Go to ...

14. juli 2024

MENINGEN MED LIVET


I forbindelse med, at verdensborger nummer 7 milliarder antageligt blev født i går, spurgte dagbladet Information 12 danskere om, hvad meningen med livet er.

Det blev til 12 svar, der ligger i umiddelbar forlængelse af hinanden.

Af Mikkel Schou for dagbladet Information

Sognepræst Flemming Pless:
Hele årsagen til livskraften er, at vi hele tiden får børn. Vi har en indbygget nysgerrighed, så hvis vi kendte meningen med det hele, er det ikke sikkert, at det gav mening at blive ved.

Det at fortsætte slægten, er at fortsætte noget, som vi ikke rigtig ved, hvad meningen med er. Det gør også, at mange ufrivilligt barnløse finder tilværelsen meningsløs. Vi skal fuldføre skabelsesordningen.

Det vil sige at opføre sig ordentligt over for skaberværket og føre slægten videre.

Politiker Johanne Schmidt Nielsen:
Kan du ikke ringe, når jeg er blevet 80. Så ved jeg det forhåbentlig. Det er vel noget, man finder ud af hen ad vejen. Men meningen er vel at have det godt. For de fleste hænger det vel også sammen med at have det godt sammen med andre mennesker.

Lige nu er jeg så privilegeret, at jeg arbejder med noget, jeg brænder for. Så jeg gider godt stå op om morgenen og det er vigtigt. Det skal give mening, det man laver. Den må vi selv skabe. Men det behøver ikke at være et lønarbejde.

Fotograf Jakob Holdt:
Meningen er, at vi skal dø, ellers bliver vi alt for mange. Vi vil alle helst leve evigt, men det er der ikke plads til. Så vi skal bare have det så sjovt som muligt, mens vi er her.

Og vi skal lære at integrere os med hinanden, både nært og fjernt. Det er vi stadig ikke så gode til. Folk dør af sult i Somalia, selvom der er mad nok i verden. Nej, vi skal integrere os for at forstå og lære af hinanden. Så bliver det en stor sjov klode, hvor vi kan lege med hinanden.

Filosof Ole Thyssen:
Meningen er at blive lykkelig, sagde Aristoteles. Det gælder alle. Problemet er, at svaret er variabelt. Vi er nemlig henvist til selv at skabe meningen ud fra de ressourcer vi har. Der er for mange religioner og ismer til, at de kan give et bindende svar.

Men man er lykkeligere, hvis man kan finde en plads i en sammenhæng, som man er parat til at handle og lide for. For mig er formålet mit arbejde, min familie og at være en del af verdenssamfundet.

Finansmand Klaus Riskjær Pedersen:
Meningen er, at det er en mulighed, der gives det enkelte menneske. Man må få det bedst mulige ud af det for sig selv og dem, man er sammen med. Der er en helhed i det. For at få et godt liv må vi indse, at vi indgår i det medandre.

Meningen er sådan set, at vi forlader livet og efterlader et indtryk hos de efterladte: At vi har bidraget med fremdrift. Livet har den pointe, at det er midlertidigt, men at vi efterlader noget af kvalitet til de næste. Døden er den centrale forandringsagent i rækken af liv.

Journalist Lone Kühlmann:
Biologisk set er meningen at formere sig. Måske er det den eneste mening, der er. Og så pligten til at udnytte sine evner, så godt man kan. Og at være så ordentligt et menneske som muligt. Jeg tror ikke, at der er så meget mere.

Jeg tror ikke, at der er en facitliste til, hvorfor vi er her, selvom der udkommer mange bøger, der foregiver at have en løsning. Hemmeligheden er, at man selv må finde meningen med sit liv.

Klimaaktivist Benjamin Bro-Jørgensen:
Det giver mening at udforske verdenen og være med til at forme den. Jeg kunne godt tænke mig, at vi ikke bare tilfredsstillede vores instinkter med sex og mad. At vi gjorde vores byer bæredygtige, lukkede naturen ind og styrede udenom kommercielle interesser.

Jeg synes, det er kedeligt bare at gøre som de andre og prøver i stedet at være herre i eget hus. Det er ikke noget jeg tænker på, men jeg tror ikke, at der er nogen grund til, at vi er her.

Idehistoriker Ole Morsing:
Mennesket er kastet ud i en forbistret verden, som tvinger os til enten at være bekymrede eller acceptere livet, som det er. Hvor skal vi vide fra, hvad meningen er? Det er det groteske: at vi ikke kan få svar, men bliver ved med at spørge. Hundrede forskellige filosofier tror, at de hver især har deres svar.

Men i de grundlæggende spørgsmål om liv og død er vi ude i et grænseland. Man bliver selv Gud, hvis man tror, at man kan svare på, hvorfor vi er her.

Professor i filosofi Vincent Hendrics:
Hvis du tænker på, at universet er 13 milliarder år gammelt og Jorden flyver ud i intetheden med 107.000 kilometer i timen, så er vi ingenting. Meningen må vi selv skabe. Måske ville det være bedre uden os: Ingen finanskrise og klimaproblemer.

Så i udgangspunktet er vi yderst selvcentrerede og derfor bliver nogle religiøse: for at finde en mening uden for os selv. Vi er et trin på udviklingsstigen. Så vi indgår bare som en del af eksperimentet efter Big Bang.

Professor Niels I. Meyer:
En bestemt mening med livet kræver, at nogen har bestemt denne mening, for eksempel en overnaturlig guddom. Da en sådan næppe findes, er det op til os selv at få et meningsfuldt liv. Personligt har jeg fundet god mening i at bruge en stor del af mit professionelle arbejde på at fremme en bæredygtig udvikling på kloden.

Hvis mennesket erkendte, hvor fantastisk usandsynligt det er, at netop han eller hun er blevet født, kunne det give god mening at opføre sig generøst og fredeligt over for andre mennesker.

Idehistoriker Hans-Jørgen Schanz:
Man må skelne mellem meningen med livet og meningen i livet. Det første kan ingen svare på, bortset fra religioner. Til gengæld er der megen mening i livet. Det er forskelligt fra menneske til menneske, men er ofte noget sanseligt, som at køre i sin Jaguar, være sammen med sine børn, eller opleve en meningsfuldhed, som at få en god ide.

Som Wittgenstein siger, så er det mystiske ikke, hvordan verden er, for det kan videnskaben finde ud af. Det mystiske er, at den er.

Billedkunstner Claus Christian Jørgensen:
Gud var alene i universet og så, at det var bedre at være mange sammen. Meningen er, at vi skal være sammen og glæde hinanden og Gud. Vi er her for at fylde universet med kærlig kreativitet. Vi er gnister af Gud, som gør os skabende.

Ved at gøre tingene smukke deltager vi i det små i skaberværket. Hver især virker vi ind på det samlede hele med vores kreative evner. Det er ikke bare her og nu. Livet er evigt.

Politiker Søren Pind:
Jeg har fundet fred i, at det ikke er mig, der er guddommelig. Ifølge kristendommen er der en gud og et menneske. Og som der står i Prædikerens Bog: Du skal spise, drikke og være glad og leve under solen med den kvinde, du elsker. Det er en definition på lykke, som jeg kan identificere mig med. Og det må være lykken, der er målet.

Man bliver bare gal i hovedet af spekulere over den store mening. Det nytter ikke noget ikke at være glad. Livet er en gave, der skal bruges, for vi får ikke tilbuddet igen.

Tags:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Debat