Go to ...

14. juli 2024

TERROR, FATTIGDOM OG KORRUPTION I RUSLAND


Russisk kommandant i Tjetjenien siger, at der sker krænkelser af menneskerettigheder

Fra konferencen: Putins Rusland, den 4. marts 2005, Christiansborg

Af Mikkel Schou

Rusland har begået krænkelser af menneskerettighederne i Tjetjenien. Og de skyldige bliver straffet, sagde Arkadij Baskajev på dagens konference.

Han er tidligere kommandant for de russiske styrker i Tjetjeniens hovedstad, Grosnij. Han kom ikke til København som militærperson, men som uafhængigt medlem af den russiske duma.

Baskajev havde svært ved at se, hvordan krigen i Tjetjenien skulle ende, når russerne ikke har nogen samtalepartner i Tjetjenien.

“Amerikanerne kan tale med regeringen i Irak, fordi de selv har indsat den. Men det er vel ikke demokratisk?” spurgte Baskajev retorisk. Både politisk og militært ser Baskajev islamismen som en trussel i Kaukasus.

Georgij Leontiev, et andet uafhængigt medlem af dumaen, var umiddelbart mere indstillet på, at der skulle findes forhandlere til en fredsproces i Tjetjenien.

Sultens slavehær
Fattigdom, og korruption, der når helt ind i politi og retsvæsen, er endnu mere påtrængende for almindelige russere.

30 procent af russerne lever under eksistensminimum på grund af lave lønninger og pensioner eller helt mangel på udbetaling.

”Vi kan kun drømme om den danske kommunisme,” sagde Arkadij Baskajev. Han havde på sine få dage i København bemærket, at der ikke var tiggere på gaden, og alt fungerede tilsyneladende som et kommunistisk tusindårsrige.

”Korruptionen er et af de største problemer i Rusland. Efter internationale definitioner er Rusland på kanten af anarki,” sagde Baskajev.

For at opnå en effektiv stat i Rusland skal fire forhold være på plads, mener han:

1. Intern sikkerhed (mod terrorisme).
2. En stabil og demokratisk verdensorden.
3. Mere demokrati og økonomisk vækst i Rusland.
4. Et fredeligt forhold til nabolande.

Rusland går ind for en styrkelse af internationalt samarbejde, men vil holde fast i kravet om ikke-indblanding i indre anliggender. Og Rusland skal nærme sig Europa og EU endnu mere, sagde Baskajev.

Leontiev fortalte, at der er planer for en reform af socialpolitikken i Rusland. Ikke mindst fordi fattigdommen er en trussel mod en stabil stat. Men ”reformer virker kun, når man kan få folket med sig.”

Danmark og Tjetjenien
”Tjetjenien er et indre anliggende for Rusland,” sagde ambassaderåd Carsten Søndergaard fra Udenrigsministeriet.

”Men der er en grænse for langt en stat kan gå i krænkelser af menneskerettighederne før det internationale samfund griber ind. Og den grænse er blevet mere og mere snæver siden 1945,” sagde han. Men han måtte også understrege, at Rusland havde vetoret i FN-systemet.

Der er dog samarbejde i gang mellem EU og Rusland omkring Tjetjenien. EU overvejer, ifølge Carsten Søndergaard, at gå ind i en genopbygning af Tjetjenien, så snart der er en fredelig udvikling i gang.EU er allerede involveret i nødhjælpsarbejde.

Over for de to russere ved konferencen sagde han dog, at terror-bekæmpelse skal ske i respekt for menneskerettigheder og at Tjetjenien ikke kun handler om terror. EU har respekt for Ruslands integritet og opfordrer Rusland til at finde en politisk løsning.

Rusland i EU
Det store land mod øst skal tættere på Europa. EU samarbejder med Rusland på en plan i fire rum, der skal integrere Rusland i EU på særlige områder. Carsten Søndergaard beskriver de fire rum:

1. Det økonomiske rum. Rusland skal tilnærme sig EU’s regler for det indre marked. Der skal samarbejdes om energi og transport, herunder mindske risikoen for olieforurening fra russiske skibe i Østersøen.

2. Frihed, sikkerhed, retfærdighed. Forskelle indenfor straffelovsområder skal nedbrydes, især omkring terrorbekæmpelse. Rusland må nærme sig et fælles europæisk idegrundlag, herunder fuldt parlamentarisk demokrati og beskyttelse af minoriteter.

3. Ekstern sikkerhed. Der skal være dialog omkring en fælles udenrigspolitik. Ikke mindst i bekæmpelsen af terror, skal EU’s og Ruslands grænser betragtes som én. Rusland skal forpligtes til effektivt at undgå spredning af atomare våben.

4. Kultur. Kontakter på forskningsniveau og omkring uddannelse skal styrkes.

Rusland skal holdes fast i et økonomisk og politisk samarbejde, især nu, hvor der kan være tvivl om Rusland stadig er på rette vej, sagde Carsten Søndergaard.

Man må formode, at han hentydede til den sidste tids fornemmelse af, at præsident Putins Rusland er på vej mod en stærk stat, der ikke i tilstrækkelig grad bygger på demokratiske principper. Ikke mindst den tiltagende mangel på pressefrihed springer i øjnene.

Ambassaderåd Søndergaard slog samtidig fast, at det var Putins skyld, at Rusland så hurtigt var blevet stabilt efter Sovjetunionens sammenbrud for mere end ti år siden.

WTO og Nato
Rusland er blevet medlem af WTO, men føler sig diskrimineret, sagde Baskajev. Han mener ikke Rusland har adgang til at sælge sine landbrugsprodukter på verdensmarkedet.

Desuden stiller WTO krav, der kan få voldsom indflydelse på russernes dagligdag. WTO kræver for eksempel, at energipriserne i Rusland hæves. Og det vil ifølge Baskajev føre til uoverskuelige sociale problemer, hvis fattige for eksempel ikke længere har råd til at opvarme deres bolig.

Som militærperson mente han, at Natos udvidelse helt frem til den russiske grænse kun var en ulempe i bestræbelserne på at bevar et fredeligt Europa.

Konferencen var arrangeret af Dansk-Russisk Forening i samarbejde med FN-forbundet og Det Radikale Venstres udenrigsudvalg og økonomisk støttet af Hermod Lannungs Fond.

Tags: ,

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

More Stories From NYHEDER