerrettigheder, sikkerhed og velbefindende for de involverede og tilgodeser kun de samfundsmæssige, kommercielle og videnskabelige interesser. Det er ikke et demokrati værdigt.

FOTO: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=449797

Tags: ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From KULTUR