Go to ...

22. juli 2024

DOMMER VIL SNART SE BEVIS I VAGT-SAG


Tre vagtfolk som politiet mener har haft ledende roller fængslet for yderligere fire uger

Fra retsmøde den 2. februar 2005
Af Mikkel Schou
Tre unge mænd, som politiet mener har haft en ledende rolle i det særlige vagtkorps på Christiania, kom endnu en gang for en dommer i Københavns Byret. De har siddet varetægtsfængslet siden marts sidste år, da politiet ryddede Pusherstreet.

Advokat Bjørn Elmquist mente, at hans klient skulle løslades, fordi anklagerens påstand ikke længere gav mening. Anklageren mener, at den tiltalte på fri fod vil samstemme sin forklaring med de øvrige 19 tiltalte, og at han vil genoptage sit arbejde som vagt.

Politiets beviser er sikrede, mente Bjørn Elmquist, og 14 tiltalte har efter en kendelse fra Højesteret været løsladt i mere end to uger, så de har allerede haft mulighed for at samstemme deres forklaring. Elmquist mente desuden, at da vagtkorpset ifølge politiet til en vis grad var genopstået på Christiania, var det ikke sandsynligt at hans klient kunne få sit arbejde tilbage. Og endelig mente advokaten ikke, at hans klient havde haft en ledende funktion.

Dommer Nina Nielsen sagde i sin kendelse, at det afgørende var, at tiltalte efter politiets mening havde haft en ledende funktion. Med henvisning til Højesterets kendelse den 14. januar, hvori det forventes at de formodede ledere vil få en strengere straf end de menige vagter, mente dommeren at tiltalte skulle varetægtsfængsles for yderligere fire uger. Til anklager Bo Øskov sagde dommeren:

”Men næste gang må anklageren komme med materiale, der taler for at tiltalte har haft ledelsesfunktioner”.

Den næste vagt blev ført ind i retslokalet i håndjern. Normalt føres de fængslede fra et anneks og under jorden til retslokalet. Af uvisse grunde blev den tiltalte ført direkte fra gaden og derfor mente de to politibetjente, at han skulle lægges i håndjern.

Hans forsvarer, advokat Rolf Gregersen, ville have brev- og besøgskontrollen for sin klient ophævet. For at kunne argumentere for det var det nødvendigt at komme ind på de beviser politiet mener at have mod vagtkorpset. Derfor blev dørene lukket. Dommerens kendelse kom til at lyde på yderligere fire ugers varetægtsfængsling. Spørgsmålet om brev- og besøgskontrol vil blive afgjort i en kendelse den 7.februar.

En tredje tiltalt fra Christianias vagtkorps havde på forhånd accepteret yderligere fire ugers varetægtsfængsling og mødte derfor ikke op.

Politiet mener at det særlige vagtkorps har kostet pusherne omkring tre millioner kroner om året i løn. Og radioudstyr til vagterne har kostet 148.000 kroner. Seks vagtposter var bemandet fra 9-24, ifølge politiets observationer. Det fremgik under proceduren mod Bod 1 i dag.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From Pusherstreet