Go to ...

22. juli 2024

PUSHER STØTTER POLITIETS VURDERING AF HASH-SALG I PUSHERSTREET


Fra domsafsigelse den 7. januar 2005
Af Mikkel Schou

En 41-årig mand blev i Københavns Byret idømt et år og ni måneders fængsel for handel med 30 kilo hash. Anklageren ville have manden dømt for 63 kilo.

Den tiltalte havde taget 15 kilo på i kropsvægt, da han blev løsladt den 21. december 2004 efter mere end ni måneders varetægtsfængsling. Tiltalte skal betale omkring 90.000 kroner til advokat. Retten konfiskerede over 300.000 kroner, som menes at være fortjeneste ved hashhandel.

Manden virkede nærmest lettet over dommen, selvom han kun havde erkendt at have solgt 3-4 kilo hash. Han udbad sig betænkningstid med mulighed for at anke dommen.

Retten fandt det, ifølge udskrift af dombogen, bevist at handelen i Pusherstreet havde været ”såvel velorganiseret og systematiseret som særdeles omfattende, og at handlen har været jævnt fordelt på boderne på hver side af Pusherstreet.”

Politi og pusher enige
Den tiltalte har forklaret i retten, at han typisk solgte omkring 50 gram i timen. Han mener selv at han solgte i tre timer omkring 25 gange i alt. Det tog retten til sig. Men retten mente, at tiltalte snarere havde solgt i seks timer ad gangen og at det var sket i omkring 100 dage. Alt i alt 30 kilo hash.

Dermed er tiltalte den første der erkender et salg per time, der svarer nogenlunde til den mængde politiet har beregnet er solgt per time i alle boderne. Politiet mener ud fra observationer i Pusherstreet, at der ikke har været væsentlig forskel på hvor meget hver enkelt bod solgte.

Tiltaltes forsvarer, advokat Hanne Reumert, ville efter retsmødet ikke kommentere dommens indhold, men medgav, at tiltaltes delvise tilståelse kan styrke anklagemyndighedens påstand om hvor meget hash, der blev solgt i Pusherstreet.

Politiet har beregnet mængden af hash ud fra video-overvågninger fra den 10.juli 2003 frem til marts 2004 samt observationer i Christiania over en ti-årig periode. Politiets beregninger viser et dagligt salg af 25 kilo hash i Pusherstreet.

I domsudskriften hedder det om beregningerne på baggrund af tiltaltes forklaringer og politiets bevisførelse: ”den gennemsnitlige solgte mængde hash og joints per time i det væsentlige må anses for retvisende for omfanget af tiltaltes salg.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet