Go to ...

14. juli 2024

EKS-KÆRESTE I BOD 11 FRIKENDT


17.05.07  Indehaveren af Rye Ridecenter, Anne Marie Nygaard, blev i går frikendt for grov skattesvig.

Da anklageren tilkendegav, at sagen ikke ville blive anket, kunne Anne Marie Nygaard for første gang i tre år ånde lettet op.

Sagen har forbindelse til Bod 11 i Pusherstreet.

Fra retsmøde i Holbæk Ret, den 15. maj 2007

Af Mikkel Schou

Anne Marie Nygaard blev i retten i Holbæk i går frikendt for at have begået grov skattesvig.

Sagen har været undervejs siden Anne Marie Nygaard blev sigtet i april 2004.

Først i mandags kom sagen for retten i Holbæk.

Anne Marie Nygaard var tiltalt for at unddrage skat for et beløb på omkring 440.000 kroner.

I følge anklageskriftet skulle Nygaard idømmes fængselsstraf, samt en bøde på mindst 440.000 kroner.

Men sagen endte i går med, at Anne Marie Nygaard idømtes en bøde på 1.000 kroner for besiddelse af en mindre mængde hash til eget forbrug.

Dommeren og de to domsmænd mente ikke, at der var tale om skatteunddragelse.

Anklager uden energi
Da anklageren blev spurgt af dommeren, om han ville anke, svarede han, at det var tvivlsomt.

“Så havde der vel også været lagt mere energi i sagen”, sagde dommeren.

Derefter rejste dommeren sig for at forlade retslokalet. På vej ud sagde hun:

“Det mest positive ved denne sag er, at den kunne klares på halvanden dag.”

Anklageren, politifuldmægtig Morten Frørup, var da heller ikke selv stolt over sagen:

“Den kunne godt have været behandlet anderledes. Især hvis vi havde haft tiltaltes forklaring før vi kom i retten”, sagde han.

Anklageren kunne også konstatere, at der var bilag og dokumenter i sagen, som først dukkede op under denne uges to retsmøder.

Derfor indledte anklageren også sin procedure med, at sige, at der ikke kunne dømmes så strengt, som anklageskriftet lagde op til.

Revet med i stor sag om hash
Forsvareren, advokat Simon Hauch, mente, at sagen kun var dukket op, fordi det skete i sammenhæng med en anden sag om handel med hash.

Anne Marie Nygaards tidligere samlever og medejer af ejendommen på Ryevej 8, NN, blev nemlig sigtet for handel med hash fra Bod 11 på Christiania samtidig med sigtelsen mod Anne Marie Nygaaar.

NN blev idømt to år og tre måneders fængsel i Københavns Byret i januar 2005. Dommen blev stadfæstet i Østre Landsret i december 2005.

Han fik desuden konfiskeret værdier for en million kroner, som han ikke kunne redegøre for.

Ridehal i Rye i fokus
I sagen mod NN indgik ToldSkats skøn og vurdering over en ridehal, som er opført på ejendommen Ryevej 8.

Politi og ToldSkat mente, at det var NN, der havde financieret den, ligesom han havde bekostet andre forbedringer på ejendommen.

Derfor mente ToldSkat, at halvdelen af værdien af de forbedringer var en gave fra NN til Anne Marie Nygaard.

Men efter vidneudsagn i retten fra NN og den tidligere ejer af ejendommen i Rye, diverse lånedokumenter og Anne Marie Nygaards egen forklaring mente retten altså ikke, at investeringerne kunne betragtes som en gave.

Dokument dukker op
Anklageren havde ønsket et vidne ført. Det var en konsulent for Skat, der for tre år siden havde besigtiget ejendommen i Rye og skønnet, hvad ridehallen og andre forbedringer havde kostet.

Men hendes metoder og skøn fremstod så upålidelige, at retten ikke kunne lægge hendes påstande og angivelser til grund.

I stedet blev prisen for ridehallen af retten fastsat til det beløb, der fremgik af en ordrebekræftelse fra et firma i Sverige, der havde leveret ridehallen.

Den ordrebekræftelse havde hverken forsvarer eller anklager tidligere set.

Det var kvinden fra Skat, der havde den med i retten.

Hvorfor hun ikke havde brugt den til at fastsætte en pris på ridehallen kunne hun ikke forklare. Hun havde i stedet spurgt et dansk firma, der angav en pris på det dobbelte.

Anne Marie Nygaard fik det sidste ord inden domsafsigelsen i går, hvor hun blandt andet sagde, at det havde taget hårdt på hende, at sagen havde været så længe under vejs.

Det var en lettet Anne Marie Nygaard, der i går modtog dommen efter mere end tre års ventetid.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet