Go to ...

22. juli 2024

HASH-VAGT LØSLADT AF BYRETTEN


Fra retsmøde den 30. marts 2005
Af Mikkel Schou
Det lykkedes i dag advokat Rolf Gregersen at få løsladt sin klient, der er tiltalt for at være en af lederne af Christianias vagtkorps. Manden har siddet varetægtsfængslet siden marts sidste år. Og det mente dommer Nina Nielsen nu måtte være nok. Anklageren kærede afgørelsen til Landsretten og dommeren gav kæren opsættende virkning. Manden kommer derfor ikke på fri fod før Landsretten har taget stilling til løsladelsen.

I sin begrundelse for en løsladelse henviste dommeren til de oplysninger som anklageren var kommet med under et lukket retsmøde for fire uger siden. Her mente dommeren åbenbart, at anklagerens foreløbige fremlæggelse af beviser tydede på, at tre tiltalte kunne dømmes for at have en ledende funktion i Christianias vagtkorps. Derfor var der for fire uger siden ikke fare for, at de tre ville være fængslet længere end den straf de måtte forvente at få, når sagen afsluttes 30. juni i år.

Tilsyneladende har dommeren i dag skønnet, at den ene ikke kunne straffes lige så hårdt som de to andre, der også er varetægtsfængslet. Dommeren sagde i sin kendelse desuden, at hele sagen var præget af usikkerhed. Både med hensyn til hvor meget hash, der var solgt i Pusherstreet og med hensyn til hvilken straf folkene i vagtkorpset bliver idømt, da der ikke kan henvises til lignende sager i Danmark.

16 vagter blev løsladt i januar efter ti måneders varetægtsfængsling, fordi Højesteret i en kendelse sagde, at de risikerede at sidde fængslet længere tid end den straf de måtte forvente at få.

De to andre vagter, som politiet mener har været ledere, fik i dag deres varetægtsfængsling forlænget med fire uger, fordi anklageren mener, at de vil samstemme deres forklaring med de andre tiltalte, hvis de er på fri fod.

Anklageren mente, at Højesteret i januar havde taget stilling til de tre ledende vagtfolks fængsling, og at de derfor burde sidde fængslet til sagen mod de 20 vagter starter den 10. maj i år. Men dommer Nina Nielsen mente ikke, at Højesteret havde taget stilling til andet end, hvordan situationen så ud i januar, da den kom med sin kendelse.

En af de fængslede vagter udbrød: Lækkert. Det var da anklageren sagde, at han formentlig får ophævet besøgskontrollen når sagen starter i maj.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet