Go to ...

22. juli 2024

LANDSRETTEN LUKKER ROJ-TV


 Østre Landsret skærpede byrettens dom over ROJ-TV.

De to selskaber bag ROJ-TV fik hver dagbøder på 5 millioner kroner. Og tilladelsen til at sende tv fra Danmark blev inddraget.

roj_tv_logo-336x224

Af MIKKEL SCHOU

Der blev skålet i champagne hos anklagemyndigheden efter Østre Landsrets dom over ROJ-TV i dag.

ROJ-TV blev idømt en samlet bøde på 10 millioner kroner. Og sendetilladelsen blev inddraget. Det sidste mente Københavns byret ikke, at der var hjemmel til i loven. Men den hjemmel fandt Østre Landsret.

Rettens begrundelse for at inddrage sendetilladelsen er, at der er risiko for at ROJ-TV fortsætter sin virksomhed, som retten mener er kriminel.

Desuden finder landsretten, at selvom der ikke direkte er hjemmel til at inddrage en sendetilladelse, så kan der sammenlignes med andre offentlige godkendelser, som for eksempel en læges autorisation.

Østre Landsret slår nemlig fast, at ROJ-TV har fremmet en terrorbevægelse (det kurdiske PKK) ved at fremstå som et ukritisk og ensidigt talerør for bevægelsen.

SE HELE DOMMEN HER

I Københavns byret blev ROJ-TV dømt ud fra de tv-klip, der blev vist i retten. Det var, ifølge dommen, nok til at dømme ROJ-TV for at propagandere for PKK.

I Østre Landsret derimod blev hovedvægten lagt på, at anklageren kunne bevise, at der var en personlig, økonomisk, organisatorisk og historisk forbindelse mellem ROJ-TV og PKK.

Landsretten skriver i dommen, at PKK er en bevægelse, der bruger terror efter straffelovens forstand. Der er forståelse for, at PKK’s mål er legitimt, men altså ikke de anvendte metoder til at nå målet. Og ROJ-TV dømmes så for medvirken til terror ved at fremme PKK.

ROJ-TV har fremmet PKK ved glorificerende omtale og opfordringer til at støtte PKK.

Tillige mener Østre Landsret, at Tyrkiet er en demokratisk stat, der bygger på moderne retsstatsprincipper. Angreb på en sådan stat, som PKK bevisligt har udført, er ifølge retten terror. Tyrkiets overtrædelser af kurdiske og andre borgeres rettigheder ændrer ikke på det.

At PKK er en terrororganisation begrunder landsretten yderligere med, at Tyrkiet heller ikke er en besættelsesmagt (i sit eget territorium), som der efter folkeretten lovligt kan kæmpes imod.

I retten sad tre juridiske dommere og tre domsmænd. Den ene domsmand mente, at ROJ-TV skulle frifindes, fordi ROJ-TV var beskyttet af ytringsfriheden.

ROJ-TV overvejer om dagens dom skal forsøges indbragt for Højesteret. Det vil kræve en tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. En tilladelse forudsætter, at nævnet mener, at sagen er af principiel betydning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From ROJ TV