Go to ...

14. juli 2024

ROJ-SAG SKAL LUKKE HUL I LOVEN


Det kurdiske ROJ-TV skal have en bøde på 20 millioner kroner og fratages retten til at sende tv, mener anklager.

Forsvarer advarer om skade på Danmarks rygte, hvis kurdere fratages rettighed, som de måske er ved at få ad forhandlingens vej i Tyrkiet.

Østre Landsret afgør den 3. juli i ankesagen mod ROJ-TV, hvad der skal til for at lukke et nyhedsmedie i Danmark.

Af MIKKEL SCHOU

Det kom ikke mindst bag på de tyrkiske myndigheder, at ROJ-TV i januar sidste år fik en bøde for at propagandere for den kurdiske oprørsbevægelse PKK, men fik lov at beholde den danske sendetilladelse.

Byretten mente, som anklageren, at PKK udøver terror.

Dommen fra Københavns byret blev anket af ROJ-TV. De ville frifindes for at lave propaganda for PKK.

Sagen er derfor en prøve på, hvor domstolene skelner mellem propaganda og sympatitilkendegivelser, som i udgangspunktet er lovlige uanset indhold.

Og for forsvarerne er det dermed også et spørgsmål om presse- og ytringsfrihed.

Hul i lovgivningen
Efter mere end 30 retsdage i Østre Landsret kunne anklager og forsvarer i denne uge procedere sagen.

»Det er et hul i lovgivningen, hvis sendetilladelsen ikke kan fratages«, mente senioranklager Jakob Buch-Jepsen.

Og under proceduren argumenterede han for, hvordan der var hjemmel i straffeloven til enten at frakende ROJ-TV sendetilladelsen eller konfiskere den som en genstand, der benyttes til at overtræde straffeloven.

Bjørn Elmquist, der er forsvarer for ROJ-TV, mener ikke, at andre end Radio- og Tvnævnet kan fratage nogen en tilladelse, som nævnet har uddelt.

Den anden forsvarer, advokat Steen Beck, mener slet ikke, at et selskab kan fratages en rettighed, det kan kun en person. Og i sin procedure gav Elmquist den en ekstra tand:

»Danmark risikerer sin anseelse og sit ry for at vogte over ytringsfriheden, hvis Østre Landsret i denne sag fratager kurderne en rettighed, som de måske nu er ved at opnå af forhandlingsvejen,« sagde han og henviste til de forhandlinger, der tilsyneladende foregår mellem tyrkiske myndigheder og den fængslede PKK-leder Öcalan.

Han sammenlignede i øvrigt med dansk støtte til Nelson Mandela under Sydafrikas apartheidstyre.

Tyrkisk indflydelse
Efter proceduren i fredags rejste en repræsentant fra den tyrkiske ambassade sig fra sin plads i retslokalet og takkede anklageren for hjælpen.

Sagen startede, da de tyrkiske myndigheder forlangte, at Danmark lukkede ROJ-TV. Fire gange afgjorde Radio- og Tvnævnet, at ROJ-TV overholdt lovgivningen.

Men ifølge anklagemyndigheden er det slet ikke Radio- og Tvnævnet, der kan afgøre sagen, hvis den handler om støtte til terror. Derfor kom sagen først rigtig i gang, da Tyrkiet meldte ROJ-TV til politiet.

Justitsminister Bødskov meddelte efter byretsdommen sidste år, at loven skulle ændres, så der på “tilstrækkelig vis” kan skrides ind over medier, der opfordrer til terror.

Men efter landsrettens behandling af sagen mod ROJ-TV vil det vise sig, om den eksisterende lovgivning er tilstrækkelig til at lukke medier, der kan dømmes for støtte til terrorbevægelser og hvor lidt, der skal til for at overtræde loven.

Sagens kerne
Det er anklagernes påstand, at ROJ-TV laver propaganda for PKK. Og det er en overtrædelse af straffelovens paragraf 114e, der blev indført som reaktion på begivenhederne i USA 11. september 2001, og er en del af de såkaldte terrorpakker et og to.

Ifølge paragraf 114e kan man straffes med fængsel indtil seks år for ”at fremme en person, gruppe eller en sammenslutning”, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger.

Det er tilstrækkeligt at udlåne mødelokale til sådanne personer og altså også ifølge anklageren ulovligt at propagandere for dem.

Ifølge anklagen mod ROJ-TV har propagandaen haft til hensigt at hverve nye medlemmer til guerilla-virksomhed for PKK og opfordre til voldelige demonstrationer i Tyrkiet.

Ensidigt tv
De to anklagere i sagen, vicestatsadvokat Anders Riisager og senioranklager Jakob Buch-Jepsen har vist mere end 30 timers videoklip i retten, der skal vise, hvordan ROJ-TV har propaganderet for PKK.

På den baggrund udtalte Riisager om ROJ-TVs dækning af konflikten mellem PKK og Tyrkiet:

»Det er ekstremt ensidigt og et ekko af PKKs holdninger.«

Omvendt mener forsvarerne, advokaterne Bjørn Elmquist og Steen Beck, ikke at der er tale om propaganda.

»Vi har set rosende omtale af PKK. Hyldest til martyrer og Öcalan. Men alt dette er kun sympatitilkendegivelser, ikke propaganda,« sagde Steen Beck under proceduren.

Han henviste til, at dansk politi har bedt de tyrkiske myndigheder om at finde tv-klip fra ROJ, hvor der opfordres til terror.

»Men det har tyrkerne altså ikke kunne finde, siden vi ikke har set det i retten. Det eneste vi har set er opfordringer til demonstration og politisk kamp,« fastslog han.

Desuden mente han, at der på ROJ-TV også var opfordringer til en fredelig løsning mellem PKK og Tyrkiet, og at det ikke var usædvanligt, at en tv-station dækkede voldsomme demonstrationer og kamphandlinger:

»De har jo bare beskrevet virkeligheden i de kurdiske områder,« sagde han.

Udvidet sagskompleks
»ROJ-TV bør dømmes på de klip vi set i retten. Men det ved anklagerne jo, ikke er nok, så de har inddraget så meget mere i sagen,« sagde Bjørn Elmquist under proceduren.

Det meste af ROJ-TV er blevet produceret i Belgien af selskabet ROJ-NV. ROJ-NV blev ransaget af belgisk politi, og det er ikke mindst materiale herfra, som anklageren har brugt til at styrke sin argumentation om forbindelsen mellem ROJ-TV og PKK.

Anklagerne mener på baggrund af materialet fra Belgien, at kunne bevise, at det er PKK, der finansierer ROJ-TV.

PKK har også en afgørende indflydelse på, hvad det er, der vises på ROJ-TV.

Desuden mener anklagerne, at materialet beviser, at flere af medarbejderne, herunder journalister og studieværter, har nære forbindelser til PKK og blandt andet har været til ideologisk træning i PKK-lejre i det nordlige Irak.

Også hemmelige optagelser af samtaler, som den tidligere direktør i ROJ-TV afleverede til politiet, bekræfter ifølge anklagerne, at PKK havde indflydelse på ROJ-TV.

En række personer ville kunne retsforfølges for at medvirke til gennem ROJ-TV at drive propaganda for PKK, herunder den tidligere direktør, der var anklagernes vigtigste vidne i sagen.

Men også den danske bestyrelsesformand og revisor kunne inddrages. Men anklagerne valgte ikke at rejse tiltale mod personer.

»Det ville gøre sagen alt for omfattende og tidskrævende. Det vigtige var at få stoppet ulovlighederne,« siger Jakob Buch-Jepsen.

Konspirationsteorier
Men ifølge Bjørn Elmquist er der en helt anden grund til at ingen personer er tiltalt i sagen.

Det ville have forkludret sagen, hvis det vigtigste vidne, den tidligere direktør, blev tiltalt. Så kunne han ikke være vidne med krav om, at han talte sandt.

Og han ville nok heller ikke have udtalt sig som han gjorde i retten, fordi det jo så bare ville få ham dømt.

Om bestyrelsesformanden og revisoren, der også kunne tiltales, sagde Elmquist under proceduren:

»De er begge ærkekonservative. Den ene medlem af De Konservative i Gentofte, den anden gift med en tidligere konservativ borgmester i Nordsjælland. De vidste hvad der foregik i ROJ-TV og ville de acceptere, at det hele var infiltreret af PKK? Selvfølgelig ikke«, sagde han.

Elmquist kom også ind på aspekter af sagen, som anklageren på forhånd afviste som konspirationsteorier.

Blandt de mange dokumenter, der blev offentliggjort på Wikileaks er også korrespondance fra USA’s ambassade i Tyrkiet. Her nævnes det, at amerikanske eksperter kan hjælpe de danske myndigheder med at få anlagt sagen mod ROJ-TV.

Elmquist konkluderede heraf: »Sagen mod ROJ-TV bygger på de samme metoder, som USA brugte til at bevise, at Irak havde masseødelæggelsesvåben.«

Han understregede også det påfaldende i, at Tyrkiet først anerkendte Anders Fogh Rasmussen som kandidat til stillingen som generalsekretær i NATO, da der var blevet rejst tiltale mod ROJ-TV.

ROJ-TV i fremtiden
Kort efter dommen ved Københavns byret i januar sidste år lukkede den franske satellitudbyder for signalet fra ROJ-TV. Begrundelsen var, at ROJ-TV var dømt for at medvirke til terror.

ROJ-TV har siden sent i meget mindre omfang på en anden dansk sendetilladelse under navnet NUCE.

Bjørn Elmquist forudser, at ROJ-TV vil anke dommen fra Østre Landsret, hvis tvstationen igen dømmes skyldig.

Hvis ROJ-TV ikke frifindes, appellerede Elmquist til retten om, at dommen fra byretten blev stadfæstet, men med en mindre bøde end de 5,2 millioner kroner, så ROJ-TV kunne fortsætte.

Ellers vil sagen gå til Højesteret og Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg med påstand om krænkelse af presse- og ytringsfrihed.

Det tog senioranklager Jakob Buch-Jepsen helt roligt:

»En anke til Højesteret har ikke opsættende virkning«, sagde han efter forsvarernes procedure.

Anklagerne havde ikke brug for en replik – en bemærkning til forsvarernes procedure – og så skyndte de tre juridiske dommere sig ud af retslokalet.

Da var de allerede tre timer forsinket til dommernes årlige sommerfest.

Dommen afsiges den 3. juli klokken 12.00 i Østre Landsret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From ROJ TV