Go to ...

23. juni 2024

HASH-VAGT FÆNGSLET IGEN AF LANDSRET


Østre Landsret omstødte i går løsladelsen af en tiltalt fra Christianias vagtkorps.

Kendelse fra Landsretten den 1. april 2005
Af Mikkel Schou

Dommer Nina Nielsen i Københavns Byret mente ellers, at der var risiko for, at manden sidder varetægtsfængslet længere tid end den dom han bliver idømt. Han har været fængslet siden marts sidste år.

Manden blev løsladt onsdag, men anklageren kærede løsladelsen med opsættende virkning. Derfor nåede den tiltalte ikke at komme på fri fod, før Landsretten afgjorde, at han forsat skulle sidde fængslet.

Sagen mod vagtkorpset ventes at slutte den 30. juni i år.

Tre mænd har siddet varetægtsfængslet siden marts sidste år, mistænkt for at være ledere af vagtkorpset. 14 andre blev løsladt i januar, da Højesteret afgjorde, at der nu var risiko for at de ikke ville få en straf, der var længere end de ti måneder de da havde siddet varetægtsfængslet.

Lederne af vagtkorpset, mente Højesteret, kunne forvente end hårdere straf end de 14 menige vagter.

Bjørn Elmquist, der er advokat for en anden af de tre fængslede vagter, er tilfreds med Landsrettens afgørelse.

”Det er helt forkert, at Byretten går ind og skelner mellem de tre tiltalte. Der er tale om forudgående bevisvurdering, som forsvaret ikke har nogen indflydelse på”, siger han til flix.dk.

Men problemet opstod ifølge Bjørn Elmquist allerede i januar, da Højesteret gik ind og skelnede mellem de nu 20 tiltalte fra vagtkorpset, så 16 blev løsladt.

”Det skete på en vurdering uden bevisførelse”, siger Bjørn Elmquist.

”De burde i stedet have løsladt dem alle og før der var gået de ti måneder. Nu lægges der op til en skæv rettergang, hvor folk er stemplet på forhånd”, siger han.

Han undrer sig også over, at de tre tiltalte stadig sidder varetægtsfængslet på anklagerens frygt for, at de vil samstemme deres forklaring med andre, hvis de bliver løsladt inden sagen starter til maj. Men 16 er allerede på fri fod, så det burde ifølge anklagerens logik, give dem en fordel, som de stadigt fængslede ikke har.

Derfor mener advokat Bjørn Elmquist, at den Europæiske Menneskerettigheds Konventions paragraf seks kan være overtrådt. Den skal sikre, at tiltalte får en retfærdig rettergang og at tiltalte er uskyldig, indtil det modsatte er bevist.

En vagt blev først anholdt i november sidste år. Selvom han er tiltalt på lige fod med de 16, der er løsladt, mener anklageren, at han skal sidde fængslet til sagen er afsluttet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet