Go to ...

13. juli 2024

ROJ-TV: NYT MATERIALE FREMLAGT


 Ankesagen mod ROJ-TV i Østre Landsret er præget af strid om, hvad der er relevant at fremføre i sagen.

Der er nu afhørt vidner og vist klip fra ROJ-TV, som forsvareren ikke måtte få med, da sagen kørte i Københavns Byret.

AF MIKKEL SCHOU

To selskaber bag ROJ-TV blev i januar i år i Københavns byret idømt en bøde på i alt 5,2 millioner kroner.

Men tilladelsen til at sende tv blev ikke taget fra ROJ-TV. Derfor ankede anklagemyndigheden, mens forsvareren ankede for at få ROJ-TV frikendt for terror-anklage.

ROJ-TV blev i byretten dømt for at fremme en terrororganisation ved – efter rettens overbevisning – at være et ukritisk talerør for den kurdiske oprørsbevægelse PKK, der står på blandt andet EU’s terrorliste.

Ankesagen mod ROJ-TV startede i Østre Landsret i november sidste år. Og siden er protester, indsigelser og hånlige kommentarer føget gennem retslokalet.

Senest torsdag i denne uge på sagens 26. retsdag, hvor retsformanden på et tidspunkt måtte sige:

»Lad os nu tage det helt roligt, anklager.«

Vicestatsanklager Anders Riisager havde lige afbrudt og protesteret over, at forsvarerens vidne sagde, at terrorlovgivning havde haft betydning for indskrænkninger i ytringsfriheden.

Vidnet var mediejurist og forsker ved Danmarks Medie- og Journalist Højskole, Oluf Jørgensen. Ham ville advokat Bjørn Elmquist også gerne have ført som vidne under sagen i Københavns Byret.

Men det blev afvist, fordi anklageren kunne overbevise retten om, at det, vidnet kunne fortælle, ikke var relevant for sagen.

Uvildigt vidne
I torsdags kunne Oluf Jørgensen så fortælle om pressens vilkår i Tyrkiet.

»Et chokerende højt antal journalister er fængslet i Tyrkiet for at deltage i den politiske debat,« sagde han.

Og i modsætning til anklagemyndigheden, som mener, at ROJ-TV uanset omstændighederne skal dømmes for at være ensidig i dækningen af konflikten mellem den kurdiske oprørsbevægelse PKK og den tyrkiske stat, lød det fra Oluf Jørgensen:

»Diskussionen om mediesituationen i Tyrkiet er relevant for sagen.«

Det er også forsvarernes påstand. Måden ROJ-TV arbejder på, når den dækker konflikten mellem PKK og den tyrkiske stat, skal ses i lyset af de begrænsninger, der sættes for journalistik i Tyrkiet.

Vicestatsadvokaten forsøgte at så tvivl om Oluf Jørgensens uvildighed. Han henviste til en artikel i Politiken, hvor Oluf Jørgensen var citeret for at sige, at sagen mod ROJ-TV kun var kommet i gang, fordi den danske anklagemyndighed var under pres fra Tyrkiet og USA.

Oluf Jørgensen måtte indrømme, at han ikke havde belæg for at sige sådan, men at det var hans fornemmelse, at det hang sådan sammen:

»Men jeg holder fast i, at jeg mener, at det er en tynd sag. Man har tiltalt to selskaber for indholdet på ROJ-TV. Men ifølge dansk lovgivning er det redaktionelle medarbejdere og en ansvarshavende redaktør, der er ansvarlig, ikke ejeren af en medievirksomhed,« sagde Oluf Jørgensen.

Lige så tyndt var det, at anklageren ville have ROJ-TV frataget sendetilladelsen, mente han. Hvilket altså heller ikke lykkedes i Københavns Byret.

Byretten bemærker i sin dom, at det kun er Radio/tv-nævnet, der kan fratage sendetilladelser. Anklagemyndigheden mente, at tilladelsen var en genstand, som kunne konfiskeres, fordi den indgik i lovovertrædelsen. Men byretten mente ikke, at der var tale om en genstand i juridisk forstand.

Dårlig stemning
Da sagen kørte i Københavns Byret anmodede advokat Bjørn Elmquist som forsvarer for ROJ-TV om at føre en række vidner og vise klip fra ROJ-TV.

Det blev afvist af byretten med den begrundelse, at det ikke var relevant. Elmquists anmodninger er til dels blevet imødekommet af landsretten. Også ønsket om, at forsvaret måtte møde med to advokater:

»Det er en lettelse i forhold til byretten, at jeg nu ikke sidder med det alene. Anklagerne kørte sagen med et højt tempo i byretten. Der er et bedre overblik, når vi er to,« siger Bjørn Elmquist om sin kollega, advokat Steen Bech.

I både by- og landsret har anklagemyndigheden mødt med vicestatsadvokat Anders Riisager, senioranklager Jakob Buch-Jepsen og en politimand til at håndtere videoklip og anden dokumentation på tv-skærme.

Torsdag blev et andet af forsvarets vidner afhørt. Det var journalist Pola Rojan, der blandt andet for TV2 har lavet et tv-indslag fra en PKK-lejr. Han blev eskorteret af advokat Tyge Trier for at sikre journalistens ret til ikke at afsløre kilder.

Efter nogle få minutter i retslokalet konstaterede advokaten:

»Der er da vist en dårlig stemning mellem forsvarere og anklagere.«

Nyt materiale
Også Pola Rojan kunne fortælle om en lang tradition i Tyrkiet for ikke at have en fri og uafhængig presse. Han sagde også, at PKK-talsmænd ikke bliver interviewet på statsligt tyrkisk tv.

Og ligesom den senere afhørte journalist Martin Selsøe Sørensen, der skriver om Tyrkiet for Politiken, kunne Pola Rojan også tage lidt luft ud af nogle af anklagernes påstande.

Selvom det næppe bliver afgørende for sagens udfald kunne de begge bekræfte forsvarerne i, at det som anklagerne anser som en PKK-uniform også er en traditionel klædedragt i det irakisk-kurdiske områder.

Et bestemt landskab, som det er afgørende for anklagemyndigheden er fladt, beskrev Pola Rojan som bjergrigt.

Det svækker troværdigheden for anklagemyndighedens vigtigste vidne, den tidligere direktør for ROJ-TV, Zonnozi. Omvendt bekræfter det, hvad den nuværende direktør Yilmaz tidligere har sagt i retten.

Og for at understrege det nære samspil mellem ROJ-TV og PKK har anklagerne vist foto af en redaktør fra ROJ-TV, der bærer et gevær. I retten har redaktøren sagt, at han i forbindelse med en reportage var med på en PKK-patrulje i bjergene.

Senioranklager Jakob Buch-Jepsen spurgte derfor Martin Selsøe Sørensen om han kunne finde på at gå med på en sådan patrulje.

»Ja. Det ville da være et journalistisk scoop. Det er den bedste dokumentation at være tæt på,« svarede journalisten.

I byretten blev forsvaret nægtet muligheden for at vise klip fra ROJ-TV. Anklagemyndigheden har i landsretten vist nær 40 timers video, der skal vise, at ROJ-TV giver uimodsagt taletid til PKK-talsmænd, videregiver opfordringer til at tilslutte sig bevægelsen og viser indslag, der hylder martyrer, der er faldet i kamp mod tyrkiske styrker.

I landsretten har forsvaret fået lov at vise to en halv times klip, der skal illustrere, at der også gives lang ubrudt taletid til andre end PKK-talsmænd, herunder europæiske parlamentarikere.

Det er forsvarets påstand, at tyrkiske myndigheder nægter at optræde på ROJ-TV, hvorfor dækningen af konflikten aldrig kan blive så alsidig, som den for eksempel vil være på et dansk medie.

Næste dom
Ankesagen mod ROJ-TV fortsætter resten af maj og ind i juni, hvor der foreløbig er afsat tid til procedure den 10. og 12. juni. Der kan forventes en dom en måned senere.

Kort efter dommen i Københavns byret opsagde satellitudbyderen aftalen med ROJ-TV om at transmittere deres udsendelser.

ROJ-TV fik aftale med en anden udbyder, der også kort efter opsagde aftalen. I begge tilfælde med den begrundelse, at ROJ-TV var dømt for støtte til terror.

Siden marts sidste år har de to selskaber bag ROJ-TV sendt et mere begrænset udbud af nyheder på kurdisk med en anden dansk sendetilladelse og under navnet NUCE-TV.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From ROJ TV